• facebook
  • twitter
-A | A+

03/07/2017 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARLARI


            
                          ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 03/07/2017 TARİHİNDE
                 YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARARLARI

                  
 
        
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:181
             
      K A R A R :
       5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi hükmü gereğince hazırlanan 2018 – 2019 yılı Kepez Belediye Başkanlığı Revize Stratejik Planın görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:182
   
        K A R A R :
        Tasarrufu Belediyemize ait Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2’de Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdari Binanın 22.09.2016 tarih ve 1679 sayılı encümen kararıyla Türk Kızılayı Kepez Şubesine 10 yıllığına bedelsiz olarak yapılan tahsisinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) bendi kapsamında iptaline;
        Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) ve (d) bendine istinaden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanlığına 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:183
 
       K A R A R :
       Belediyemiz Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda halkımıza sürekli spor yapma yeteneğini kazandırmak, sağlıklı bireyler yetiştirmek, bölgemizdeki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak, Ülkemize ve Milletimize yararlı milli ve manevi değerlere sahip sağlıklı gençler yetiştirmek, milli birer yüzücü olarak Ülkemizin, İl ve İlçemizin temsil edilmesini sağlamak amacıyla, Valilik Makamından izin alınarak Belediyemiz ile Kepez Belediye Spor Kulübü arasında ortak proje kapsamında ve yapılacak olan protokol ile yılın 12 ayı süresince yüzme eğitimlerinin Kepez Belediye Spor Kulübü bünyesinde yürütülmesi için, Belediyemiz Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi kısmının, Kepez Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
   
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:184
 
                                                                                     LİSTE
S.NOMAHALLEADAPARSYÜZÖLÇÜM (m²)HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİİMAR DUSUMU
1ERENKÖY350236337337TAHSİS-BEL. HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393, 2981, 3194/17, 2942, 2886 SAYILI KANUNLARKONUT
2ŞAFAK35273137020BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
3ŞAFAK35273337020BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
4ÜNSAL610111291812918KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARSEMT SPOR
SAHASI
5GÖÇERLER260646516232BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
6BEŞKONAKLILAR26992171271880KAMULAŞTIRMA5393,2942 SAYILI KANUNLARKONUT
7SÜTÇÜLER27159912201220TAHSİS-BEL. HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393, 2981, 3194/17, 2942, 2886 SAYILI KANUNLARKONUT
8YENİEMEK2934011647638BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
9YENİEMEK2934628581.28241.28BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
10YENİEMEK29350122168291BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNKONUT
 
 
        K A R A R :
        Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan ve yukarıda ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı 10 adet taşınmazdaki hisselerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2981 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesinin yapılması işlemlerinde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:185
 
S.N.MAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜM
(m²)
HİSSEAÇIKLAMAKANUN MADDESİİMAR DURUMU
1BARIŞ838313358ŞAHISKAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
PARK-YOL
2BARAJ26562235361062KAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
KONUT
3GAZİ26681264686468KAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI KANUNLARSIĞINAK
4HABİBLER267021022961196TAHSİS-BEL. HİS.-
KAMULAŞTIRMA-
İHALE
5393, 2981, 3194/17, 2942,
2886 SAYILI KANUNLAR
KONUT
5BARAJ26915129892989KAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
PARK
6DÜDENBAŞI27288249544954KAMULAŞTIRMA5393, 2942 SAYILI
KANUNLAR
BELEDİYE
HİZMET ALANI
7BARAJ2741011079010790KAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
ÇOCUK BAHÇESİ
8BARIŞ2768715066ŞAHIS+
BELEDİYE
KAMULAŞTIRMA5393, 2942
SAYILI KANUNLAR
AÇIK PAZAR ALANI
9KEPEZ2771431605335.47BEL. HİS.3194/17 SAYILI KANUNAKARYAKIT
VE SERVİS
İSTASYONU
 
 
         K A R A R :
         5393 sayılı Belediye Kanununda Belediyemize ait taşınmazların satışı, takası, tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu, Belediye Meclisince alınacak karar doğrultusunda, aynı kanunun 34. maddesine göre Belediye Encümeni tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Kepez Belediyesi sınırları içinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ve özel şahıslara ait yukarıda ada parsel numaraları yazılı olan hisseli ve tam taşınmazların yukarıdaki listede görüldüğü üzere Barış, Baraj, Gazi, Habibler, Düdenbaşı ve Kepez Mahallelerinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin 5393 ve 2981 sayılı Yasa gereği tahsisinin yapılabilmesi, 3194 sayılı Yasanın 17. maddesine göre hissedarlara hisse satışının yapılabilmesi, ilgili parsellerin plan amacına uygun kullanılmak üzere 2942 sayılı Kanunun 26. maddesine göre takas edilebilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilmesi ve gerektiğinde kat karşılığı olarak değerlendirilebilmesi için belirtilen kanunlar doğrultusunda tahsis, satış, takas ve kat karşılığı verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi. 
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:186
 
S.NOMAHALLEADA PARSELADI SOYADIBABA ADI
1AYANOĞLU149410OSMAN PİKER
VARİSLERİ
 
2ESENTEPE90082FADEN SEYREKCOŞGUN
3ESENTEPE90086MUSTAFA ÖZDEMİR
VARİSLERİ
 
4ESENTEPE258437AKİF GÜRGÜRCELİL
5ESENTEPE2584313OSMAN IŞIKERHAYDAR
6HABİBLER264404NECATİ ARSLANEMİN
7HABİBLER263993İSMAİL ŞAHİNÖMER
8HABİBLER267173MİKAİL ÇAVDURHALİL
9SÜTÇÜLER270931RAMAZAN YILMAZDURMUŞ
10GAZİ271105GÜLCAN GÜLERYAŞAR
11SÜTÇÜLER271692MUHAMMED İNANÇABDULKADİR
12SÜTÇÜLER271702ŞEREF ERERMANİBRAHİM
13VARSAK
KARŞIYAKA
278321
(TEKNİK ALTYAPI ALANI)
FADİME URCUNAZİZ
14GAZİ-TOKİ ALANICEMALETTİN ŞENOLHASAN
15HABİBLER-26388/4 BATISI YOLAHMET ERDEMALİ
 
 
       K A R A R :
       Antalya İli Kepez İlçesi Ayanoğlu, Esentepe, Habibler, Sütçüler, Gazi ve Varsak Karşıyaka Mahallelerinde  yukarıdaki listede adı, soyadı, baba adı ve yapısının bulunduğu ada parsel numarası belirtilen kişiler tapu alabilmek amacı ile çeşitli tarihlerde belediyemize müracaat etmişlerdir. Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığını elektrik abonesi, su abonesi, numarataj belgesi, Y.Ö.T.B. dosyası vb. belgelerden herhangi biri ile belgeleyen yukarıdaki listede yazılı kişilere gecekondusu korunabiliyor ise bulunduğu parselden, korunamıyor ise mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden 400 m²’ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek 5393 sayılı yasanın 18. ve 69. maddesine göre arsa tahsisin yapılıp yapılamayacağı ve şayet tahsis yapılacak ise işlemlerin takibi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:187
 
      K A R A R :
      Mülkiyeti Belediyemize ait Ahatlı  Mahallesinde bulunan 8637 ada 1 nolu parseldeki hissenin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına, 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına, irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:188
 
       K A R A R :
       Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Emek  Mahallesinde bulunan 29348 ada 3 nolu parseldeki hissenin Cami yeri olarak Diyanet İşleri Başkanlığına 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına, irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
  
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:189
 
       K A R A R :
       6292 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve Kadastro Kanununun Ek-4 üncü maddesi gereğince; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Gaziler Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:190
 
        K A R A R :    
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 994, 995, 997, 1392 parseller ve çevresine ilişkin uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların uygun olmadığına, konunun İmar Komisyonundan geldiği şekilde oy çokluğu ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:191
 
         K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Ramazan Güleç ve Sabiye Akşit'e ait itirazların onama sınırı dışında olması sebebi ile, İbrahim Kuşcu'ya ait itirazın orman sınırından kaynaklı planı etkilemesi ve kadastro parseli olması sebebi ile, Mustafa Bıçakcı'ya ait itirazın plan dengesini bozması sebebi ile uygun bulunmadığı;
         Doğu Antalya Emlak Müdürlüğüne ait itiraz maddelerinden 1. maddenin 1596 parsel açısından uygun bulunduğu, 2216 ada 2 ve 3 parsel ve 3. madde ile ilgili itirazın imar uygulaması ile çözülmesinin gerektiği, 2. ve 4. maddenin uygun bulunmadığı, 3648 parsel ile ilgili itirazın kısmen kabulü ile İsteğe Bağlı Ticaret (İBT)  kararı getirilmesinin, 3917, 3674, 3675, 589, 3752 ve 2807 parsellere ilişkin itirazların uygun olduğu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düzenleme yapılması gerektiği, uygun bulunan itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun da Büyükşehir Belediyesine sunulmasına ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
  
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:192
 
         K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 7307 ve 7308 adaları kapsayan alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz konusu komisyonumuzca incelenmiş, itirazın gerekçelerinin, 01.03.2017 tarih ve 72 sayılı Kepez Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunmuş olan revizyon imar planında yerine getirilmiş olması sebebi ile itiraz hakkında karar vermeye yer olmadığına ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi
          
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:193
 
         K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10D-2B nolu imar plan paftasında yer alan, 11037 ada 9 parseldeki İlkokul alanının yapı yaklaşma mesafelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.04.2017 tarih ve 5138236 sayılı yazısına istinaden yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:194
 
         K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 27495 ada 10 parselin, emsal aynı kalmak şartı ile 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:195
 
        K A R A R :     
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 27452 ada 4, 5 ve 8 parsellere kütle işlenerek tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:196
 
        K A R A R :  
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09C-2A nolu imar plan paftasında yer alan, 5027 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:197
 
        K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-05D-2C nolu imar plan paftasında yer alan, 581 ada 18 parsele, parselin yapılaşamamasından kaynaklı kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
     
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:198
 
        K A R A R :     
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 27440 ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO:199
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde; 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO:200
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 8 numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO:201
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1961 ada 2 ve 9 parsellerin tevhit edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO:202
 
          K A R A R :
          5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Başköy Mahallesi sınırları içerisinde 28430 ada 33 parsel ve 29176 ada 8, 9, 10 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO:203
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsel numaralı taşınmazlarda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 24.03.2017 tarih ve E.539 sayılı yazısı doğrultusunda uygun bulunan proje için plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
      
GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO:204
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Santral Mahallesi batısında kalan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO:205
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO:206
 
       K A R A R :   
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde, kent meydanı düzenlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 28. MADDESİ
KARAR NO:207
 
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3384 ada 1 parsel ve 27795 ada 2 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak pazar yeri sınırlarının ve ticaret alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
      
GÜNDEMİN 29. MADDESİ
KARAR NO:208
 
      K A R A R :   
      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Bölgesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 30. MADDESİ
KARAR NO:209
 
        K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi kapsamında haritada sınırları belirlenmiş alanda geçerli olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 31. MADDESİ
KARAR NO:210
 
       K A R A R :   
        6306 Sayılı yasa kapsamında, 12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen ve Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgede hak sahipliği uygulama yönergesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 32. MADDESİ
KARAR NO:211
 
        K A R A R :
         5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aylık olağan meclis toplantılarında ve devam eden birleşim günlerinde Meclis Üyesi Osman HANEDAN’ın mazeretsiz olarak katılmadığı hususunda, Belediye Başkanlığımızca Meclis Üyesi Osman HANEDAN’ın savunmasının alınmasına ve konunun bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 03/07/2017 TARİHİNDE
                 YAPTIĞI AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI II.OTURUMUNA AİT  MECLİS KARARLARI

 
 
KARAR NO:212
 
         K A R A R :
         5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi hükmü gereğince hazırlanan 2018 – 2019 yılı Kepez Belediye Başkanlığı Revize Stratejik Planını, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (a) bendi gereği Belediye Meclisimizce  kabulüne ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:213
 
              K A R A R :
              Antalya Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu ile Kepez Belediye Spor Kulübü arasında ortak proje hazırlanarak ücretsiz eğitim verilmek üzere, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunun Kepez Belediye Spor Kulübüne tahsis edilmesinin kabulüne ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:214
 
           K A R A R :
           5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi, 3384 ada 1 parsel ve 27795 ada 2 parsel numaralı taşınmazı kapsayan alanda pazar yeri ve ticaret alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO:215
 
           K A R A R :
           5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden;
         "Antalya İli Kepez İlçesi sınırları Kapsamında, Altınova bölgesinde Paftada sınırları belirlenmiş olan alanlarda;
1.Yüksek Zemin Kat: İç yüksekliği içerisinde asma kat düzenlenebilen, Ticari kullanım amacıyla yapılan kattır.
2.Ticaret ve Toptan Ticaret alanlarında Yüksek Zemin Kat yapılması zorunludur.
3.Yüksek Zemin Kat yapılan binaların bu katlarında, iki tabliye arasında yapılmış olan Asma Katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
4.Binaların Subasman Kotları altında tertiplenen katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
5.Ticaret ve Toptan Ticaret alanları ile umumi binalarda 0.00 kotu altında 2 Bodrum Kat tertiplenebilir. 1. bodrum kat Ticari amaçlı kullanılabilir.
6.Ticaret ve Toptan Ticaret alanlarında Yapı Yaklaşma Sınırları içerisinde Taks sınırlaması aranmaz."
           Şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi,
 
KARAR NO:216
 
          K A R A R :
           5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden;
         "Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları kapsamında, Varsak bölgesinde, Paftada sınırları belirlenmiş olan alanlarda;
1.Yüksek Zemin Kat: İç yüksekliği içerisinde Asma Kat düzenlenebilen, Ticari Kullanım amacıyla yapılan kattır.
2.Ticaret alanlarında Yüksek Zemin Kat yapılması zorunludur.
3.Yüksek Zemin Kat yapılan binaların bu katlarında,  iki tabliye arasında yapılmış olan Asma Katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
4.Binaların Subasman Kotları altında tertiplenen katlar, katlar alanı hesabına dahil edilmez.
5.Konut kullanım alanlarında 0.00 kotu altında 1 Bodrum Kat, Ticari Kullanım alanları ile umumi binalarda 0.00 kotu altında 2 Bodrum Kat tertiplenebilir. 1. Bodrum Kat ticari amaçlı kullanılabilir."
         Şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi,

KARAR NO:217
 
 
6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA, 12.12.2016 TARİH 2016/9615 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE “RİSKLİ ALAN” İLAN EDİLEN VE GÜLVEREN MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNERGESİ
 
YÖNERGENİN KAPSAM VE DAYANAĞI
MADDE 1 :
Amaç; Bakanlar Kurulunun12.12.2016 Tarih 2016/9615 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen ve Gülveren Mahallesinin sınırları içerisinde kalan bölgede, hak sahipliğinin belirlenmesi, arsa tahsisi ve buna karşılık verilecek dairelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam; Bu yönerge, Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek imar planlaması, uygulaması, parselasyonu, arsa, konut ve işyeri üretilmesi, tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Yönetmeliğin dayanağı; 6306, 5393, 5216, 2981, 3194 ve 4706 Sayılı Kanunlar ile Bakanlar Kurulunun 08.04.2016 tarih 2016/8663 sayılı kararı, 29.09.2005 tarih 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması Ve Satışına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.01.2017 tarih 1576 sayılı yetkilendirme kararı ve Kepez Belediye Meclisinin 03/03/2016 tarih ve 84 sayılı kararlarıdır.
 
TANIMLAR
MADDE 2 :
İdare                          : Kepez Belediyesi’dir.
Taşınmaz                    : Arsa, bina, bağımsız bölüm gibi mülklerdir. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesi uyarınca taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri ifade eder. (Türk Medeni Kanunu, 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği)
Gecekondu                 : İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde yapılan izinsiz yapıları ifade eder. (8.4.2016 tarih 29678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
Hak Sahibi                  :6306, 2981 ve 4706 sayılı Kanunlara göre ‘Taşınmaz Tespit Tutanağı’ düzenlenerek hak sahibi olarak tespit edilen kişileri ifade eder.
İşgalci                         : Hak sahibi vasfına haiz olmayıp, proje alanını kullanan diğer gecekondu sahiplerini ifade eder.
Ön Protokol               : 6306 Sayılı Kanuna göre hak sahiplerinin mevcut taşınmazı ile yeni projedeki teklif inşaat alanını(m²) belirleyen ön anlaşmadır.
Nihai Protokol            : 6306 Sayılı Kanuna ve hazırlanacak mimari projelere göre hak sahipleriyle ön protokol hükümleri doğrultusunda yapılacak anlaşmadır.
Kıymet Takdir Komisyonu: Arsa, konut ve işyerlerinin maliyet bedelini, SPK lisanslı firmalar tarafından hazırlanan enkaz bedellerini değerlendirip onaylamak üzere, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre belediye bünyesinde oluşturulacak en az üç kişiden oluşan komisyondur.
Arsa/Konut Tahsis Bedeli: Belediye tarafından üretilen arsa/konutların ‘KIYMET TAKDİR KOMİSYONU’ tarafından belirlenen bedeli ifade eder.
Taşınmaz Tespit Tutanağı: İşgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, ‘HAK SAHİBİ’ detayları, kullanım amacı ve bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilerin yer aldığı tutanağı ifade eder. Sahada yapılan çalışmalar neticesinde 24.02.2016 tarihi ile 03.03.2016 tarihlerin arasında mahalle muhtarlığı panosunda askıya çıkan arsa kullanım tutanağı taşınmaz tespit tutanağını ifade eder.
Enkaz Bedeli              : Gecekondu ve müştemilatı için ‘KIYMET TAKDİR KOMİSYONU’ tarafından değerlendirilip onaylanan bedeli ifade eder.
Riskli Alan                  :Bakanlar Kurulu'nun 12.12.2016 Tarih 2016/9615 Sayılı Kararı ile ilan edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgedir.
 
MADDE 3 :
ARSA VE KONUT TAHSİS ŞARTLARI
2981 ve 4706 Sayılı Yasalar ile ilgili mevzuatın belirlediği ‘HAK SAHİBİ’ belgeleri esas alınır. Hak sahibi arsa kullanımı; varsa yeminli büro dosyası üzerinden yoksa fiili kullanım alanı üzerinden (400 m2'den fazla arazi kullanımı için işlemi yapılmaz) değerlendirilir.
Arsa veya konut tahsis edilebilmesi için tahsis yapılacak kişinin ‘HAK SAHİBİ’ olması gerekmektedir.
Arsa tahsis bedeli ‘KIYMET TAKDİR KOMİSYONU’ tarafından belirlenecek değerden aşağı olamaz.
Proje alanında ‘HAK SAHİPLERİ’ ne ait gecekondu, müştemilat, duvar, ağaç gibi ‘ENKAZ BEDELİ’ Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek ‘KIYMET TAKDİR KOMİSYONU’ nca değerlendirilerek onaylanır.
İŞGALCİ’ler için 6306 sayılı yasa hükümleri uygulanacaktır.
 
MADDE 4 :
ARSA VEYA KONUT TAHSİSİ
15.12.2012 tarih 28498 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği Madde 18-2-(b) bendi ve gereğince hazırlanan ve 11/12/2015 tarihinde onaylanan uygulama imar planına göre proje alanı bir bütün olarak değerlendirilerek 2981 ve 4706 sayılı kanun hükümleri gereğince yapılacak tahsisler için HAK SAHİPLERİ’ne verilmesi gereken konut alanı, projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ticari alanlar ve yönetmeliklerden gelen donatı alanlarından oluşturulmuştur.
6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilen proje alanında ‘TAŞINMAZ TESPİT TUTANAĞI’na göre  ‘HAK SAHİBİ’nin fiili kullandığı alandan parselasyon sonrası proje alanı zayiat oranı kadarı düşüldükten sonra kalan miktar tahsis hakkıdır.( Arsa Kullanım alanı x (1-Proje Alanı Zayiat Oranı )  HAK SAHİBİ’ne tahsis hakkına karşılık; yeni projeden verilecek KONUT inşaat alanı 6306 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenir.
HAK SAHİPLERİ’ne 6306 sayılı kanun kapsamında; 4706 ve 2981 sayılı kanundan kaynaklı Arsa Tahsislerine karşılık (Arsa Kullanım Alanı x (1-Proje Alanı Zayiat Oranı )  x Kat Karşılığı Oranı x Konut Parsel İmar Hakkı (Emsal) x Antalya Büyükşehir İmar Yönetmeliği 3.04. maddesi) proje alnında yapılacak konutlardan alacakları konut inşaat alanları belirlenmiş olacaktır, bu da yaklaşık Arsa Kullanım Alanının yarısına karşılık gelmektedir.(Kat Karşılığı Oranı; SPK lisanslı değerleme uzmanı tarafından proje alanı yakın çevresindeki emsallerine göre belirlenen orandır.)
HAK SAHİBİ, imzaladığı ÖN PROTOKOL ‘de alacağı konut inşaat alanı karşılığında, 2981 ve 4706 sayılı kanunlardan doğan haklarından feragat etmiş olacaktır.
31.01.2017 tarih 1576 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kepez Belediye Başkanlığı’nı yetkilendirdiği şekliyle ‘HAK SAHİPLERİ’ ile ‘NİHAİ PROTOKOL’ imzalanacaktır.
6306 sayılı kanun kapsamında ‘HAK SAHİPLERİ’ ne 4706 ve 2981 sayılı yasalardan hak ettikleri arsa alanlarına karşılık mevcut konumuna mümkün olan en yakın yerde inşa edilecek konut nitelikli bağımsız bölümlerden kura ile belirlenecek konut verilecektir.
 
MADDE 5 :
ARSA TAHSİSİNDE MAHSUPLAŞMA
Arsa tahsisinde bulunulan ‘HAK SAHİPLERİ’ tarafından ödenecek ‘ARSA TAHSİS BEDELLERİ’ ’Proje alanı içerisinde ‘HAK SAHİPLERİ’ ne ait ‘ENKAZ BEDELLERİ’ ile mahsuplaşılır.
Bedel güncelleştirmelerinde Tüketici fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınır.
 
MADDE 6 :
KONUT TAHSİS YETKİSİ
Belediye Encümeni imzalanacak NİHAİ PROTOKOL ve meclis kararları kapsamında HAK SAHİPLERİ’ nin arsa tahsislerine karşılık taahhüt edilen yapı inşaat alanlarına karşılık gelen dairelerin tahsisini, kura işlemlerinin sonuçları doğrultusunda yapmaya yetkilidir.
 
MADDE 7 :
PROTOKOLLERİN İPTALİ/FESİH
HAK SAHİBİ tarafından, Ön protokolden ve/veya Nihai protokolden vazgeçilmesi yada nihai protokolün yapılmaması halinde, 6306 hükümleri uygulanacaktır.
 
MADDE 8 :
ÖDEMELER
Ön protokol gereği arsa tahsisinden doğması muhtemel bedeller leyhde ve aleyhde taraflarca ödenmeyecektir.
HAK SAHİBİ, ön protokol ile belirlenen inşaat alanını; ön protokol ve nihai protokol şartları dahilinde bedelsiz almaya hak kazanacaktır. Ön protokol ve meclis kararlarında bahsedilen %10 büyüme ve küçülme hakkın ise hak sahibi inşaat alanı ile ruhsat projesi daire tipi inşaat alanı arasındaki denkleştirme olduğu durumda kullanılacaktır. Bu denkleştirme NİHAİ PROTOKOL süresince belirlenecek şartlar kapsamında borç-alacak ilişkisi kurularak netleştirilecektir.
Taksitli satışlarda, peşinat bedeli %10’dan az olmamak üzere, bakiyeye yıllık yasal faiz uygulanarak, en fazla 5 yıla kadar aylık taksitler halinde ödeme yapılabilir.
Kat irtifakı tesis edilirken ödenmeyen borç bakiyesi varsa; kat irtifakı kurulacak olan bağımsız bölüm üzerinde idare lehine ipotek kurularak teminat altına alınır.
 
MADDE 9 :
VERGİ, RÜSUM ve HARÇLAR
6306 kapsamındaki muafiyetlerin dışında kalan vergi, rüsum ve harçlar HAK SAHİBİ tarafından ödenir.
 
MADDE 10 :
İHALE İŞLEMLERİ
Belediye imzaladığı protokoller doğrultusunda üstlendiği edinimlerden dolayı, HAK SAHİBİ konutları ile proje gerçekleştirmek amaçlı üretilecek ticari fonksiyonları yapacak veya yaptıracaktır. Bu konu ile ilgili alınacak danışmanlık kapsamında 6306 hükümleri doğrultusunda “Yapılabilirlik Fizibilitesi” ve “Uygulama Metodolojisi” çalışması yaptırılacaktır.
15.12.2012 tarih 28498 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği Madde 13-(5) “İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmaz maliklerini yapılacak anlaşmalar çerçevesinde proje ortağı yapmak suretiyle, kat veya hâsılat karşılığı inşaat yapabilir veya yaptırabilir.” Hükümlerine göre işlem yapılır.
Arsa karşılığı inşaat veya Kat karşılığı inşaat ihalesi bedel ve miktarı ne olursa olsun 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51 inci maddesinin g bendine istinaden pazarlık hükümlerine göre yapılır.
 
MADDE 11 :
DİĞER HÜKÜMLER
Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda yapının varlığı ve hak sahipliğinin belirlenmesinde 4706 sayılı yasa, uygulama esaslarında 6306 sayılı yasa hükümleri uygulanır.
İş bu yönerge kapsamında ihtiyaç halinde ilave maddeler eklenecektir.
 
MADDE 12 :
YÜRÜRLÜK
Bu yönerge, Kepez Belediye Meclisinde kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer
Bu yönerge hükümlerini Kepez Belediye Başkanı yürütür.
                                                                 
            K A R A R :
            6306 sayılı yasa kapsamında, 12.12.2016 tarih 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen ve Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölge ile ilgili olarak hazırlanan Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönergesinin kabulüne ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul).
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz