• facebook
  • twitter
-A | A+

01/06/2016 Tarihli Meclis Tutanağı


            
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/06/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 1.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.
                 
 
  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında HAZİRAN/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Süleyman ACAR,Ali Baki SARICA,Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Tevfik ÇETİNEL,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Hatice SÜTCÜ,Murat MENZİLCİOĞLU,İsmail ULUSOY,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Ahmet SABIR,Muharrem TUFAN ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
ÖNERGE
KARAR NO:197
 
Özü: İlçemiz Sütçüler Mahallesi 26757 ada 1 parselde bulunan Trafo alanının değişikliğini içeren 1/1000 ölçekli İmar Planında Revizyonu ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 32.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE
KARAR NO:198
 
Özü: İlçemiz Altınova Orta Mahallede 21M-1b İmar Plan paftasında Kültür Merkezi olarak planlanan alan üzerine Kültür Merkezinin yapılması ve çalışmaların yürütülmesi için Kepez Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 33.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE      
KARAR NO:199
 
Özü: İlçemiz Yenidoğan Mahallesi 7045 ada 1 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli planındaki amacına uygun olarak, 5393 sayılı yasa ve ilgi yasalar çerçevesinde Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 33.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:200
 
Özü; 34 UU 4483 plakalı 2006 Model Mercedes Benz Marka Travego-Ca Tek Katlı tip Dizel otobüsün Belediyemize hibesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:201
 
Özü; Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde süper amatör grubunda mücadele eden ve üstün başarı göstererek süper amatörde şampiyon olmuş ve bir üst kategoriye çıkmış futbol takımımız, Antalya Şampiyonu olan voleybol genç kızlar (B takımı) ile güreş branşında mücadele eden üstün başarı gösteren sporcuların başarılarını kutlamak ve diğer branşlardaki sporculara örnek olmak, moral, motivasyon ve azimlerine katkı sağlamak üzere, oyuncu, antrenör ve diğer görevlilerin belirtildiği şekilde ödüllerin dağıtılmasına ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:202
 
Özü; Antalya Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:203
 
Özü; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:204
 
Özü; Antalya Kepez Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
  
GÜNDEMİN 7.MADDESİ
KARAR NO:205
 
Özü;5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak Belediyemize ait Ünsal, Göçerler, Varsak Karşıyaka, Varsak Altıayak, Fevzi Çakmak, Habipler, Beşkonaklılar ve Teomanpaşa Mahallelerinde bulunan 12 adet Trafo yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına Trafo Alanlarında irtifak hakkı kurulması ile ilgili konunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile verildiği hk
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:206
 
Özü; 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak Belediyemize ait Gülveren Mahallesindeki 27798 ada 7 nolu parseldeki hisse üzerinde yirmi (20) yıl süre ile okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına irtifak hakkı kurulmasının, irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile verildiği hk
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:207
 
Özü; Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Barış, Sütçüler, Ayanoğlu, Gazi, Demirel, Varsak Karşıyaka, Sinan ve Fevzi Çakmak mahallelerinde bulunan 51 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:208
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, 3998, 3999, 4000 ve 27579 adalar ve çevresini kapsayan alanda düzenleme yapılarak Pazar Alanı oluşturulmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 11.MADDESİ
KARAR NO:209
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Menderes Mahallesi sınırları içerisinde, 28502 adada yer alan konut alanının sehven 15 metre olarak belirlenmiş olan doğu yapı yaklaşma mesafesinin diğer adalarda olduğu gibi 10 metre olarak düzeltilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 12.MADDESİ
KARAR NO:210
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde, 26639 ada 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının güney yapı yaklaşma mesafesinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 17.03.2016 tarih ve 3087780 sayılı yazısına istinaden 40 metreden 5 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 13.MADDESİ
KARAR NO:211
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde, 26944, 26966, 26967 ve 26968 adalar ve çevresini kapsayan alanda düzenleme yapılarak Pazar Alanı oluşturulmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
KARAR NO:212
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde, 28524 ada 3 parselin Akaryakıt LPG İkmal ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 15.MADDESİ
KARAR NO:213
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi sınırları içerisinde, 27441 ada 2 parsele kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş, söz konusu imar planın değişikliğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.05.2016 tarih ve 4632 sayılı yazısında bahsi geçen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin Geçici 2. ve Geçici 10. maddelerine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 3.04 Geçici Madde hükmünün kullandırılabilmesi durumunda kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
KARAR NO:214
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, 25729 ile 25730 nolu adalar arasındaki 10 metrelik yol ile bağlandığı 12 metrelik yolun ve karşısındaki yeşil alanın tescil sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 17.MADDESİ
KARAR NO:215
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Baraj Mahallesi sınırları içerisinde, 26840 ada 2,3 ve 5 parsellerin tevhit edilerek YZT plan kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 18.MADDESİ
KARAR NO:216
 
Özü; Antalya İli Kepez Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde, 1071 ada 1 ve 2 parsellerin tevhit edilerek İBT kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 19.MADDESİ
KARAR NO:217
 
Özü; Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde Yeşil Antalya Sanayi Sitesini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili konunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 20.MADDESİ
KARAR NO:218
 
Özü; Kepez İlçesi, Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili konunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 21.MADDESİ
KARAR NO:219
 
Özü; Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içinde bulunan Sağlık Tesisi alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 22.MADDESİ
KARAR NO:220
 
Özü; Kepez İlçesi, Başköy Mevkii Hurdacılar Sitesi alanını kapsayan bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'na uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 23.MADDESİ
KARAR NO:221
 
Özü; Kepez İlçesi, Sütçüler Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27090 ada 2 parsel numaralı taşınmazda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/05/2016 gün 480 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'ne uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 24.MADDESİ
KARAR NO:222
 
Özü; Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi ve çevresine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 25.MADDESİ
KARAR NO:223
 
Özü; Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 6705 ada 10 parsel numaralı taşınmaza İBZT kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 26.MADDESİ
KARAR NO:224
 
Özü; Kepez İlçesi, Çamlıbel Mahallesi sınırları içerisinde 7509 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilerek Yüksek Zemin Kat Ticaret kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 27.MADDESİ
KARAR NO:225
 
Özü; Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 28551 ada 3 parsel numaralı taşınmazın E=0,10 emsalli Yençok=6,50 m. yapılaşma koşullarına sahip Akaryakıt Tesisine dönmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 28.MADDESİ
KARAR NO:226
 
Özü; Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10397 ada 1 ve 2 parseller numaralı taşınmazların tevhit edilerek İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararının getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 29.MADDESİ
KARAR NO:227
 
Özü; Kepez İlçesi, Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde, 171 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilerek, taşınmazlara İBT (İsteğe Bağlı Ticaret) kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 30.MADDESİ
KARAR NO:228
 
Özü; Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde,  5194  ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan kütlenin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 31.MADDESİ
KARAR NO:229
 
Özü; Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10432 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 32.MADDESİ
KARAR NO:230
 
Özü: İlçemiz Sütçüler Mahallesi 26757 ada 1 parselde bulunan Trafo alanının değişikliğini içeren 1/1000 ölçekli İmar Planında Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 33.MADDESİ
KARAR NO:231
 
Özü: İlçemiz Altınova Orta Mahallede 21M-1b İmar Plan paftasında Kültür Merkezi olarak planlanan alan üzerine Kültür Merkezinin yapılması ve çalışmaların yürütülmesi için Kepez Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 34.MADDESİ
KARAR NO:232
 
Özü: İlçemiz Yenidoğan Mahallesi 7045 ada 1 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli planındaki amacına uygun olarak, 5393 sayılı yasa ve ilgi yasalar çerçevesinde Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
 
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/06/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI II.OTURUMUNA AİT TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.
 
Yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Süleyman ACAR,Ali Baki SARICA,Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Tevfik ÇETİNEL,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Esat GÖYÜK,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Hatice SÜTCÜ,Murat MENZİLCİOĞLU,İsmail ULUSOY,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Ahmet SABIR,Muharrem TUFAN ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 15:10’da Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
  
KARAR NO:233
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi Yeniemek Mahallesi sınırları içerisinde 1643 ada 16 ve 17 nolu parseller malikleri tarafından yapılmış olan itirazın kabul edilerek söz konusu ada ve parsellerin eski tescil sınırlarına getirilmesine yönelik itirazın kabulü ve yapılacak olan 18.madde uygulaması aşamasında sıkıntı oluşturabilecek bölgelerin yeniden düzenlenmesine yönelik yapılan plan revizyonu konusunun UYGUN OLDUĞU ve bunun dışındaki diğer itirazların plan bütünlüğü açısından REDDİNE ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
 Başkan; gündemde yazılı  konuların ve Önergelerin karara bağlandığını, HAZİRAN/2016 ayı olağan toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip.toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 01/06/2016
 
 
      Hakan TÜTÜNCÜ                
       Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
                                                              Hasan DEMİR                            Ramazan ÇAKIR         
                                                                Divan Kâtibi                                 Divan Kâtibi
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz