01.12.2023 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Aralık/2023 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.12.2023 tarihi Cuma günü saat 14:30’da; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
                     İlan olunur.
                     
                    G Ü N D E M  :

SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİM
KONU
1
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.
2
Yazı İşleri Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Kasım/2023 aylık olağan toplantısına ait Meclis Kararlarının dağıtılması, Meclis üyelerince incelenmesi ve oylanması.
3
Yazı İşleri Müdürlüğü
Kepez Belediyesi ile Kırgız Cumhuriyeti Balıkçı Şehri arasında Kardeş Şehir Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
4
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediyemizde 2024 yılında 7 (yedi) adet geçici işçi çalıştırılmasına dair hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli konusunun görüşülmesi.
5
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemiz 2023 yılı ek Performans Programı ile ek Bütçe konusunun görüşülmesi.
6
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sosyal Konutlar Müdürlüğünün bütçesinde ihtiyaç fazlası olan tertipten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda Toplam: 4.000.000,00-TL aktarılması konusunun görüşülmesi.
7
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi Varsak Şubesinin açılış ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliğinin 5. maddesi hükmü gereği konunun meclisimizde görüşülmesi ve gerekli kararın alınması.
8
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Karşıyaka Mahallesi 3913 ada batı kısmında bulunan park içerisinde, Aile Sağlığı Merkezi yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
9
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Erenköy Mahallesi 3501 ada 32 parselin, PTT hizmet binası olarak kullanılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
10
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Göçerler Mahallesi 30080 ada 2 parseldeki parkta Göçerler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile ortak proje yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
11
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Fatih ve Göçerler Mahallelerinde bulunan 8 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
12
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Duacı, Şafak ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 22 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
13
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
7143 sayılı Yasanın 16. maddesi ile değişik 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi hükmüne istinaden Göçerler, Gazi, Fevzi Çakmak ve Fatih Mahallelerinde Yapı Kayıt Belgesi bulunan 4 kişiye tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
14
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Varsak Altıayak - Fevzi Çakmak - Ünsal (Cezaevi) - Yenidoğan (Otogar) Mahallelerinde otobüs depolama alanlarında Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası ile ortak proje ve işbirliği protokolü yapılması, protokol ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
15
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Duacı Mahallesinde  yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi konusunun görüşülmesi.
16
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Çankaya Mahallesi 27467 ada 1 parselde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Kepez İlçesi sınırları içerisinde geçerli olan plan notlarına ek maddeler eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Duacı Mahallesi köy yerleşik alan sınırlarının genişletilmesi teklifine ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Altınova Düden Mahallesi 28617 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Çankaya Mahallesi 27453 ada 2, 3 ve 4 parsellerin; 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde E:1.60 Yençok:7 Kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
21
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Hüsnü Karakaş Mahallesi 5302 ada 13 ve 14 parsellerin tevhidine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
22
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Gaziler Mahallesi 28254 ada 488, 489, 585, 586 parsellerin Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi.
23
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Göçerler Mahallesi 25508 ada güneyindeki 20 metrelik yolun 35 metrelik yola bağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi.