KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarih ve E-26073187-774.05.07-8348753 sayılı yazısında; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında, 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının usul ve esasları duyurulmuş bulunmaktadır.

           Bu bağlamda Başkanlık Makamının 16.01.2024 tarih ve E-4071177 Onayı ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasına onay verilmiş olup, söz konusu sınava ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.