• facebook
  • twitter
-A | A+

08/09/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARARLARI

                                ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 08/09/2017 TARİHİNDE
                     YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARARLARI

                 
 
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO:240
 
         K A R A R :         
         Belediye Meclisimizin 08/09/2017 tarihi Cuma günü gerçekleşen meclis toplantısına mazeretleri nedeniyle katılamayan Meclis Üyelerimizden Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Rüştü PEKER,Süleyman ACAR ve Servet YILDIZ’ın mazeretli sayılmalarının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
   
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:241
 
           
  (II) SAYILI CETVEL: BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ   (MEMUR)                             
 
İLİ              :  ANTALYAMECLİS KARARININ
İLÇESİ        :  MERKEZTARİHİ      SAYISI
KURUMU    :  KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)
 
KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUNALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU *SINIFIUNVANIDerecesiAdediUNVAN KODUSINIFIUNVANIDerecesiAdediGEREKÇESİ                                                                               
9950GİHZabıta Memuru1189950GİHZabıta Memuru98İhtiyaç duyulan personelin norm kadroya uygun olarak açıktan,naklen veya KPSS ile atamalarının yapılabilmesi ve ayrıca söz konusu kadroların terfi edecek olan personel için uygun hale getrilmesi.
7555GİHMemur1087555GİHMemur98
7825GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
387825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni98
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni447825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni547825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni747825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni327825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni82
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni437825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni83
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni547825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni84
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni727825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni82
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni517825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni61
8505THMimar5113500THPeyzaj Mimarı51
8750THTekniker518750THTekniker11
5935AHAvukat415935AHAvukat81
  GENEL TOPLAM 51  GENEL TOPLAM 51 
*NORM KADRO STANDART UNVAN
KÜTÜĞÜNDE YER VERİLMEYEN ÜNVANLAR İÇİN UNVAN KODU \\\"O\\\" OLARAK YAZILACAKTIR.
       
           
           
                          MECLİS BAŞKANI                   KATİP ÜYE                     KATİP ÜYE
                         Hakan TÜTÜNCÜ                   Hasan DEMİR               Ramazan ÇAKIR                                                    
                                 
 
 
 
              
 
 
       K A R A R :
       22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince, ihtiyaç duyulan bazı memur kadrolarına KPSS ile veya naklen atama yapılabilmesi için yukarıdaki II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde yazılan bilgilerin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:242
   
       K A R A R :
       5393 sayılı Belediye Kanunu 18. Maddesi (m) bendi “ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” hükmüne istinaden Antalya Kepez Belediyesi Yardımcı Zabıta Personelinin Techizat, Kıyafet, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:243
 
 
S.NOT.C. NOAD SOYADBABA ADI
110087038636SANİYE KARAKAŞKASIM
256644439898MUSTAFA GÜMÜŞARSLAN
313876327782SIDDIKA AYDINLIHASAN NAZMİ
413873327846GÖNEN AYDINLIMUHAMMET
513867328064ÖZLEN TEKLİMUHAMMET
613870327900ÜLGEN AYDINLIMUHAMMET
729104038412SELAHİTTİN ÇAVUŞOĞLUALİ
815082470962İSMAİL AKTAŞEMİN
922495294658MERAL NURTAŞLÜTFİ
1040342259650MELİH KARAOĞLANLÜTFİ
1130028963810ZÜHAL ÇARKCILÜTFİ
1240339259724BURÇİN BAKMAZLÜTFİ
1352042360338HÜSNÜ YILDIZMÜMİN
1432974971192İSMAİL ŞİMŞEKKUBİLAY
1529416065182RAMAZAN TUZCUMUSTAFA
1638020265994MUSTAFA KAYAYUSUF
1740024495772FATMA ÖZYÜREKİSA
1814671890310HÜSEYİN DOGANMEHMET
1912631633724ALİ KURTHİDAYET
2029785062492MURAT KESKİNMEVLÜT
2133694953260SALİH GÜNDOĞANALİ
2213213213556VELİ SUHÜSEYİN
2311789664192ÖMRİYE UÇTURIFAT
2429939167400HÜSNÜ NAZLIAYİSMAİL
2529936167564YAŞAR NAZLIAYİSMAİL
2618071164514MÜLKİYE ÖZATAİSMAİL
2749621111320SEVİM DEMİRCANİSMAİL
2837471930420PAMBUK ÖNDERÖMER
 
2937462930712KANBER ÖNDERHALİL
3037459930886ÜNAL ÖNDERHALİL
3139148874532DİLEK YILDIRIMHALİL
3224304792720YAKUP DAŞDEMİRHALİL
3324298792980ÖZGÜR DAŞDEMİRYAKUP
3434661023702ÖZGÜL BOLAYIRYAKUP
3558654423614SELAHATTİN ÇEÇENSADIK
3633709276940ÖZNUR ÖZKUŞCUBAYRAM
3736016179744MUHARREM ÖNERKAZIM
3824080309242MUSA ERÇİNHACİ  
3932780401364MEHMET ÇELİKİZZETTİN
4017953658936BAYRAM İVGENHASAN
4131465746714CENGİZ DEMİRRIZA
4234978925300FARUK HARMANKAYAMURAT
4328783869270HÜSEYİN ÇETİNÖMER
4430076266000VELİ GENCERALİ
4524067455238RAMAZAN AKSOYMESUT
4646942743728BEKİR OYPANVAHDETTİN
 
 
        K A R A R :
        Şelale, Habibler, Baraj Mahallelerinde Düden Çayı Sit Alanı içerisinde yoğun gecekondulaşma mevcut olup, bu alanda düzenleme yapılabilmesi için gecekondu sahiplerinin tapu sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Sit Alanı içerisinde kalan ve yukarıda yazılı listede belirtilen 46 adet gecekondu hak sahiplerine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan 775, 2981, 4706 ve 5393 sayılı yasalar gereği tapu verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:244
 
        K A R A R :
        5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak Mülkiyeti Belediyemize ait Altınova Orta  Mahallesinde bulunan 28642 ada 1 parselin Kültür Merkezi yapılması amacıyla Antalya  Büyükşehir Belediye Başkanlığına yirmi beş (25) yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına, irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:245
 
        K A R A R :
        1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında trafo alanı olarak ayrılan Hüsnü Karakaş Mahallesi 27400 adanın kuzey batısında bulunan park alanı içerisindeki trafo alanına, trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yer kullanım hakkının, 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddeleri kapsamında verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi   
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:246
 
S.NOMAHALLEADA PRSTC.NOADI SOYADIBABA ADI
1FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI28511086832PAŞA ÖZELMUSTAFA
2FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI32740945778DAVUT ÖZELHALİL
3FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI13339601220ŞENER YURTLAKALİ SIRRI
4FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12950929928DURAN ERKANİBRAHİM
5FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12947930050DURMUŞ ERKANİBRAHİM
6FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI59074276088TACETTİN ÖZDEMİRMEHMET
7FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29806691922MEHMET KAPUCUFİKRİ
8FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI10486914104UĞUR ÖZTÜRKHÜSEYİN
9FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI43390377376ŞERAFEDDİN İKNESADIK
10FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI17587968258SÜLEYMAN OĞUZ YARALİ
11FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI60292002168RECEP BİLGİCİKEMALETTİN
12FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI48820484952DÜRİYE KAPLANALİ SIRRI
13FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI32411295614ÖMER ENDİZALİ
14FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI26680374422AYŞE GENÇKAFADERVİŞ
15FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI44461341210ZERİFE YEKESÜLEYMAN
16FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 OKUL ALANI38104492292ALİ OSMAN EKİCİOSMAN
17FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI51841276284ÖZCAN MUTLUMEHMET
18FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI SULTAN BADEM VARİSLERİ 
19FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI28808076942AKİF AYIKALİ
20FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 GÜNEYİ YOL10351438476SERVET MANTAŞALİ
21FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI33361151722RAMAZAN YILMAZİSMAİL
22FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI12029603148MEHMET KARAMANŞÜKRÜ
23FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29353278256NİHAT ERMANHALİL
24FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI13342601156TANER YURTLAKALİ SIRRI
25FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI23125271698MESUT TUĞRALÖMER

 
 
 
  
26FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI25931148126SÜLEYMAN ÇANTAYİBRAHİM
27FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI17899186852MEHMET KARANFİLİSMAİL
28FEVZİ ÇAKMAK-27036/2 OKUL ALANI18860369540HALİDE ÖZDEMİRAHMET
29FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI14899760600OSMAN ÜLKÜMEHMET
30FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI58090482084EMİNE KAVUŞAKFAİK
31FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI33374237406MEHMET ALİ AYGÜNEYÜP
32FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI55579162000CEMAL ÖZTÜRKAHMET
33FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI34489861890KAHRAMAN ALGÜLHÜSEYİN
34FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI16859799644ALİ ŞENOLYUSUF
35FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI48412390258HASAN DUYARŞABAN
36FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI21533285740TALAT DEMİRADEM
37FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12944930114RASİM ERKANİBRAHİM
38FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29288060926CEMAL AYIKMEHMET
39FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI SADIK İKNE VARİSLERİ 
40FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI51508285802ABDULKADİR ÇÖMERTMANMUSTAFA
41FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI44200570710HAYDAR DOĞANHAYDAR
42FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI23641667432ŞAHABEDDİN EKİNCİMEHMET
43FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI11762444964ZEYNEP HANÇERDURMUŞ
44FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI18913630078ŞAHSENE ÇELİKBAŞSÜLEYMAN
45FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI42313043886ŞÜKRÜ KOYUNCUABDURRAHMAN
46FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI33466125932FEDAİ ÇAMMEHMET
47FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI37894191484REMZİYE YILDIZABDÜLMENAF
48FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI37861192568NAHİDE YILDIZARAP
49FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI33319343964PERİŞAN YILDIZHAMZA
50GAZİ-26660/1 DOĞUSU YOL18892634494MUHSİN CEYLANİBRAHİM ETHEM
 
       K A R A R :
       Antalya İli Kepez İlçesi Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerine ait yukarıdaki listede adı, soyadı, baba adı ve yapısının bulunduğu ada parsel numarası belirtilen kişiler tapu alabilmek amacı ile çeşitli tarihlerde belediyemize müracaat etmişlerdir. Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi, numarataj belgesi, Y.Ö.T.B. dosyası v.b. belgelerden herhangi biri ile belgeleyen yukarıdaki listede yazılan kişilere gecekondusu korunabiliyor ise bulunduğu parselden, korunamıyor ise mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden 400 m² ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek 5393 sayılı yasanın 18 ve 69. maddesine göre arsa tahsisinin yapılması ve işlemlerin takibi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin oy birliği ile karar verildi.
      
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:247
 
 
S.N.ADI SOYADIBABA ADITC KİMLİK NOTELEFON
1ALİ BASIKARBAYRAM ALİ225222932100533 544 44 56
2MURAT ATİKİSMAİL218263164580538 330 42 40
3MUSA KANDEMİRHÜSEYİN193184000060536 647 91 19
4MEHMET KAHRAMANOSMAN199993773520533 417 57 03
5ALİ ARSLANNASUH193693983900532 778 26 23
6ALİ GENÇAHMET213523322360532 447 96 03
 
 
        K A R A R :
        Belediyemiz Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde 6292 sayılı kanunun geçici 5. Maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince; yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmaları için kadastro bilirkişisi belirlenmesi konusu, mahalle muhtarı ve mahalle ileri gelenleri ile yapılan görüşmeler mahallede yapılan araştırmalar neticesinde mevzuatta belirtilen kadastro bilirkişisi olabilme vasıflarda dikkate alınarak bilirkişi tespitleri yapılmış olup, Bilirkişilerin yukarıdaki isim listesinde yazıldığı şekilde belirlenmesine ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:248
 
         K A R A R :  
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-08C-3B nolu imar plan paftasında yer alan 12180 adanın, Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü\\\'nün 89883477-769 sayılı yazısına istinaden emsal ve yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:249
 
       K A R A R :  
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-08C-2C nolu imar plan paftasında, 8637 ada 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:250
 
     K A R A R :  
     5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-08C-3B nolu imar plan paftasında, 8718 ada 2 parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:251
 
         K A R A R :  
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09B-1D nolu imar plan paftasında, 27455 ada 5 parselde yer alan Lise Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:252
 
         K A R A R :  
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde, O25B-06B-4C nolu imar plan paftasında yer alan 25143 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
     
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:253
 
   K A R A R :  
   5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-04C-3B ve O25A-04C-3C nolu imar plan paftasında yer alan 9206 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:254
 
         K A R A R :  
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;, Kepez İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde, O25A-10D-1A nolu imar plan paftasında, 2135 ada batısında yer alan trafo alanının Çocuk Bahçesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile REDDİNE oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:255
 
     K A R A R :  
     5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Santral Mahallesi sınırları içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
        
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:256
 
      K A R A R :   
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 25919 ada 2 parselin Yüksek Zemin Ticaretli Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:257
 
      K A R A R :   
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;   Kepez İlçesi, Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7088 ada 3 ve 7  numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.  
          
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:258
 
      K A R A R :   
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 6862, 6869, 6857 ve 6858 nolu sokakları kapsayan alanda yol güzergâhın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:259
 
           K A R A R :   
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendindeki “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkilerindendir. Hükmüne istinaden;  Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6790 ada 9 ve 10 numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:260
 
      K A R A R :   
      Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi\\\'nde bulunan yaklaşık 6,59 ha. Yüzölçümüne sahip alan 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile \\\'\\\'Riskli Alan\\\'\\\' olarak ilan edilmiştir ve karar 03/01/2017 tarihli, 29937 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı\\\'nın 31/01/2017 tarih ve 1576 sayılı yazısı ile alana ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda Kepez Belediyesi yetkilendirilmiştir.
       6306 Sayılı Kanun doğrultusunda kentsel dönüşümü gerçekleşen alanda, 2886 sayılı kanun kapsamında; Belediyemizce kat karşılığı inşaat yaptırılması, arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, üst kullanım hakkının devri ve inşa edilecek yapıların satışı konularının 5393 sayılı yasanın ilgili maddeleri doğrultusunda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:261
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde,12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alanda Hak Sahipleri İle yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmelerin yapılması konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:262
 
 
      K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi, 10247 ada 4 parselin isteğe bağlı zemin ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
 
                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 08/09/2017 TARİHİNDE
                                     YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI II.OTURUMUNA AİT
                                                                MECLİS KARARLARI

 
 
KARAR NO:263
 
  (II) SAYILI CETVEL: BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ   (MEMUR)                             
 
İLİ              :  ANTALYAMECLİS KARARININ
İLÇESİ        :  MERKEZTARİHİ      SAYISI
KURUMU    :  KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 08/09/2017263 
 
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)
 
KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUNALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU *SINIFIUNVANIDerecesiAdediUNVAN KODUSINIFIUNVANIDerecesiAdediGEREKÇESİ                                                                               
9950GİHZabıta Memuru1189950GİHZabıta Memuru98İhtiyaç duyulan personelin norm kadroya uygun olarak açıktan,naklen veya KPSS ile atamalarının yapılabilmesi ve ayrıca söz konusu kadroların terfi edecek olan personel için uygun hale getrilmesi.
7555GİHMemur1087555GİHMemur98
7825GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
387825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni98
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni447825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni547825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni747825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni94
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni327825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni82
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni437825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni83
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni547825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni84
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni727825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni82
7825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni517825GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni61
8505THMimar5113500THPeyzaj Mimarı51
8750THTekniker518750THTekniker11
5935AHAvukat415935AHAvukat81
  GENEL TOPLAM 51  GENEL TOPLAM 51 
*NORM KADRO STANDART UNVAN
KÜTÜĞÜNDE YER VERİLMEYEN ÜNVANLAR İÇİN UNVAN KODU \\\"O\\\" OLARAK YAZILACAKTIR.
       
            
                     
 
 
                        MECLİS BAŞKANI                   KATİP ÜYE                     KATİP ÜYE
                         Hakan TÜTÜNCÜ                   Hasan DEMİR               Ramazan ÇAKIR                                                   
                             (İmza)                                       (İmza)                            (İmza)

 
 
        Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci maddesindeki  “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 241 sayılı kararı ile 8 adet 11 inci derece Zabıta Memuru kadrosunun 9 uncu derece Zabıta Memuru olarak, 8 adet 10 uncu derece memur kadrosunun 9 uncu derece memur olarak, 8 adet 3 üncü derece, 4 adet 4 üncü derece, 4 adet 5 inci derece ve 4 adet 7 nci derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun 9 uncu derece V.H.K.İ olarak, 2 adet 3 üncü derece, 3 adet 4 üncü derece, 4 adet 5 inci derece ve 2 adet 7 nci derece V.H.K.İ kadrosunun 8 inci derece V.H.K.İ olarak, 1 adet V.H.K.İ kadrosunun 6 ncı derece  V.H.K.İ olarak, 1 adet 5 inci derece Mimar kadrosunun 1 inci derece Peyzaj Mimarı kadrosu olarak, 1 adet 5 inci derece Tekniker kadrosunun 1 inci derece Tekniker kadrosu olarak, 1 adet 4 üncü derece Avukat kadrosunun ise 8 inci derece Avukat kadrosu olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Söz konusu boş kadro değişikliklerinin, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak tanzim edildiği kanaati ile KABULÜNE ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi. (Eki: II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli)
 
KARAR NO:264
 
      KARAR:
      Kepez İlçesi, Altınova Orta Mahallede bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2800 m2 ‘lik 28642 ada 1 nolu parselin Kültür Merkezi yapılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yirmi (25) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsis edilmesi, ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
KARAR NO:265
 
 
S.NOMAHALLEADA  PRSTC.NOADI SOYADIBABA ADI
1FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI28511086832PAŞA ÖZELMUSTAFA
2FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI32740945778DAVUT ÖZELHALİL
3FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI13339601220ŞENER YURTLAKALİ SIRRI
4FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12950929928DURAN ERKANİBRAHİM
5FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12947930050DURMUŞ ERKANİBRAHİM
6FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI59074276088TACETTİN ÖZDEMİRMEHMET
7FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29806691922MEHMET KAPUCUFİKRİ
8FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI10486914104UĞUR ÖZTÜRKHÜSEYİN
9FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI43390377376ŞERAFEDDİN İKNESADIK
10FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI17587968258SÜLEYMAN OĞUZ YARALİ
11FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI60292002168RECEP BİLGİCİKEMALETTİN
12FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI48820484952DÜRİYE KAPLANALİ SIRRI
13FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI32411295614ÖMER ENDİZALİ
14FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI26680374422AYŞE GENÇKAFADERVİŞ
15FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI44461341210ZERİFE YEKESÜLEYMAN
16FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 OKUL ALANI38104492292ALİ OSMAN EKİCİOSMAN
17FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI51841276284ÖZCAN MUTLUMEHMET
18FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI SULTAN BADEM VARİSLERİ 
19FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI28808076942AKİF AYIKALİ
20FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 OKUL ALANI10351438476SERVET MANTAŞALİ
21FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI33361151722RAMAZAN YILMAZİSMAİL
22FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI12029603148MEHMET KARAMANŞÜKRÜ
23FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29353278256NİHAT ERMANHALİL
24FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI13342601156TANER YURTLAKALİ SIRRI
25FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI23125271698MESUT TUĞRALÖMER
26FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI25931148126SÜLEYMAN ÇANTAYİBRAHİM
27FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI17899186852MEHMET KARANFİLİSMAİL
28FEVZİ ÇAKMAK-29036/2 OKUL ALANI18860369540HALİDE ÖZDEMİRAHMET
29FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI14899760600OSMAN ÜLKÜMEHMET
30FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI58090482084EMİNE KAVUŞAKFAİK
31FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI33374237406MEHMET ALİ AYGÜNEYÜP
32FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI55579162000CEMAL ÖZTÜRKAHMET
33FEVZİ ÇAKMAK-29037/1 OKUL ALANI34489861890KAHRAMAN ALGÜLHÜSEYİN
34FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI16859799644ALİ ŞENOLYUSUF
35FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI48412390258HASAN DUYARŞABAN
36FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI21533285740TALAT DEMİRADEM
37FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI12944930114RASİM ERKANİBRAHİM
38FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI29288060926CEMAL AYIKMEHMET
39FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI SADIK İKNE VARİSLERİ 
40FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI51508285802ABDULKADİR ÇÖMERTMANMUSTAFA
41FEVZİ ÇAKMAK-PARK ALANI44200570710HAYDAR DOĞANHAYDAR
42FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI23641667432ŞAHABEDDİN EKİNCİMEHMET
43FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI11762444964ZEYNEP HANÇERDURMUŞ
44FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI18913630078ŞAHSENE ÇELİKBAŞSÜLEYMAN
45FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI42313043886ŞÜKRÜ KOYUNCUABDURRAHMAN
46FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI33466125932FEDAİ ÇAMMEHMET
47FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI37894191484REMZİYE YILDIZABDÜLMENAF
48FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI37861192568NAHİDE YILDIZARAP
49FEVZİ ÇAKMAK-9292/2 OKUL ALANI33319343964PERİŞAN YILDIZHAMZA
50GAZİ-26660/1 DOĞUSU YOL18892634494MUHSİN CEYLANİBRAHİM ETHEM
 
 
 
 
 
       K A R A R :
       Belediyemiz sınırları içerisinde Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerinde bulunan ve yukarıda liste halinde adı, soyadı baba adı ve TC Kimlik numarası belirtilen 50 kişinin tapu müracaatlarına istinaden; Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi,  numarataj belgesi veya Y.Ö.T.B. dosyasından herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden veya diğer Kurumlardan aynı amaç ile devir alınan herhangi bir parselden 400 m² ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek Belediyemize olan maliyetleri ve bölgenin ekonomik durumunun da göz önüne alınarak bedellerinin  belirlenmesine, ilgili kanunlara göre hak sahipliği bulunan kişilere  arsa tahsisinin yapılmasına, işlemlerde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz