• facebook
  • twitter
-A | A+

03/10/2016 Tarihli Meclis Tutanağı


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 03/10/2016 TARİHİNDE 
YAPTIĞI 9.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETLERİDİR.


5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında EKİM/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ,Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Süleyman ACAR,Ali Baki SARICA,Mahmut TOPAL,Kadir ZEYBEK ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.

ÖNERGE 
KARAR NO:320

Özü; Katı atık tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 19. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:321

Özü; Kütükçü Mahallesi 2979 Sokak Osman Ece Apartmanı Sitesi No:69/4 Kepez/ANTALYA adresinde ikamet eden Halil ECE (T.C. Kimlik No: 22387298382) isimli vatandaşımızın adına kayıtlı ve ruhsatlı 07 HT 221 plaka numaralı RENAULT marka 1977 model M1 sınıfı Sedan cinsi turuncu renk aracının Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmesi hususunun kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk. 
                                           
GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:322

Özü; Kepez Belediyesi 2017 yılı Performans Programının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:323

Özü; Kepez Belediyesi 2017 yılı ve izleyen iki yıla ilişkin Bütçe tasarısının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:324

Özü; Kepezde Kültür ve Sanat faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve Türk Müziğini halkımıza sevdirmek amacıyla hazırlanan “Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri” taslak yönetmeliğinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:325

Özü; Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Duacı, Varsak-Karşıyaka, Sinan ve Güneş Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 7.MADDESİ
KARAR NO:326

Özü; 1996-2001 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 30.04.2016 tarihi itibari ile Denkleştirici Adalet İlkesine göre her bir makbuzun parasal güncelleme değerini gösteren bedellerin ilgililerine iade edilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:327

Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Demirel Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2940 ada içerisindeki yeşil alan ile Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 645 adanın batısında bulunan yeşil alanda trafo yapılabilmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. 

GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:328

Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde,1394 ada 8-9 ve 10 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildiği hk
.
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:329

Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde, 1788 ada 2 ve 3 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 11.MADDESİ
KARAR NO:330

Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde, 1770 ada 1, 2, 3, 4, 12 ve 13 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak ve İsteğe Bağlı Ticaret kullanım kararı getirilebilecek şekilde düzenlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.


GÜNDEMİN 12.MADDESİ
KARAR NO:331

 Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde, 171 ada 3 ve 4 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak ve İsteğe Bağlı Ticaret kullanım kararı getirilebilecek şekilde düzenlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 13.MADDESİ
KARAR NO:332

Özü; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 154  ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 14.MADDESİ
KARAR NO:333

Özü; Kepez İlçesi, Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde, 11237 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. 

GÜNDEMİN 15.MADDESİ
KARAR NO:334

Özü; Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, 9206 ada 1 parsel numaralı taşınmaza kütle işlenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 16.MADDESİ
KARAR NO:335

Özü; Kepez İlçesi, Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde, 28254 ada 502 ve 503 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde tespit edilen kalıntı ve eserlerin korunmasına yönelik Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.05.2016 gün 4991 sayılı kararı ile belirlenmiş 1. derece arkeolojik sit sınırlarının plana aktarılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 17.MADDESİ
KARAR NO:336

Özü; Kepez İlçesi, Gazi Mahallesi sınırları içerisinde,1033, 1035, 1036 ve 1037 ada numaralı taşınmazların yapılaşma koşullarının itirazlar doğrultusunda eski haline getirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.


GÜNDEMİN 18.MADDESİ
KARAR NO:337

Özü; Kepez İlçesi, Altınova Sinan  Mahallesi sınırları içerisinde 28539, 28542, 28546 adaları kapsayan alanda  onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'ne uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 19.MADDESİ
KARAR NO:338

Özü; Katı atık tarifelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

         Başkan; EKİM/2016 Olağan Meclis toplantısının devam ettiğini, komisyona giden ve bitirilmesi gereken konular olduğundan EKİM/2016 Olağan Meclis toplantısı II. Birleşimin 14/10/2016 tarihinde Cuma günü Saat 14:00’de Belediyemiz Meclis toplantı salonunda toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 03/10/2016
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz