• facebook
  • twitter
-A | A+

01/03/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ


                                                ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MART/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/03/2017 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.          
 
G Ü N D E M         :                                                                                                                                                     
1.Yoklama ve açılış,
2.2017 Yılı Ek Bütçeye İlişkin Performans Programı tasarısı ile ilgili; Özel Kalem Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 47 sayılı yazısı,
3.2017 yılı Ek Bütçe tasarısı ile ilgili; Özel Kalem Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 46 sayılı yazısı,
4.07 MMY 55 plakalı Volkswagen marka 1978 model N1 sınıfı minibüs cinsi turuncu- beyaz renk aracın hibesi ile ilgili; Özel Kalem Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 49 sayılı yazısı,
5.Antalya Kepez Belediyesi Tesisler Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 459 sayılı yazısı,
6.Van İli Tuşba İlçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında ekonomik, sosyal, kültürel ilişkileri geliştirmek, sanatsal ve sportif alanlarda ortak projeler gerçekleştirmek üzere Kardeş Belediye olunmasına ilişkin konunun görüşülmesi hakkında; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17/02/2017 tarih ve 73 sayılı yazısı,
7.Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan Araç Kiralanması Hizmet Alımı işi için 21 aylık süreli Açık İhale yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi ile ilgili; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 14/02/2017 tarih ve 77 sayılı yazısı,
8.Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için 21 aylık süreli Açık İhale yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi ile ilgili; Zabıta Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 728 sayılı yazısı,
9.Fevzi Çakmak, Menderes, Orta, Habibler ve Baraj  Mahallelerinde bulunan 8 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 1241 sayılı yazısı,
10.Varsak Karşıyaka, Gazi, Kütükçü, Kazım Karabekir, Yavuz Selim ve Barış Mahallelerindeki 21 adet şahsa Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 1240 sayılı yazısı,
11.İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın 1996-2001 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 31/12/2016 tarihi itibari ile denkleştirici adalet ilkesine göre ilgililerine iade edilip edilemeyeceğine ilişkin konu ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/02/2017 tarih ve 1094 sayılı yazısı,
12.Kütükçü Mahallesi sınırları içerisinde 8307 ada 2 ve 3 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 872 sayılı yazısı,
13.Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 7307 ada ve çevresinin orman mülkiyetlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 871 sayılı yazısı,
14.Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5194 ada 4 parsele kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 870 sayılı yazısı, 
15.Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 26332 ada 1 ve 2 parselin 3700m2’lik kısmında akaryakıt ve servis istasyonu yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 873 sayılı yazısı,
16.Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6668 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde 3 parsele İBZT kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 869 sayılı yazısı,
17.Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı ve Revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 868 sayılı yazısı,
18.Kepez İlçesi genelinde "Kepez İlçesi sınırlarında yer alan Ticaret Alanları için subasman max:0,50 m ve taks=max 0,40'dır." plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 867 sayılı yazısı,
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz