• facebook
  • twitter
-A | A+

04/02/2016 Tarihli Meclis Gündemi


 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21.maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ŞUBAT/2016 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04/02/2015 Perşembe günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.          
 
G Ü N D E M       :                                                                                                                                           
1. Yoklama ve açılış.

2. Antalya İli Kepez İlçesi Çamlıbel, Esentepe, Erenköy, Kazımkarabekir, Çankaya (Göçerler-Kütükçü),Gazi,Güneş (Sütçüler),Fatih (Göçerler) ve Şafak (Duraliler) Mahallelerindeki 60 kişiye 5393 sayılı kanunun 18.ve 69.maddesi kapsamında arsa tahsisine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 28/01/2016 gün ve 611 sayılı yazısı.

3. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Ahatlı(Duraliler), Barış, Kütükçü (Kütükçü) ve Varsak-Karşıyaka  (Varsak) mahallelerinde bulunan 104 adet taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 675 sayılı yazısı.

4. Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli İmar Planında Sosyal Tesis Alanında kalan,Atatürk mahallesinde bulunan 11141 ada 1 nolu parseldeki özel mülkiyette konu olan hisselerin 2942 sayılı yasaya göre Kamulaştırma işlemi yapılması ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 29/01/2016 tarih ve 635 sayılı yazısı.

5. Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yapılarda yol güzergahında ve kaldırımlarda görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmesi kentimize görsel kimlik kazandırılabilmesi, kışın yağmurdan yazın güneşten korunmak amacıyla gölgelik yapımı ile ilgili olarak standartlar belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 910 sayılı yazısı.

6. Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Esentepe Mahallesi 14 ada 1-9 ve 10 parsellerin birleştirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 405 sayılı yazısı.

7. Antalya İli Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 7167 ada 8 parsele Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezi olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz konusu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 396 sayılı yazısı.

8. Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde 25088 ada 5 parsel İBZT kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 397  sayılı yazısı.

9. Antalya İli Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, 27740 ada 1-2 parselin asma katlı ticaret hakkına sahip konut alanından Belediye Sosyal Tesis alanına ve Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7026 ada 1 parselinde Sosyal Tesisi Alanından İBZT hakkına sahip konut alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 398 sayılı yazısı.

10. Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde 3044 ada 19-20 parsellerin birleştirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 399 sayılı yazısı. 
 
11. Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28539 ada 5 parselin sınırlarında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 401 sayılı yazısı.

12. Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde, 27720 ada 4 parselin toplu konut alanından Özel Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/01/2016 tarih ve 400 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi, Emek Mahallesi sınırları içerisinde 5103 ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan Sağlık Tesisi Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin İmar Planı Revizyonu  konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 394 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi 438 ada 11 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 393 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi 6646 ada 1 ve 2 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 402 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alana ilişkin İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 403 sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi,  Antalya Başköy Hurdacılar sitesi ve yakın çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 12.11.2015 tarih 964 Büyükşehir Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 404 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi, Kanal Mahallesi 7098 ada 8 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 01/02/2016 tarih ve 406 sayılı yazısı.

19. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Erenköy ve Şelale (Varsak) Mahallelerinde bulunan 3 adet Taşınmazların Değerlendirilmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 26/01/2016 gün ve 612 sayılı yazısı.
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz