06.07.2023 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
               5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Temmuz/2023 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06.07.2023 tarihi Perşembe günü saat 14:00’de;
Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
               İlan olunur.

G Ü N D E M :   

SIRA

NO

GELDİĞİ

BİRİM

KONU

1

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki aya ait (Haziran/2023) Meclis Kararlarının görüşülmesi ve oylanması.

3

Mali Hizmetler

Müdürlüğü

2023 yılı Ek Performans Programı ile Ek Bütçe konusunun görüşülmesi.

4

Mali Hizmetler

Müdürlüğü

Taşınmaz Kiralama Devir Ücreti ile ilgili gelir tarifesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

5

Mali Hizmetler

Müdürlüğü

Dokuma Pil Fabrikası alanı içerisinde yer alan mevcut yapının Kütüphane olarak düzenlenmesi işi için İller Bankasından 10.000.000,00-TL tutarında kredi kullanılması konusunun görüşülmesi.

6

Mali Hizmetler

Müdürlüğü

Varsak Yaylası 159 Ada 124 parseldeki arazi üzerine Güneş Enerji Santrali yaptırılması işi için İller Bankasından 150.000.000,00- TL tutarına kadar kredi kullanılması konusunun görüşülmesi.

7

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Kazım Karabekir, Çankaya, Fevzi Çakmak ve Fatih Mahallelerindeki 5 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.

8

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan 6.496,35 m² yüzölçümlü 9279 ada 12 parseldeki Belediyemize ait hissenin, 5393 sayılı Yasanın 18 (e) maddesi gereğince satışının yapılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması konusunun görüşülmesi.

9

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Duraliler Mahallesinde belirlenen alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.