01.02.2024 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Şubat/2024 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.02.2024 tarihi Perşembe günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.

 G Ü N D E M : 

SIRA

NO

GELDİĞİ

BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Ocak/2024) görüşülmesi ve oylanması.

3

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Antalya Kütüphanesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Duacı Mahallesinde  yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde kalan Güzeloba Mahallesi 8542 ada 2 parselde bulunan ve Kepez Belediyesi adına sehven tescil edilen 30/1402 hissenin (30 m²’lik alanın) Muratpaşa Belediyesi adına devir edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

6

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Varsak Ayanoğlu Mahallesi 30856 ada 2 parselde Aile Sağlık Merkezi yapılmak üzere 25 (yirmi beş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

7

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Göksu Mahallesi 27292 adanın güney kısmında bulunan park alanında Aile Sağlık Merkezi yapılmak üzere 25 (yirmi beş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Fatih Mahallesinde bulunan 5 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.

9

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ayanoğlu Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

10

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Fevzi Çakmak Mahallesi 9258 ada 12 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili, Antalya 2. İdare Mahkemesi 2022/1692 Esas numaralı mahkeme kararına istinaden, Süleyman ÇELİK adına yapılan tahsis işleminin iptali konusu ile,

Baraj Mahallesi 26875 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi 2022/1639 Esas, 2022/1824 kararına istinaden davacı Teslime SEZGİN'in tapu talebi konusunun görüşülmesi.

11

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Göçerler Mahallesi 25855 ada 5 parsel kuzeyinde bulunan Park alanı içerisinde Trafo alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kepez İlçesi bütününde plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ayanoğlu Mahallesi 1483 ada 1 ve 10 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlamak  ve 1483 ada 1 parsele Yüksek Zemin Kat Ticaret (YZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ahatlı Mahallesi 8612 ada 1, 2, 7 ve 8 parsellerin tevhit edilebilmesine imkân sağlamak ve 8612 ada 2 ve 7 parsellere Yüksek Zemin Kat Ticaret (YZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kültür Mahallesi 6466 ada 15, 16 ve 17 parsellerin Konut alanından Otel alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

16

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ahatlı Mahallesi 28642 ada 1 ve 3 nolu parseller, Avni Tolunay Mahallesi 27682 ada 5 ve 6 nolu parseller, Fabrikalar Mahallesi 29010 Ada 1 nolu parsel, Fevzi Çakmak Mahallesi 1818 ada 1 nolu parsel ve doğusu, 1821 ada 1 nolu parsel ile 1822 ada 1 nolu parsel, Gazi Mahallesi 28660 ada 1 nolu parsel ve çevresi, Habibler Mahallesi 26676 ada 1 nolu parsel, 26700 ada 1 nolu parsel ve 26723 ada 8 nolu parsel, Kültür Mahallesi 10703 ada 1 nolu parsel, Ünsal Mahallesi 25167 ada 3 nolu parsel ile 25169 ada 2 nolu parsel, Ünsal Mahallesi 25167 ada 3 nolu parsel ile 25169 ada 2 nolu parsel, Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 nolu parsel, 27779 ada 1 nolu parsel, 27780 ada 1 nolu parsel, 27783 ada 1 nolu parsel ve 28157 ada 6 nolu parsel ile 30129 ada 3 nolu parselleri kapsayan  alanla ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.