Muhtelif Taşınmazlar Kiraya Verilecektir

31 Mayıs 2024, Cuma - 14:46
Muhtelif Taşınmazlar Kiraya Verilecektir

                                 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

             Taşınmaz Kiralama İşi Aşağıda adres ve bilgileri yazılı 3 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek olup, teklifler Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.  

1-İdarenin

a) Adı: Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi: TeomanpaşaMah.Yeşilırmak Cad.No:4 07030 Kepez/ANTALYA

c) Telefon/Faks: 0242 310 58 58

d) İhale Dokümanının Görüleceği Satın alınacağı yer: Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisi

2-İhale konusu hizmet

1- Yavuz Selim Mahallesi Barış Manço Bulvarı No:183’de bulunan Restaurant ve No:183/1’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 20.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle, 13.06.2024 tarih Saat:14.00’de 3 (üç) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 720.000,00.-TL’nin % 10’u olan 72.000,00-TL)

2- Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2/1’de Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Büfe ilk yıl aylık 15.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle 13.06.2024 tarih Saat:14.05’de 3 (Üç) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (Üç) yıllık muhammen bedel olan 540.000,00.-TL’nin %10’u 54.000,00.-TL)

3- Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı No:137’de bulunan Büfe ilk yıl aylık 15.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle, 13.06.2024 tarih Saat:14.35’de 3 (üç) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 540.000,00.-TL’nin % 10’u 54.000,00.-TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

            GERÇEK KİŞİLERDEN;

 • İletişim Bilgi Formu
 • Kimlik Fotokopisi
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 • Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 • İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 • Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,  
 • Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

                 TÜZEL KİŞİLERDEN;

 • Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
 • 2024 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
 • Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 • Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 • İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,  
 • Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgeleri 12.06.2024 günü Saat:17.00’ye kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.