• facebook
  • twitter
-A | A+

İmar İşlemleri

YAPI KULLANIM İZİN BEGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
• Dilekçe
• SGK Raporu
• Vergi Dairesi Yazısı
• Binanın 2 Cepheli Fotoğrafı (13 x 18 cm.)
• Yapı Denetim İş Bitim Tutanağı Ve Ekleri
• Enerji Kimlik Belgesi

İMAR ÇAPI
• Topu Kayıt Sureti(Son üç aylık,2B şerhi vb durumlarda son bir yıllık)
• Veya Tapu Fotokopisi
• Dilekçe ile müracaat edilerek müracaatçıya imar çapı verilir.

MİMARİ PROJE ONAYI

• İmar Çapı
• Tapu Kayıt Sureti
• Ölçü Krokisi
• Mimari Proje
• Dilekçe ile müracaat edilir. Mimari proje kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelenerek ön olur verilir

YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ

Yapı Ruhsatı alabilmek için aşağıdaki işlem ve belgelerin tamamlanmış olması gerekir.
• Dilekçe (Ön Onay Ve Ruhsat İçin)
• İmar Çapı
• Tapu Kayıt Sureti
• Ölçü Krokisi
• Aplikasyon Krokisi
• “Borcu Yoktur” Yazısı
• Numarataj krokisi
• Yapı Denetim İzin Belgesi(noter onaylı)
• Yapıya İlişkin Bilgi Formu
• Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
• Yapı Denetim Taahhütnamesi
• Yapı Sahibi Vergi Numarası Belgesi Fotokopisi
• Yapı müteahhidi vergi fotokopisi
• Yapı Müteahhidi tiçaret odası faaliyet belgesi ve
• Sicil tasdiknamesi
• Yapı Sahibi ile müteahhidi arasında yapılan sözleşme (noter onaylı)
• Yapı Sahibi Aynı Kişi ise Taahhütname (noter onaylı)
• Yardımcı kontrol eleman _Yapı denetçisi ikametgâh senedi
• Proje Müellifleri Sicil Durum Belgesi
• Isı Yalıtım Hesabı (ONAYLI)
• Zemin Eskit Raporu
• Varsa Sığınak Raporu Ve Projesi
• Varsa Vekâletname
• Varsa asansör Projesi
• Ustalık Taahhüdü
• Varsa Vaziyet planı Onayı
• Varsa İtfaiye Onayı
• Onaylı projeler (Mimari Statik Betonarme, elektrik, Makine)
• Yapı Denetimsiz Alanlarda Fenni Mesul Taahhüdü

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz