Gaziler Mahallesi İmar Uygulaması

Gaziler Mahallesi İmar Uygulaması

 İLAN

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Antalya ili Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi tapulamalı 28254 ada 505, 509, 510, 672, 673 ve 674 parsellerin bulunduğu alanda; Belediyemiz teknik personelleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılan parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 02.11.2023 tarih ve 1632 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin de 26.01.2024 tarih ve 37 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

Yapılan parselasyon planı bir ay müddetle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Parselasyon planına itirazda bulunan şahısların, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.