01.06.2023 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Haziran/2023 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.06.2023 tarihi Perşembe günü saat 14:00’de;
Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
                 İlan olunur.

                G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
KONU
1
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış.
2
Yazı İşleri Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği bir önceki aya ait (Mayıs/2023) Meclis Kararlarının görüşülmesi ve oylanması.
3
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediyemizde Afet İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi ve 1. derece Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdası ile personelin derece yükselmesinin yapılabilmesi için tanzim edilen (I) Sayılı Kadro İhdası Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Habibler ve Beşkonaklılar Mahallelerinde bulunan 2 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
5
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Fevzi Çakmak ve Çamlıbel Mahallelerinde Yapı Kayıt Belgesi bulunan 3 kişiye 7143 sayılı Kanunun 16. maddesi ile değişik 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi hükmüne istinaden tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
6
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Fatih Mahallesindeki 8 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
7
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Göksu Mahallesi 7824 ada 6 parselde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonuna LPG ibaresinin konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Aktoprak Mahallesi 381 ada 9 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Habibler Mahallesi 26745 ada 2 ve 3 parsellerin Yençok: 7 Kat TİCK ibareli Ticaret-Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.