04.10.2023 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

                                                                                       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Ekim/2023 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.10.2023 tarihi Çarşamba günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
                   İlan olunur.

 G Ü N D E M :  

SIRA

NO

GELDİĞİ

BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Eylül/2023 Meclis Kararlarının dağıtılması, meclis üyelerince incelenmesi ve oylanması.

3

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemiz 2024 yılı Performans Programının görüşülmesi.

4

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemiz 2024 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe tasarısının görüşülmesi.

5

Zabıta Müdürlüğü

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (g) bendine istinaden İmar Planında Pazar yeri olarak planlanan Varsak Demirel Mahallesi 29451 ada 1 parsel, Altınova Menderes Mahallesi 30629 ada 2 parsel, Hüsnükarakaş Mahallesi 31002 ada 1 parsel ve Kuzeyyaka Mahallesi 6713 ada 1 parselde Antalya Semt Pazarcılar Esnaf Odası tarafından Kapalı Semt Pazarı yapılması ve şartlı bağış yoluyla belediyemize kazandırılması konusunun görüşülmesi.

6

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Beşkonaklılar, Göksu, Fatih ve Göçerler Mahallelerinde Yapı Kayıt Belgesi bulunan 5 kişiye tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

7

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan 6.496,35 m² yüzölçümlü 9279 ada 12 parseldeki Belediyemize ait hissenin satışının yapılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

8

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Fatih ve Kazım Karabekir Mahallelerinde 2 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.

9

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Şafak ve Beşkonaklılar Mahallelerinde bulunan 30 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

10

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Nayla Atay Parkı içinde bulunan Belediyemize ait binanın Otizm Umut Atölyesi olarak kullanılmak üzere Kafkasın Kadınları Derneği ile ortak proje üretilmesi konusunun görüşülmesi.

11

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Erenköy Mahallesinde 3501 ada 32 parselde bulunan 106 m²’lik hissenin 25 (yirmi beş) yıl süre ile Ulaştırma ve Alt Yapı  Bakanlığı adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

12

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Fevzi Çakmak Mahallesi 9384 ada 12 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

13

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Sütçüler Mahallesi 27214 ada 1 parselin kat adedinin Y.ençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

14

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kirişçiler Mahallesi 29188 ada 4, 5 ve 8 parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve güncel orman sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

15

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Barış Mahallesi 29961 ada 1 parselin Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

16

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kepez İlçesi bütününde Türkiye Ulusal Temel GPS (TUTGA) dönüşümün ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygunluğun sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

17

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Altınova Düden Mahallesi 28597 ada kuzeyinde bulunan trafo alanının aynı hat üzerinde batıya kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

18

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Çankaya Mahallesi 30464 ada 5 parseldeki park alanının güney doğusunda Regülatör alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

19

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Altınova Sinan Mahallesi 25026 ada 18 parselin 100 metre genişliğindeki yola cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin yan parsellere uygun olacak şekilde 10 metre olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.