• facebook
  • twitter
-A | A+

01/03/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARARLARI

                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/03/2017 TARİHİNDE
            YAPTIĞI I. BİRLEŞİMİNİN I. OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

                 
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında MART/2017 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1. maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ, Ali AKDEMİR, Hasan DEMİR, Mehmet YARBAŞ, Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, İsmail AFŞAR, Ali FİDAN, Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Hatice SÜTCÜ, Serhat DEMİR, Rüştü PEKER, Murat MENZİLCİOĞLU, Dilaver TANIK, Elif Derya CANBULUT, İsa SARPDAĞ, İsmail ULUSOY, Musa BATU, Ramazan ÇAKIR, Durmuş DEMİR
Süleyman ACAR, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Adem ÇELİK, Ahmet SABIR, Tevfik ÇETİNEL, Muharrem TUFAN, Şahali İNCE, Kadir ZEYBEK, Ekrem ERSOY, Erdoğan YARBAŞ, Servet YILDIZ, Abdullah BAYRAM ve Osman BULUT’un hazır bulunduğu; Üye Osman HANEDAN, Adnan KABAAĞAÇ ve Mahmut TOPAL’ın  bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’te Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ tarafından açıldı.
   
ÖNERGE
KARAR NO:60
 
         K A R A R :   
         Belediyemiz sınırları içerisinde Güneş Mahallesinde bulunan 27574 ada 1 nolu parsel Belediyemiz ile şahıslar arasında hisseli bir parseldir. Söz konusu parselde bulunan Belediye hissesinin 3194 sayılı İmar Kanunu 17. maddesi kapsamında ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılması 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 26. maddesine göre takas işlemlerinde kullanılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine uygun olarak Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 19. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:61
             
         K A R A R :
         Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz 2017 Yılı Ek Bütçesine İlişkin Performans Programı tasarısının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:62
 
       K A R A R :
       Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz 2017 yılı Ek Bütçe tasarısının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:63
 
        K A R A R :
       Demirel Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 5067 Sokak No:73 Kepez/ANTALYA adresinde ikamet eden Halil OYA isimli vatandaşımız adına ruhsatlı 07 MMY 55 plakalı Volkswagen marka 1978 model N1 sınıfı Minibüs cinsi turuncu-beyaz renk aracın Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe edilmesi hususunun uygun olduğuna ve söz konusu aracın kabulüne (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:64
 
        K A R A R :
        5393 sayılı Belediye Kanunu 18. Maddesi (m) bendi “ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” hükmüne istinaden Antalya Kepez Belediyesi Tesisler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:65
    
         K A R A R :
         5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Madde (p) bendi “Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” hükmüne istinaden ve Van İli Tuşba İlçe Belediyesinin 24.11.2016 tarih ve 99/3320 sayılı yazısı gereği; Van Tuşba Belediyesi ile Belediyemiz arasında ekonomik, sosyal ilişkileri geliştirmek, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ortak projeler gerçekleştirmek üzere Kardeş Şehir olunmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO:66
 
        K A R A R :
       5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine göre, Belediyemiz bazı birimlerinde ihtiyaç duyulan, Çeşitli Tip ve Özelliklerde Araç Kiralanması Hizmet Alımı İhalesinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre Açık İhale Usulüyle yapılabilmesi için 2018 yılı (12 ay), 2019 yılı (9 ay) olmak üzere toplam 21 aylık süre ile ihaleye çıkılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:67

        K A R A R :
        5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. maddesine göre, Belediyemiz hizmet alanlarının güvenliğinin kesintisiz yapılabilmesi için, Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre, Açık İhale Usulüyle yapılabilmesi için 2018 yılı (12 ay), 2019 yılı     (9 ay) olmak üzere toplam 21 aylık süre ile ihaleye çıkılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:68
 
       K A R A R :
       Kepez Belediyesi sınırları içerisindeki  konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ve özel şahıslara ait yukarıda listede ada parsel numaraları yazılı olan hisseli ve tam taşınmazların, 03.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, “Belediyeye ait taşınmazların satışı, takası, tahsis edilme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu”,hükmüne istinaden Belediye Meclisince alınacak karar doğrultusunda, aynı kanunun 34. maddesine göre Belediye Encümeni tarafından gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve yukarıdaki listede Fevzi Çakmak, Menderes, Orta, Habibler ve Baraj mahallelerinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin 3194 sayılı Kanunun 17. maddesine göre hissedarlara hisse satışının yapılabilmesi ve yukarıda belirtilen kanunlar doğrultusunda satış ve takas karşılığı verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
    
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:69
 
        K A R A R :
        Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka, Gazi, Kütükçü, Kazım Karabekir, Yavuz Selim ve Barış Mahallelerine ait yukarıdaki listede ada parsel numarası belirtilen taşınmazlarla ilgili adı, soyadı, baba adı ve yapısının bulunduğu kişiler tapu alabilmek amacı ile çeşitli tarihlerde belediyemize müracaat etmişlerdir. Gecekonduların tasfiye edilerek Kentsel Dönüşümün sağlanması amacıyla; Belediyemize ait parseller ile imar planına göre yol ve park alanında oturulabilir bir durumda gecekondusu bulunan ve bu gecekonduyu 19.07.2003 tarihinden önce yaptığı elektrik abonesi, su abonesi, numarataj belgesi, Y.Ö.T.B. dosyası vb. belgelerden herhangi biri ile belgeleyen yukarıda belirtilen listedeki kişilere gecekondusu korunabiliyor ise bulunduğu parselden, korunamıyor ise mülkiyeti Belediyemize ait herhangi bir parselden 400 m²’ye kadar olan kullanımlarından zayiat kesilerek 5393 sayılı yasanın 18 ve 69. maddelerine göre arsa tahsisin yapılmasına, İşlemlerin takibi için belediye encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO:70
 
         K A R A R :
         Kepez Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kişilerden 1996-2001 yılları arasında arsa bedeli olarak yatırılan paraların değerlendirilmesi hususu incelenmiş olup, yukarıdaki listede yazılı 50 kişiye ait değişik zamanlarda yatırılan paraların Denkleştirici Adalet İlkesine, Yargıtayın kabul görmüş olduğu yerleşik kararlarına göre her bir makbuzun yatırıldığı tarihler başlangıç alınarak bedellerin, Euro, Amerikan Doları, 24 Ayar Külçe Altın, Tüketici Fiyat İndeksi, Yurtiçi Üretici Fiyatları İndeksi, Ücret Artış Oranları, Banka Mevduat Faiz Oranları doğrultusunda 31.12.2016 tarihi itibari ile güncelleme değerlendirmeleri uzman bilirkişiye yaptırıldığı,tespit edilebilen ve yukarıdaki listede belirtilen 50 kişinin 1996-2001 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 31.12.2016 tarihi itibari ile Denkleştirici Adalet İlkesine göre her bir makbuzun parasal güncelleme değerini gösteren bedellerin ilgililerine iade edilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO:71
 
        K A R A R :      
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-09B-3C nolu imar plan paftasında yer alan, 8307 ada 2 ve 3 parsellerin tevhit edilebilmesine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO:72
        
        K A R A R :     
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-04D-3C nolu imar plan paftasında yer alan, 7307 ada ve çevresinin orman mülkiyetlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO:73
 
       K A R A R :      
       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-10A-1B nolu imar plan paftasında yer alan, 5194 ada 4 parsele kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 7911 sayılı yazısı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.01.2017 tarih ve 617 sayılı yazısı uyarınca plan değişikliğinin REDDİNE ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun olmadığına (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO:74
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 26332 ada 1 ve 2 parselin 3700 m2’lik kısmında akaryakıt ve servis istasyonu yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO:75
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6668 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde 3 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO:76
 
        K A R A R :   
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi, Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Revizyonu  konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO:77
 
         K A R A R :   
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Kepez İlçesi genelinde “Kepez İlçesi sınırlarında yer alan Ticaret Alanları için subasman Max:0,50 m ve Taks= Max:0,40\'dır.” plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak Komisyon raporunun meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO:78
 
        K A R A R :
        Belediyemiz sınırları içerisinde Güneş Mahallesinde bulunan 27574 ada 1 nolu parsel Belediyemiz ile şahıslar arasında hisseli bir parseldir. Söz konusu parselde bulunan Belediye hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi kapsamında ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılması 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 26. maddesine göre takas edilebilmesi ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine uygun olarak, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesine ve daha sonra konu ile ilgili hazırlanacak komisyon raporlarının meclise sunulmasının uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
 
         Başkan; Mart/2017 Ayı Olağan Meclis Toplantısının devam ettiğini, Mart Meclisi içerisinde komisyonlara giden ve bitirilmesi gereken konular olduğunu, II. Birleşimin 07/03/2017 Salı günü saat 14:00’te Meclis toplantı salonunda yapılacağını ifade etti ve toplantıya son verdi. 01/03/2017
 
 
 
 
      Hakan TÜTÜNCÜ                
       Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
                                                          Hasan DEMİR                                         Dilaver TANIK                                 
                                                           Divan Kâtibi                                             Divan Kâtibi
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz