08.04.2024 Tarihli Mahalli İdareler Seçimleri Sonrası İlk Toplantı Gündemi

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi; “Meclis, mahalli idareler seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır…”  hükmü gereği, Belediye Meclisimizin 2024 Yılı Mahalli İdareler Seçimleri sonrası ilk toplantısı 08.04.2024 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

                İlan olunur.

 

G Ü N D E M :   

SIRA

NO

GELDİĞİ

BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Yoklama ve Açılış

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis üyeleri arasından en genç iki üyenin geçici kâtip üyeliğe getirilmesi
* Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi; “Başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi geçici kâtip olarak davet olunur...”

3

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediye Meclisi Kâtip Üyeliğine iki yıl görev yapmak üzere 2 asil ve 2 yedek üye seçimi yapılması (gizli oylama)
* Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi; “Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla … ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer...”

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis I. ve II. Başkan Vekilliğine iki yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (gizli oylama)
* Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi; “Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, …iki yıl görev yapmak üzere seçer...”

5

Yazı İşleri Müdürlüğü

Encümen Üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere 3 kişiden oluşan üye seçimi yapılması (gizli oylama)
* Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi; “Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla Kanunda belirtilen sayıda encümen üyesini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir...”

6

Yazı İşleri Müdürlüğü

Plan ve Bütçe Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
* Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi; “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir...”

7

Yazı İşleri Müdürlüğü

İmar Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
* Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi; “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir...”

8

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mülkiyet Değerlendirme Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama-ihtiyari)
* Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi; “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir...”

9

Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim Tespit Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama-ihtiyari)
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi; “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir...”

10

Yazı İşleri Müdürlüğü

Kentsel Gereksinimler Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama-ihtiyari)
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi; “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir...”

11

Yazı İşleri Müdürlüğü

Esnaf Sicil Takip Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama-ihtiyari)
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi; “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir...”

12

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hayvan Hakları Komisyonu bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama-ihtiyari)
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi; “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir...”

13

Yazı İşleri Müdürlüğü

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna bir sonraki mahalli idare seçimlerine kadar görev yapmak üzere en az 3 en fazla 5 üye seçimi yapılması (gizli oylama)
5840 Sayılı Kanunun 2. maddesi; “... Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda; siyasi parti grupları ile bağımsızlar Meclisteki sayılarının -boş üyelikler hariç- üye tam sayısına nispet edilmesi ile bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilirler...”

14

Yazı İşleri Müdürlüğü

Akdeniz Belediyeler Birliğine bir sonraki mahalli idare seçimlerine kadar görev yapmak üzere 5 asil ve 3 yedek üye seçimi yapılması (gizli oylama)
* 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi; “Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur.”

15

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisine bir sonraki mahalli idare seçimlerine kadar görev yapmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması (gizli oylama)
* Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 9. maddesi; “Belediyeler, Birlik Meclisinde belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler...”

16

Yazı İşleri Müdürlüğü

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğine (ANTAB) bir sonraki mahalli idare seçimlerine kadar görev yapmak üzere (Belediye Başkanı doğal üye) 4 asil ve 2 yedek üye seçiminin yapılması (gizli oylama)
Birlik Tüzüğünün 7. maddesi; “Doğal Üyeler dışında üye mahalli idarelerin meclislerinin üye sayısı 12’ye kadar olan (12 dâhil) kısmı için bir asil, üzerindeki her 10 üye için 1 asil üye 5 üyeye kadar olan kesirler dikkate alınmadan gizli oyla seçilecek asil üye ile asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir”

17

Yazı İşleri Müdürlüğü

Çiftçi Mallarını Koruma Meclis Üyeliğine bir sonraki mahalli idare seçimlerine kadar görev yapmak üzere 5 asil ve 5 yedek üye seçimi yapılması (gizli oylama)
* 4081 sayılı Kanunun 4. maddesi; “… belediye meclisi tarafından gizli reyle ve dört sene müddetle intihap olunurlar. Her intihapta beşi asli, beşi yedek aza olmak üzere on kişi seçilir. Asli azalar arasında inhilal vukuunda yedek azadan en fazla rey alan boşalan yere geçer. Müsavi rey almış olanlar arasında kur'a çekilir.”

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyemizin hissedarı olduğu ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin, 2024 Yılı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından 1 adet temsilci üye belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

19

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyemizin hissedarı olduğu ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 2024 Yılı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından 1 adet temsilci üye belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

20

Yazı İşleri Müdürlüğü

Antalya Pamuklu Dokuma İnşaat Mühendislik Özel Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Turizm Sanayi A.Ş.'nin, 2024 Yılı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından 1 adet temsilci üye belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

21

Yazı İşleri Müdürlüğü

Antalya Kepez A.Ş’nin, 2024 Yılı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyeleri arasından 1 adet temsilci üye belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

22

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediyemiz ile yetkili sendika arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi 31.03.2024 tarihi itibariyle sona erdiğinden, süresi Mahalli İdareler Genel Seçim tarihini geçmeyecek şekilde yetkili sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemiz 2023 yılı Gelir-Gider ve bunlara ilişkin hazırlanan Denetim Komisyonu Raporu hakkında bilgi verilmesi
* 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi; “... Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar...”

24

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
* 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi; “... Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.”

25

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemiz aleyhinde adli ve idari yargıda açılan davalarda ödeme yapılabilmesi ve bu konuda Belediyemizin mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 36. Maddesine istinaden tehiri icra kararı alınabilmesi için 100.000.000,00 TL’ye kadar yurtiçindeki kamu ve özel bankalardan teminat mektubu alınması konusunun görüşülmesi.

26

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması hususunun görüşülerek karara bağlanması
* 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi; “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır… Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.”

27

Yazı İşleri Müdürlüğü

Aylık Olağan Meclis toplantı gündeminin meclis üyelerimize E-posta, SMS, Whatshapp vb. yollarla duyurulması konusunun görüşülmesi ve kararlaştırılması
* Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin ‘Belediye Gündemi ve Duyurulması’ başlıklı 8. maddesi; “… Meclis üyelerine bildirim, imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, telefon, faks, belediye web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır…”