Aktoprak Mahallesi İmar Uygulaması

Aktoprak Mahallesi İmar Uygulaması

 

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

          Antalya ili Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Varsak tapulamalı 2578 ada 1 ila 5 parseller ile 2699 ada 1 parselin bulunduğu alanda; Belediyemiz teknik personelleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 14/4 maddelerine göre yapılan parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 05.09.2023 tarih ve 1332 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin de 08.02.2024 tarih ve 64 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

          Yapılan parselasyon planı bir ay müddetle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

          Parselasyon planına itirazda bulunan şahısların, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.