Cenaze İşlemleri

1. Hastanede vefat edenler için; Defin gömme belgesi hastane doktorları tarafından verilir.
2. Evde vefat edenler için; Cenaze sahipleri vefat eden kişinin kimliği ile Belediyemize müracaat eder.Belediyemiz doktoru vefat eden kişiyi görür ve ölüm şüpheli değilse(ölüm sebebi belirlenebilmişse) “ defin gömme belgesini” Belediyemiz Doktoru verir. Eğer ölüm nedenini tespit edemez ise durumu C. Savcılığına bildirir ve defin gömme belgesi C. Savcılığı tarafından verilir.
3. Defin gömme belgesini alan cenaze sahipleri cenazelerini istedikleri mezarliğa defnedebilir. Ancak, cenazelerini şehir dışına defnetmek isteyenlere Belediyemiz tarafından “cenaze nakil belgesi” verilir.
4. Vefat eden kişinin nüfustan düşüm işlemleri, defin gömme belgesini veren kurum yapar.
5. Bölgemizde vefat eden cenazeler için, isteyene ücretsiz olarak cenaze yıkama aracı tahsis edilir.