• facebook
  • twitter
-A | A+

01/09/2016 Tarihli Meclis Tutanağı


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 8.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARAR
ÖZETLERİDİR.

  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında EYLÜL/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Mesut KOCAGÖZ,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Süleyman ACAR,Adnan KABAAĞAÇ,Muharrem TUFAN ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
ÖNERGE
KARAR NO:285
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kütükçü, Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Barış (Kütükçü), Esentepe (Göçerler), Güneş Mahallelerindeki 23 adet kişiye Arsa Tahsisi ile ilgili Önergenin, Meclis gündemine alınıp; gündemin 33. maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 1.MADDESİ
KARAR NO:286
 
Özü: Meclisin 01/09/2016 tarihli (bugünkü) toplantısına katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:287
 
Özü; Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2’de Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdari Binanın Türk Kızılayı Kepez Şubesine 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:288
 
Özü; Hakkari-Çukurca kara yolunda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan “Uzman Çavuş Ali DANİYAR” isminin “Barış Mahallesi 2908 Sokak üzerindeki parka verilmesinin” uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:289
 
Özü; Tunceli Polis Karakolu saldırısında şehit olan “Murat Savaş KALE” isminin İlçemiz “Varsak Karşıyaka Mahallesi 1153 Sokak üzerindeki parka verilmesine” ve konunun İsim Tespit Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:290
 
Özü; Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, yukarıda ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı Duacı, Varsak-Karşıyaka ve Güneş Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazdaki hisselerin satış, takas ve kat karşılığı verilmesi işlemlerinde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:291
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Baraj, Beşkonaklılar ve Göksu Mahalleleri sınırları içerisinde, 0.40 emsalli yapılaşma koşulunun 0.60 emsale çıkarılmasına ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN7.MADDESİ
KARAR NO:292
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde, 1240 ve 1241 parsellerde yer alan Pamuklu Dokuma Fabrikasına ilişkin tescilli yapılar ile koruma alan sınırının, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:293
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde, 28254 ada 103 parselin Belediye Hizmet Alanı, 28254 ada 221 ve 222 parselin İlkokul Alanı ve de 28260 ada 16 parselin de Spor Tesisi Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:294
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi sınırları içerisinde, uygulamaya yönelik sorunun çözülmesi amacıyla, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:295
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, 10181 ada 5 parselde yer alan Sağlık Ocağı Alanının, Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Birimlerinin de yer alacağı Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusu 2 dosyanın birleştirilmek suretiyle, plan revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 11.MADDESİ
KARAR NO:296
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Düden Mahallesi sınırları içerisinde, 28534 ada  yer alan İbadet Alanı ve 28536 adada yer alan Belediye Hizmet Alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 12.MADDESİ
KARAR NO:297
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Başköy sınırları içerisinde yer alan bölgenin Toplu İşyeri Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 13.MADDESİ
KARAR NO:298
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde, 26500 ve 26627 adalar içerisinde yer alan ve sehven kaldırılması unutulmuş olan ada omurga çizgisinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
KARAR NO:299
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde, 26756 ada 1 ve 2 parsel ile 26757 ada 1 parsel sınırları içerisinde kalan Çifte Sarnıcın koruma sınırları ile plana işlenmesi ve 26758 ada güneybatısındaki park alanında yer alan trafonun Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi üzerine 26758 adanın kuzeydoğusunda bulunan park alanına taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 15.MADDESİ
KARAR NO:300
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, 8687 ada 5 ve 6 parselin PTT ve Polis Karakolu alanından Cami Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
KARAR NO:301
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, Yeşil Antalya Sanayi Sitesini kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan 2 adet itiraz konusunun itiraz sahiplerinin itirazlarını geri çekmiş olması sebebi ile İmar Komisyonundan geldiği şekilde karar vermeye yer olmadığına oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 17.MADDESİ
KARAR NO:302
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, 3652 ada 12 ve 13 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu dosya sahibinin konusunun geri çekilmesine ilişkin Belediyemize dilekçe vermiş olması sebebi ile konuya ilişkin karar vermeye yer olmadığına, İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 18.MADDESİ
KARAR NO:303
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, 10128 ada 1. 2 ve 3 parsellerin 10 metre olan yan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu Ağustos ayı meclisinde sonuçlandırılmış olması sebebi ile konuya ilişkin karar vermeye yer olmadığına,  İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun bulunduğuna oy birliği ile verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 19.MADDESİ
KARAR NO:304
 
Özü Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde, 27720 ada 4 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazın CHP Grubu kabul, Ak Parti ve MHP Grubu ret olmak üzere, konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile itirazın REDDİNE oy çokluğu ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 20.MADDESİ
KARAR NO:305
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde, 6681 ada 1 parselin en az cephe genişliği şartını sağlamaması sebebi ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 21.MADDESİ
KARAR NO:306
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, 10432 ada 2 parsele isteğe bağlı ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 22.MADDESİ
KARAR NO:307
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 27533 ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile en çok 4 kattan en çok 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 23.MADDESİ
KARAR NO:308
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 27537 ada 1 parsel ile 27538 ada 1 parselin emsal inşaat alanı aynı kalmak şartı ile birleştirilerek, en çok 4 kattan en çok 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında su koruma havzaları sebebi ile kaldırılmış olan 27540 ada 1 parselde yer alan ticaret alanı plan kararı ile otopark ve meydan kararının, su koruma havzası kararlarının kalkması durumunda yeniden plana işlenmesi gerektiği, böylelikle mevcuttaki kamusal zararın ortadan kalkmış olacağı düşünülmekte olup, planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 24.MADDESİ
KARAR NO:309
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 3094 ada 1 parselin Özel Açık Spor Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 25.MADDESİ
KARAR NO:310
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, 239 ada 3 ve 4 parselin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 26.MADDESİ
KARAR NO:311
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, 10709 ada 3 ve 4 parsel ile 5 ve 6 parselin tevhit edilerek parsellere isteğe bağlı zemin ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 27.MADDESİ
KARAR NO:312
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25027 ada 6 parseldeki ticaret alanının ve 8 parselde yer alan akaryakıt lpg ve servis istasyonu alanının yeniden düzenlenerek serbest katlı 0.80 emsalli Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 28.MADDESİ
KARAR NO:313
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 28565 ada 5 parselin Toptan Ticaret Alanından 0.40 emsale sahip Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 29.MADDESİ
KARAR NO:314
 
Özü; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde Fatih Terim Caddesi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 30.MADDESİ
KARAR NO:315
 
Özü; Kepez İlçesi, V. Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde 1394 ada 8, 9, 10 nolu parsellerin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 31.MADDESİ
KARAR NO:316
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi sınırları içerisinde, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yazılarına istinaden 2 adet trafo alanın belirlenmesine   ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 32.MADDESİ
KARAR NO:317
 
Özü; Kepez İlçesi, Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde  onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılmış olan itiraz konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 33.MADDESİ
KARAR NO:318
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kütükçü, Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Barış (Kütükçü), Esentepe (Göçerler), Güneş Mahallelerindeki 23 adet kişiye Arsa Tahsisinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 01/09/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 8.BİRLEŞİMİNİN II.OTURUMUNA AİT TOPLANTI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK,Ali FİDAN,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Murat MENZİLCİOĞLU,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Mesut KOCAGÖZ,İsmail AFŞAR Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Rüştü PEKER,Dilaver TANIK,Süleyman ACAR,Adnan KABAAĞAÇ,Muharrem TUFAN ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 15:45’da Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
KARAR NO:319
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilmiş olan maddi hatalar ile imar uygulamasına yönelik sıkıntıların giderilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan 2 adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
 
Başkan; gündemde yazılı konuların ve Önergelerin karara bağlandığını, EYLÜL/2016 ayı olağan toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip. Toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 01/09/2016
 
      Hakan TÜTÜNCÜ                
       Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
                                                              Hasan DEMİR                            Ramazan ÇAKIR         
                                                                Divan Kâtibi                                 Divan Kâtibi
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz