• facebook
  • twitter
-A | A+

01/11/2016 Tarihli Meclis Tutanağı


            
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/11/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 11.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

                 
 
            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında KASIM/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Süleyman ACAR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK, Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Adnan KABAAĞAÇ ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
ÖNERGE
KARAR NO:345
 
          Belediyemiz sınırları içerisinde Yenidoğan Mahallesinde bulunan 6998 ada 7 nolu 528 m² yüzölçümlü Kepez Belediyesine ait parselin Akdeniz Belediyeler Birliğine 25 (yirmi beş) yıl süre ile İrtifak Hakkı ile tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 23. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
ÖNERGE
KARAR NO:346
 
          Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi sınırları kapsamında mülkiyeti Kepez Belediyesine ait 6998 ada 7 nolu parsele kayıtlı taşınmazın Akdeniz Belediyeler Birliği Hizmet Binası yapılabilmesi amacıyla Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp gündemin 24. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
ÖNERGE
KARAR NO:347
 
          Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları kapsamında 28570 ada içerisindeki mevcut yolun imar planlarına işlenmesine yönelik olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp gündemin 25. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi. 
 
 
GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:348
     
AKTARMA YAPILAN BÖLÜMTUTAR (TL)EKLEME YAPILAN BÖLÜMTUTAR (TL)
GECEKONDU ve SOS KONUT MÜDÜRLÜĞÜBASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞ MÜDÜRLÜĞÜ
46.07.21.38.06.2.0.5.03.5.1.04
Müteahhitlik Hizmetleri
     4.000.000,0046.07.21.25.01.1.1.5.03.5.1.08
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
     4.000.000,00
 
          Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesi gereği yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere Gecekondu Müdürlüğünün bütçesinde ihtiyaç fazlası olan tertipten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ihtiyacı olan (46.07.21.25.01.1.1.5.03.5.1.08)  kodlu Temizlik Hizmet Alım Giderleri tertibine toplam 4.000.000,00 TL (dörtmilyontürklirası) aktarılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
                         
GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:349
 
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-04C-3B nolu imar plan paftasında yer alan, 9206 ada 1 parsele kütle işlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:350
 
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Gazi Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10A-3B nolu imar plan paftasında yer alan, 27090 ada 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:351
 
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 28546 ada doğusu otopark alanının toptan ticaret alanına, 28539 ve 28542 adalarda otopark alanı ayrılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti ve MHP Grubu kabul CHP Ret) oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:352
 
          5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Çamlıbel Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09A-4B nolu imar plan paftasında yer alan 7509 ada 1 ve 2 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 7.MADDESİ
KARAR NO:353
 
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde, O25B-01A-03A nolu imar plan paftasında yer alan 28254 ada 502 ve 503 parseller üzerindeki kalıntı eserlerin korunmasına yönelik Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.05.2016 tarih ve 4991 sayılı kararına istinaden 1. derece arkeolojik sit sınırlarının işlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:354
 
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Gazi Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10A-1B/2A nolu imar plan paftalarında yer alan 1033, 1035, 1036 ve 1037 adalara, eski emsal kararı olan 1.20 emsal kararı getirilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:355
 
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09B-1A/1D nolu imar plan paftalarında yer alan, 27452 ada 2, 3, 9 ve 10 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak ve Yençok:17.50m, Emsal: 0.80 olacak şekilde kütle işlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:356
 
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 697 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların tevhidi ve ifrazına olanak sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 11.MADDESİ
KARAR NO:357
 
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 7307 ada ve çevresinde orman mülkiyetinin dikkate alınarak uygulama imar planının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlana 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 12.MADDESİ
KARAR NO:358
 
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan,238 ada 1 parsel ve 239 ada 4 ve 9 parsel numaralı taşınmazlarda sehven unutulan İBT kullanım kararının plan işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 13.MADDESİ
KARAR NO:359
 
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 27429 ada 9 parsel numaralı taşınamaz İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
KARAR NO:360
 
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8361 ada 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi, taşınmazlar üzerindeki İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret)  kullanım kararının kaldırılması ve TİA=677,28 m² toplam inşaat alanı kararının getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna  (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
 
GÜNDEMİN 15.MADDESİ
KARAR NO:361
 
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Odabaşı Mahallesi sınırları içerisinde 28230 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin konut alanı olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
KARAR NO:362
 
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7468 ada 3 parsel numaralı taşınmazın konut alanında ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 17.MADDESİ
KARAR NO:363
 
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7469 ada 2 parsel numaralı taşınmazın Konut Alnından Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 18.MADDESİ
KARAR NO:364
 
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10259 ada 1 parsel numaralı taşınmazın konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 19.MADDESİ
KARAR NO:365
 
       5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (u) bendi “İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 10028 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine olanak sağlanması ve İBT kullanım kararının getirilmesine yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 20.MADDESİ
KARAR NO:366
 
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğü-Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün (TEİAŞ) 26/10/2016 tarih E.383176 sayılı yazısının eki olan ve Meclis Gündemine alınması talep edilen, Göksu-Varsak İletim Hattı güzergahına ait, Düden Çayı ve Çevresi I. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan kısımlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 21.MADDESİ
KARAR NO:367
 
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Varsak Doğu Bölgesi'nde üst ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 22.MADDESİ
KARAR NO:368
 
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Şafak-Ünsal Mahalleri sınırlarında üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 23.MADDESİ
KARAR NO:369
 
      5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi  (e) bendinde  ‘’Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek’’ hükmüne istinaden  Belediyemiz sınırları içerisinde Yenidoğan Mahallesinde bulunan 6998 ada 7 nolu 528 m² yüzölçümlü Kepez Belediyesine ait parselin Akdeniz Belediyeler Birliğine 25 (yirmi beş) yıl süre ile İrtifak Hakkı ile tahsisinin yapılıp yapılamayacağı konusunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 24.MADDESİ
KARAR NO:370
 
      Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde  mülkiyeti Kepez Belediyesine ait 6998 ada 7 nolu parsele kayıtlı taşınmazın Akdeniz Belediyeler Birliği Hizmet Binası yapılabilmesi amacıyla Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 25.MADDESİ
KARAR NO:371
 
      Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları kapsamında 28570 ada içerisindeki mevcut yolun imar planlarına işlenmesine yönelik olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/11/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 11.BİRLEŞİMİNİN II.OTURUMUNA AİT TOPLANTI KARARLARI
 
Yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR, Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK, Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Süleyman ACAR,Adnan KABAAĞAÇ ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14:57’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
KARAR NO:372
 
          Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği Kepez Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün bütçesinde ki  46.07.21.38.06.2.05.03.5.1.04 (Müteahhitlik Hizmetleri), Bütçe kodunda ihtiyaç fazlası olan 4.000.000,00 TL (Dörtmilyontürklirası) ödeneğin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün  46.07.21.25.01.1.1.5.03.5.1.08  (Temizlik Hizmet Alım Giderleri) Bütçe tertibine aktarılmasına ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
Başkan; gündemde yazılı konuların ve Önergelerin karara bağlandığını, KASIM/2016 ayı olağan toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip. Toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 01/11/2016
 
      Hakan TÜTÜNCÜ                
       Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
                                                              Hasan DEMİR                            Ramazan ÇAKIR         
                                                                Divan Kâtibi                                 Divan Kâtibi
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz