• facebook
  • twitter
-A | A+

04/12/2015 Tarihli Meclis Gündemi


 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21.maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ARALIK/2015 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04/12/2015 Cuma günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
İlan olunur.          
 
G Ü N D E M       :                                                                                                                                           
1. Yoklama ve açılış.

2. Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi kapsamında Belediyemizdeki boş memur kadrolarına ilişkin hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/11/2015 tarih ve 2781 sayılı yazısı.

3. Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin geçici işçi istihdamına ilişkin 24. Maddesi kapsamında hazırlanan Geçici İşçi Vizesi konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/11/2015 tarih ve 2782 sayılı yazısı.

4. Mahalli İdare Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesi gereği Belediyemiz Gece Kondu Ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün bütçesindeki ihtiyaç fazlası tertipten Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan tertibine toplam  2.500.000 ,00 (ikimilyonbeşyüzbin)Türk lirası aktarılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2015 tarih ve 4041 sayılı yazısı

5. Belediyemiz tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Antalya Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmen ,şef,memurların eşleriyle birlikte (1) yıl süreyle Belediyemize bağlı Adnan Menderes Olimpik yüzme havuzundan %50 indirimli olarak yararlanmaları konulu; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün,23/11/2015 tarih ve 429 sayılı yazısı.

6. Kepez Belediyesi Varsak –Karşıyaka Mahallesindeki 3566 ada 6 parselin Varsak Belediye Meclisince Emniyet Genel Müdürlüğü adına yapılan tahsisinin iptal edilmesi ve parselde bulunan 107.00m2 lik hissenin 2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2015 tarih ve 7522 sayılı yazısı.

7. Kepez İlçesi Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7469 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27/11/2015 tarih ve 3861. sayılı yazısı.

8. Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1244 ada 11 ve 12 nolu parsellerde İsteğe Bağlı Ticaret Kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3848. sayılı yazısı.

9. Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1899 nolu kadastro parselini kapsayan alanda parselasyon işleminde zayiatın düşürülmesine yönelik  hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3854. sayılı yazısı.

10. Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 2378 ada 3 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3857 sayılı yazısı.

11. Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 1 ve 6 nolu parsellerin Özel Yurt Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3858. sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 3098 ada 2 nolu parselin parsel uygulama sınırına göre imar planının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3859 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 7426 adanın güneyinde bulunan meydanın kenarına Doğalgaz Regülatörü işlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3860 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26650  ada 1 parsele akaryakıt istasyonu ve ticaret kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3869. sayılı yazısı.
 
15. Kepez İlçesi Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 28999  ada 1 parseldeki Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanında “Servis” ibaresinin çıkarılmasına  ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3868. sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10170 ada 13 nolu parseldeki Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanında “Servis” ibaresinin çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27/11/2015 tarih ve 3863. sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 12175 ada 12-13 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3864 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 25031 ada 57 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu kullanım kararının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27/11/2015 tarih ve 3865. sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27310 ada 3 parselin yan bahçe mesafelerinin 8.50 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3849. sayılı yazısı.

20. Antalya ili Kepez İlçesi genelinde yol boyu yüksek zemin ticaret isteğe bağlı ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanımı getirilmesine ilişkin uygun bulunmuş olan plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3855. sayılı yazısı.

21. Antalya ili Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde 25112 ada 6 parseli için  uygun bulunmuş olan imar plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3866 sayılı yazısı.

22. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27449 ada 3 parselin yapılaşma koşullarının Yençok=7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3850 sayılı yazısı.

23. Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 9484 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit edilmesi amacıyla hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27/11/2015 tarih ve 3862. sayılı yazısı.

24. Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 25521 ada 3 nolu parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3867sayılı yazısı.

25. Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 27694 ada 4 parsele ait parselasyon planı iptal edildiğinden mahkeme kararına istinaden parselin konut alanından park alanına dönüştürülmesi ve mezarlık alanının batısında yeniden düzenleme yapılmasına  ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27/11/2015 tarih ve 3851 sayılı yazısı.

26. Kepez İlçesi Varsak Odabaşı tapulamalı 28230 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ve 28248 ada 14 parsel numaralı taşınmazlardan oluşan toplam 4.185 Ha ‘Kuru Mutlak Tarım Arazisine’ tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi  amacıyla İçişleri Bakanlığından kamu yararı kararının alınması yönünde Belediyemizce başvuru yapılması hakkında karar alınması konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3847 sayılı yazısı.

27. Antalya İli Kepez İlçesi Habibler ve Şelale Mahalleleri sınırlarında Varsak Eğitim Kampüsü Alanı düzenlemesine yönelik hazırlanmış ve uygun bulunmuş olan plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazın görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 27./11/2015 tarih ve 3856 sayılı yazısı.
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz