04.03.2024 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                                                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

               5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Mart/2024 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.03.2024 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’de;
               Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
               İlan olunur.

 

G Ü N D E M :

SIRA

NO

GELDİĞİ

BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Şubat/2024) görüşülmesi ve oylanması.

3

Yazı İşleri Müdürlüğü

Denetim Komisyonunda üye eksilmesi nedeniyle, yine aynı parti kontenjanından gizli oylama usulü ile 1 adet üye seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim Tespit Komisyonunda üye eksilmesi nedeniyle, yine aynı parti kontenjanından işaretle oylama usulü ile 1 adet üye seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.

5

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hayvan Hakları Komisyonunda üye eksilmesi nedeniyle, yine aynı parti kontenjanından işaretle oylama usulü ile 1 adet üye seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.

6

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Antalya Kütüphanesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ayanoğlu Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Fevzi Çakmak Mahallesi 9258 ada 12 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili yapılan tahsis işleminin iptali konusu ile Baraj Mahallesi 26875 ada 3 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki tapu talebine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

9

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Fevzi Çakmak, Fatih ve Barış Mahallelerinde 5 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.

10

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Kepez Belediyesi sınırları içinde konut alanında bulunan, mülkiyeti Belediyemize ve şahıslara ait 26 adet taşınmazın tahsisi, satışı, kamulaştırılması ve kat karşılığı verilmesi konusunun görüşülmesi.

11

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ahatlı Mahallesi 28642 ada 1 ve 3 parsel, Avni Tolunay Mahallesi 27682 ada 5 ve 6 parsel, Fabrikalar Mahallesi 29010 ada 1 parsel, Fevzi Çakmak Mahallesi 1818 ada 1 parsel ve doğusu, 1821 ada 1 parsel ile 1822 ada 1 parsel, Gazi Mahallesi 28660 ada 1 parsel ve çevresi, Habibler Mahallesi 26676 ada 1 parsel, 26700 ada 1 parsel ve 26723 ada 8 parsel, Kültür Mahallesi 10703 ada 1 parsel, Ünsal Mahallesi 25167 ada 3 parsel ile 25169 ada 2 parsel, Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 parsel, 27779 ada 1 parsel, 27780 ada 1 parsel, 27783 ada 1 parsel ve 28157 ada 6 parsel ile 30129 ada 3 parselleri kapsayan alanla ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Zeytinlik Mahallesi 937 ada 9 ve 10 parsellerin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde 9 parsele "İsteğe Bağlı Ticaret (İBT)" kullanımının getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

13

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Altıayak Mahallesi 1628 ada 1 parsel, Habibler Mahallesi 26459 ada 1 parsel, Altınova Sinan Mahallesi 25028 ada 5 parsel, Odabaşı Mahallesi 25237 ada 2 parsel, Odabaşı Mahallesi 25193 ada 1 parsel, Çankaya Mahallesi 27525 ada 2 parsel ile Güneş Mahallesi 9909 ada 2 parselde bulunan PTT alanlarının Özel Sosyal Tesis alanlarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.