Etik Komisyonu

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlık Makamının 07/04/2023 tarih ve 3825772 sayılı oluru ile aşağıda isim ve ünvanları belirtilen idari görevliler arasından Kepez Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

FAALİYETLER

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ

Başkan                      : Ramazan ALANAY (Belediye Başkan Yardımcısı)
Telefon                      : 0242 310 58 58

Komisyon Üyesi          : Mustafa ÖZSOY (Belediye Başkan Yardımcısı)
Telefon                        : 0242 310 58 58

Komisyon Üyesi          : Feridun VAROL (Mali Hizmetler Müdürü)
Telefon                        : 0242 310 58 58

Komisyon Üyesi          : Mehmet YAZICI (Yazı İşleri Müdürü)
Telefon                        : 0242 310 58 58