06.05.2024 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

          ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

               5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Mayıs/2024 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06.05.2024 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te;
               Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
               İlan olunur.

 
               G Ü N D E M :

SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
KONU
1
Yazı İşleri Müdürlüğü
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı Yoklama ve Açılış.
2
Yazı İşleri Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Nisan/2024) görüşülmesi ve oylanması.
3
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemiz 2023 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması.
4
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemiz 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması.
5
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 36. maddesine istinaden Tehiri İcra Kararı (İcranın Geri Bırakılması) alınabilmesi için 100.000.000-TL'ye kadar Yurt içinde Yerleşik Kamu ve Özel Bankalardan Teminat Mektubu alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına istinaden ‘Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi alan ücreti: 250.000,00-TL’ ücretin 2024 gelir tarifemize eklenerek güncellenmesi konusunun görüşülmesi.
7
 Temizlik İşleri Müdürlüğü
İlçemiz genelindeki 68 mahallede yürütülmekte olan Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli işi 30.09.2024 tarihinde sona ereceğinden 5393 Sayılı Kanunun 67. maddesine göre ihalenin 36 aya kadar yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
8
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Belediyemiz hizmetlerinde çeşitli birimlerde ihtiyaç duyulan, çeşitli tip ve özelliklerde araç kiralanması hizmet alımı işi ihalesi 30.09.2024 tarihinde sona ereceğinden 5393 Sayılı Kanunun 67. maddesine göre ihalenin 36 aya kadar yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
9
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Menderes Mahallesi 28514 ada 1 parselin batısında yer alan park alanının, trafo alanının ve imar yolunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak parselin doğusuna kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.