25.04.2024 Tarihli Meclis Gündemi-Belediye Başkan Vekilliği Seçimi

                                                                                    ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       Antalya Valiliğinin çağrısı üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 'Belediye Başkanlığının Boşalması Hâlinde Yapılacak İşlemler' başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrası gereği, 25.04.2024 tarihi Perşembe günü saat 14.00'te Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda Kepez Belediye Meclisimiz toplanacaktır.
              İlan olunur.
 
       G Ü N D E M :
        1-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Yoklama ve Açılış,
      2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. maddesine göre gizli oylama usulü ile Belediye Başkan Vekili seçiminin yapılması (Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.)