• facebook
  • twitter
-A | A+

01/02/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


                                               ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, Kepez Belediye Meclisinin Şubat/2018 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2018 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.      
 
G Ü N D E M :                                                                                                          
1-Yoklama ve Açılış.
2-Belediyemizde ihtiyaç fazlası durumundaki 07 KE 114 plakalı 2002 model Tofaş-Fiat marka aracın (otomobil) Isparta Sütçüler Belediye Başkanlığına şartsız ve bedelsiz olarak verilmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve  18 sayılı yazısı.
3Belediyemizde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü oluşturulması ve buna ilişkin hazırlanan Kadro İhdas Cetvelinin (I sayılı cetvel) görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 246 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü isminin, Etüd Proje Müdürlüğü olarak değiştirilmesine ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 248 sayılı yazısı.
5-Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağına ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 247 sayılı yazısı.
6-Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:210\'da (2940 ada 8 parsel) bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyonunun 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 709 sayılı yazısı.
7-Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi No:258\'de bulunan Tek sarnıç C Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan Restaurantın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 710 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz Sağlık Merkezi Diş Polikliniğinde implant uygulanması başladığından 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine yeni kalemler eklenmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 657 sayılı yazısı.
9-Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak No:10\'da (29357 ada 1 parsel) Kapalı Halk Pazarı içerisinde bulunan 11, 12 nolu dükkânların ortak proje kapsamında Antalya Sağlıklı Yaşam Derneğine tahsis işlemine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2018 gün ve 711 sayılı yazısı.
10-Belediyemiz sınırları içerisinde, muhtelif mahallelerde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 901 sayılı yazısı.
11-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1913 adanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 297 sayılı yazısı.
12-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26619 ada 1  parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 296 sayılı yazısı.
13-Emek Mahallesi sınırları içerisinde 5112 adanın kuzeyinde yer alan cami alanı ile ilgili hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 295 sayılı yazısı.
14-Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4  parselde yer alan Özel Sağlık Tesisi Alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 294 sayılı yazısı.
15-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 7  parselde yer alan Özel Yurt Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 293 sayılı yazısı.
16-Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6779 ada 1 parselin yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 298 sayılı yazısı.
17-Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8387 ada 6 parselin yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 299 sayılı yazısı. 
18-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1997 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 288 sayılı yazısı.
19-Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1372 ada 39 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 291 sayılı yazısı.
20-Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 27699 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim tesisi alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 290 sayılı yazısı.
21Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10402 ada 6 parsel numaralı taşınmazda bulunan Ortaöğretim tesis alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 289 sayılı yazısı.
22-Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1768 ada 1 ve 2 nolu taşınmazda yer alan Cami alanı ile 1718 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 nolu taşınmazlarda yer alan park alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 302 sayılı yazısı.
23-Kepez İlçesi muhtelif mahallelerde 10 adet PTT alanının, Antalya Posta Başmüdürlüğünün talebi ile resmi kurum alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 292 sayılı yazısı.
24-Kepez Mahallesi sınırları içerisinde Cezaevi ve çevresinde yol, park ve cami alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 305 sayılı yazısı.
25-Yeni Mahalle ve Yeniemek Mahallesinde 2081 ada 9, 10 ve 12 parseller, 5727 ada 1 ve 2 parseller, 5728 ada 1 ve 2 parseller, 12184 ada 1 parsel, 27652 ada 1 ve 2 parseller ile 29344 ada doğusu park alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 304 sayılı yazısı.
26-Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 301 sayılı yazısı.
27-Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir, ve Yavuz Selim Mahalleleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 300 sayılı yazısı.
28-Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde 2789, 2800, 2802 ve 2804 nolu kadastro parselleri ile 3039, 3040 ve 3041 nolu imar adaları için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 303 sayılı yazısı.
29-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10706 ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan konut parseline İBZT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 282 sayılı yazısı.
30-Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2431 sokak üzerinde yer alan ve bu sokağa cephe olan parsellere İBT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 284 sayılı yazısı.
31-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 3. Cadde üzerinde yer alan ve bu caddeye cephe olan parsellerde İBT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 285 sayılı yazısı.
32-Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27292 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Bölgesel Ticaret Alanında max. 4 olan kat adedinin max. 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 287 sayılı yazısı.
33-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 1547 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan konut parsellerinin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 286 sayılı yazısı.
34-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 2150 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan konut parsellerinin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 283 sayılı yazısı.
35-Santral Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/01/2018 tarih ve 281 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz