• facebook
  • twitter
-A | A+

03/07/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ


                                     ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin TEMMUZ/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/07/2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
 
1-Yoklama ve açılış.
2-2018-2019 yılı Stratejik Planının görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 2375 sayılı yazısı.
3-Tasarrufu Belediyemize ait Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2 Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdari Binanın Türk Kızılayı Kepez Şubesine 10 yıllığına bedelsiz olarak yapılan tahsis işleminin iptal edilerek, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanlığına tahsis edilip edilemeyeceği edilecekse ne  şekilde tahsis edileceği ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/06/2017 tarih ve 2068 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda sporcu yetiştirmek üzere Belediyemiz ile Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığı arasında ortak proje yapılması ile ilgili; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 14/06/2017 tarih ve 295 sayılı yazısı.
5-Belediyemiz sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait 10 adet taşınmazın hisse satışına ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4557 sayılı yazısı.
6-Kepez Belediyesi sınırları içerisinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti belediyemize ve özel şahıslara ait Barış, Baraj, Gazi, Habipler, Düdenbaşı ve Kepez Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4548 sayılı yazısı.
7-Antalya İli, Kepez İlçesi, Ayanoğlu, Esentepe, Habibler, Sütçüler, Gazi ve Varsak Karşıyaka Mahallelerindeki 15 adet taşınmazın 5393 sayılı Yasa kapsamında hak sahipliği bulunanlara tahsis edilip edilemeyeceği konusunun görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4547 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Ahatlı Mahallesi 8637 ada 1 parselin irtifak hakkının 20 yıl süreli okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4550 sayılı yazısı.
9-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Yeni Emek Mahallesi 29348 ada 3 parselin irtifak hakkının 20 yıl süreli Cami yeri olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4546 sayılı yazısı.
10-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Gaziler Mahallesinde, Kadastro Kanunu gereğince yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görevlendirilmek üzere 6 adet Bilirkişi seçilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 4559 sayılı yazısı.
11-Antalya İli, Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 994, 995, 997, 1392 parseller ve çevresine ilişkin uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlarla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3116 sayılı yazısı.
12-Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Altıayak, Varsak Menderes, Varsak Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlarla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3137 sayılı yazısı.
13-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 7307 ve 7308 adaları kapsayan alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış itirazla ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3113 sayılı yazısı.
14-Antalya İli, Kepez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 11037 ada 9  parseldeki İlkokul alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3112 sayılı yazısı.
15-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27495 ada 10  parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3115 sayılı yazısı.
16-Antalya İli, Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27452 ada 4, 5 ve 8  parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3136 sayılı yazısı.
17-Antalya İli, Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde 5027 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3111 sayılı yazısı.
18-Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 581 ada 18 parsele, parselin yapılaşamamasından kaynaklı kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3114 sayılı yazısı.
19-Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 27440 ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3138 sayılı yazısı.
20-Antalya İli Kepez İlçesi, Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3119 sayılı yazısı.
21-Antalya İli Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 8 numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3106 sayılı yazısı.
22-Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1961 ada 2 ve 9 parsellerin tevhit edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3128 sayılı yazısı.
23-Antalya İli Kepez İlçesi, Başköy Mahallesi sınırları içerisinde 28430 ada 33 parsel ve 29176 ada 8, 9, 10 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3118 sayılı yazısı.
24-Antalya İli Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsel numaralı taşınmazlarda uygun bulunan proje için plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3108 sayılı yazısı.
25-Antalya İli Kepez İlçesi, Santral Mahallesi batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3107 sayılı yazısı.
26-Antalya İli Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3129 sayılı yazısı.
27-Antalya İli Kepez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde, kent meydanı düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3117 sayılı yazısı.
28-Antalya İli Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3384 ada 1 parsel ve 27795 ada 2 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda pazar yeri sınırlarının ve ticaret alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3109 sayılı yazısı.
29-Antalya İli Kepez İlçesi, Altınova Bölgesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3121 sayılı yazısı.
30-Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi kapsamında ve ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3120 sayılı yazısı.
31-6306 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde "Riskli Alan" ilan edilen bölge ile ilgili hazırlanan Hak Sahipliği Uygulama Yönergesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/06/2017 tarih ve 3135 sayılı yazısı. 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz