• facebook
  • twitter
-A | A+

14/10/2016 Tarihli Meclis Tutanağı


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 14/10/2016 TARİHİNDE 
YAPTIĞI 10.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARAR
ÖZETLERİDİR.


GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:339

Özü; 2017 yılı Kepez Belediyesi Performans Programının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:340

Özü; Kepez Belediyesi 2017 Yılı Bütçesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:341

Özü; “Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri” yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:342

Özü; Katı atık tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:343

Özü; Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Duacı, Varsak-Karşıyaka, Sinan ve Güneş Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazdaki hisselerin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 7.MADDESİ
KARAR NO:344

Özü;Belediyemiz sınırları içerisinde,çeşitli mahallelerde bulunan Vakıflar İdaresine ait bazı taşınmazların Belediyemize devir alınması aşamasında çeşitli tarihlerde gecekondu sahipleri ile işgalciler tarafından Belediyemiz veznesine ve Belediyemiz banka hesaplarına peyder pey ödenen ücretlerin güncellenen hali ile ilgililere ödenmesine ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
          Başkan; gündemde yazılı konuların karara bağlandığını, EKİM/2016 ayı olağan meclis toplantısının sona erdiğini, alınan kararların ve Belediyemiz bütçesinin Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip. Toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 14/10/2016
 
      Hakan TÜTÜNCÜ                 
       Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
                                                              Hasan DEMİR                            Ramazan ÇAKIR          
                                                                Divan Kâtibi                                 Divan Kâtibi 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz