• facebook
  • twitter
-A | A+

04/05/2016 Meclis Tutanağı


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 04/05/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 1.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

 
 
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında MAYIS/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK,İsmail AFŞAR,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsmail ULUSOY,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Ali FİDAN,Rüştü PEKER,Musa BATU,İsa SARPDAĞ,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Süleyman ACAR,Mahmut TOPAL,Şahali İNCE ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
 
ÖNERGE
KARAR NO:143
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında tespit edilmiş olan maddi hatalar ile imar uygulamasına yönelik sıkıntıların giderilmesi amacıyla planlama alanı bütününde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 44.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE
KARAR NO:144
 
Özü: İli Kepez İlçesi genelinde yapılaşma sorunlarının giderilmesine yönelik hazırlanan plan notları revizyonu konusunun 2. Maddesinde yer alan arsa ve yapılarla ilgili hükümlerin (c) bendinin 1,2,3 ve 4 nolu fıkralarında (d) bendinin 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu fıkralarında ve (g) bendinde yer alan plan notlarına askı süreci içerisinde yapılmış olan itirazlarla ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 45.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE      
KARAR NO:145
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde, 7166 adadaki oyun alanı içerisine trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 46.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:146
 
Özü; Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde süper amatör grubunda mücadele eden ve üstün başarı göstererek süper amatörde şampiyon olmuş ve bir üst kategoriye çıkmış futbol takımımız, Antalya Şampiyonu olan voleybol genç kızlar (B takımı) ile güreş branşında mücadele eden üstün başarı gösteren sporcuların başarılarını kutlamak ve diğer branşlardaki sporculara örnek olmak, moral, motivasyon ve azimlerine katkı sağlamak üzere, oyuncu, antrenör ve diğer görevlilerin ödüllendirilmesi konusunun; görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:147
 
Özü;5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (p) bendi hükmü gereğince Bosna Hersek Bihaç Şehri ile dostluk ve kardeşlik anlaşması imzalamak üzere Belediye Başkanımız Sayın Hakan TÜTÜNCÜ\'ye yetki verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:148
 
Özü; Antalya Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:149
 
Özü; Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halka ilişkiler Müdürlüğünün Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:150
 
Özü; Antalya Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 7.MADDESİ
KARAR NO:151
 
Özü; Antalya Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:152
 
Özü; Bilim Merkezinde istihdam edilmek üzere ihtiyaç duyulacak olan kadroların oluşumu için hazırlanan (II sayılı Cetvel) Memur Boş Kadro Değişikliği ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:153
 
Özü; Kepez Belediyesi 2015 Yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:154
 
Özü; Kepez Belediyesi 2015 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 11.MADDESİ
KARAR NO:155
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesindeki Gülsüm GELEN’e Arsa Tahsisinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 12.MADDESİ
KARAR NO:156
 
Özü; Belediyemiz sınırları içerisinde, Ahatlı Mahallesinde bulunan Duraliler tapulamalı 8718 ada 2 nolu parselin, Okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına 5393 sayılı yasa ile diğer ilgili yasalar çerçevesinde tahsisi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 13.MADDESİ
KARAR NO:157
 
Özü; 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak Belediyemize ait Yenidoğan Mahallesindeki Duraliler tapulamalı 7043 ada 1 parsel üzerinde yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına, irtifak hakkı tesisi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyeti Değerlendirme Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
KARAR NO:158
 
Özü;Fevzi Çakmak (Kütükçü), Ünsal (Duraliler), Baraj (Sütçüler)  tapulamalı mülkiyeti Belediyemizin hisseli olduğu 4 adet parselin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 15.MADDESİ
KARAR NO:159
 
Özü; Antalya ili Kepez İlçesi sınırları içerisinde bulunan 6831 sayılı yasanın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına Orman sınırları dışına çıkarılan, İmar planında kamu hizmet alanında kalan veya bu amaçla kullanılan 988 adet taşınmaz terkini ilgili konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
KARAR NO:160
 
Özü; Yeniemek mahallesinde bulunan 1643 ada 19 nolu parselin bulunduğu alanda Plan Revizyonu yapıldığından bu trafo alanını listeden çıkarmak kaydıyla;1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında trafo alanı olarak ayrılan  ve   tescil harici olan  Belediyemiz sorumluluğu altındaki  alanlarda bulunan   21 adet  trafo alanının  belirtilen ebatlarda trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 20 yıllığına yer kullanım hakkının  5393 sayılı yasa kapsamında verilmesine ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 17.MADDESİ
KARAR NO:161
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde 27059 ada 1 parselde yer alan Sağlık Tesisi Alanının batısında bulunan park alanına; +0.00 kotu altında 4 kat otopark yapılabilir.otopark alanı ile hastane alanı arasında geçit yapılabilir.otopark alanı içerisinde ticari ve sosyal alanlar yer alabilir.Plan notları eklenmesinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 18.MADDESİ
KARAR NO:162
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 103, 104, 180 ve 181 adaların 15 metrelik yola bakan parsellerine eskiden kalma ticari hakkının geri verilebilmesi amacıyla İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 19.MADDESİ
KARAR NO:163
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi sınırları içerisinde, 3406 ada 17-18 parselin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 20.MADDESİ
KARAR NO:164
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde yer alan 28502 ada 3 parselin akaryakıt-LPG satış bakım servisi-LNG-CNG servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 21.MADDESİ
KARAR NO:165
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26650 ada 1 parselin 2500m² lik kısmının akaryakıt-LPG-LNG-CNG elektrik şarj ve servis istasyonu, geriye kalan 1772m² lik kısmının ise ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 22.MADDESİ
KARAR NO:166
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1857 ada 1 parselin camii alanından sosyal tesis alanına dönüştürülerek sosyal tesis ve park alanının kuzey güney yönünde konumlandırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 23.MADDESİ
KARAR NO:167
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde 25087 ada 10 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 24.MADDESİ
KARAR NO:168
 
Özü; Antalya İli Kepez Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, 438 ada 11 parsele kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 25.MADDESİ
KARAR NO:169
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Barış Mahallesi sınırları içerisinde, 8388 ada 1-2-11 ve 12 parsellerin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 26.MADDESİ
KARAR NO:170
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kanal, Erenköy, Mahalleleri kapsamında yapılaşma koşullarına emsal aynı kalmak şartıyla en fazla 3 kat yapma hakkı \"KS\" (Kat Serbestisi) verilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 27.MADDESİ
KARAR NO:171
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi dahilinde, sağlıklı yapılaşmanın tesis edilebilmesi daha nitelikli ada bazında yapılaşmaların oluşabilmesi ve kentsel dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilebilmesi amacıyla \" Parsel büyüklüğü 5000m² ile 10000m² arasındaki parsellere %5, 10000m² ve üstü parsellere %10 emsal arttırılarak yapılaşma hakkı verilir.\" şeklindeki plan notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan notunun işlenmesinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 28.MADDESİ
KARAR NO:172
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1337 ada batısında yer alan otopark alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 29.MADDESİ
KARAR NO:173
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 27776 ada güneydoğusunda yer alan park alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 30.MADDESİ
KARAR NO:174
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3476 ada doğusunda yer alan park alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 31.MADDESİ
KARAR NO:175
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi sınırları içerisinde 1343 ada kuzeyinde yer alan su deposu alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 32.MADDESİ
KARAR NO:176
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10226 ada doğusunda yer alan park alanı içerisine doğalgaz yatırımları kapsamında mahalle hatlarındaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (doğalgaz bölge istasyonu) yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 33.MADDESİ
KARAR NO:177
 
Özü; Antalya İli Kepez Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, 10247 ada 4 parselde yer alan ibadet yeri alanına isteğe bağlı ticaret (İBT) kullanım kararı eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun olmadığına oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 34.MADDESİ
KARAR NO:178
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan, Düden, Orta ve Menderes Mahalleleri dahilinde, Akdeniz Elektrik A.Ş. \'nin 22.02.2016 tarih ve 5858 sayılı yazısına istinaden bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yatırım programı dahilinde tescil dışı alanlara trafo ayrılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 35.MADDESİ
KARAR NO:179
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6646 ada 1 ve 2 parselin yeniden düzenlenerek tevhit edilmesine ve KS ibaresi eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 36.MADDESİ
KARAR NO:180
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 25730 ada 1 ve 2 parsellere kayıtlı konut alanı ve 25729 ada 1 parsele kayıtlı Su deposu arasındaki 10 m. lik yolun tescil sınırlarına uygun olarak düzenlenmesine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 37.MADDESİ
KARAR NO:181
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 28565 ada 5 parsel numaralı taşınmazın toptan ticaret alanın, E=0,40 emsalli, Yençok=6,50 yapılaşma koşullu Akaryakıt İstasyonu olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 38.MADDESİ
KARAR NO:182
 
Özü;Antalya ili, Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde, 26639 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güney cephe çekme mesafesinin 40 m\'den 5 m.\'ye çekilmesine yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün talebi ile hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 39.MADDESİ
KARAR NO:183
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Menderes Mahallesi sınırları içerisinde,  28502 adanın doğu cephesindeki sehven 15 m. olarak planlanan yapı yaklaşma mesafesinin 10 m olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 40.MADDESİ
KARAR NO:184
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Avni Tolunay Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı\'na askı sürecinde yapılan itirazlar  konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 41.MADDESİ
KARAR NO:185
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 3652 ada 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların İkiz Nizamlı, 3 katlı, 0,33/1,00 emsalli konut alanından Yençok= 20,50 m. , E=1.00 emsalli Turizm alanına dönüştürülmesine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 42.MADDESİ
KARAR NO:186
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, 895 ada 5 parsel numaralı taşınmazın Özel Yurt Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 43.MADDESİ
KARAR NO:187
 
Özü;  Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25071 daa 1 parsel, 25072 ada 3 ve 4 parsellere sehven unutulmuş olan Yüksek Zemin ticaret ( YZT ) kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 44.MADDESİ
KARAR NO:188
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında tespit edilmiş olan maddi hatalar ile imar uygulamasına yönelik sıkıntıların giderilmesi amacıyla planlama alanı bütününde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 45.MADDESİ
KARAR NO:189
 
Özü: İli Kepez İlçesi genelinde yapılaşma sorunlarının giderilmesine yönelik hazırlanan plan notları revizyonu konusunun 2. Maddesinde yer alan arsa ve yapılarla ilgili hükümlerin (c) bendinin 1,2,3 ve 4 nolu fıkralarında (d) bendinin 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu fıkralarında ve (g) bendinde yer alan plan notlarına askı süreci içerisinde yapılmış olan itirazlar konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 46.MADDESİ
KARAR NO:190
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde, 7166 adadaki oyun alanı içerisine trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun; görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

 
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 04/05/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI II.OTURUMUNA AİT TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

 
Yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK,İsmail AFŞAR,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsmail ULUSOY,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Ali FİDAN,Rüştü PEKER,Musa BATU,İsa SARPDAĞ,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Süleyman ACAR,Mahmut TOPAL,Şahali İNCE ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 15:45’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
 KARAR NO:192
 
 Özü;Kepez Belediyesi 2015 Yılı Taşınır Kesin Hesabının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.  
 
KARAR NO:193
 
Özü; Kepez Belediyesi 2015 Yılı Bütçe Kesin Hesabının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.   
 
KARAR NO:194
 
Özü;1/1000 ölçekli İmar Planında İlköğretim Alanı olan Mülkiyeti belediyemize ait 5051 m² yüzölçümlü Duraliler tapulamalı 8718 ada 2 nolu parselin, Okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin uygun olduğu, 5393 sayılı yasanın 15/h ve 18/e maddelerine göre Milli Eğitim Bakanlığı lehine (20) yıl süre ile irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için,  Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
KARAR NO:195
 
Özü; 5393 sayılı yasanının 15/h ve 18/e maddelerince Belediyemize ait Yenidoğan Mahallesindeki Duraliler tapulamalı 7043 ada 1 parsel üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı lehine yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı kurulması, irtifak hakkı tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
KARAR NO:196
 
Özü;Antalya İli, Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların Reddinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
KARAR NO:197
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi genelinde  yapılaşma sorunlarının giderilmesine yönelik hazırlanan plan notları revizyonu konusunun 2. maddesinde yer alan Arsa ve Yapılarla İlgili Hükümlerin (c) bendinin 1, 2, 3 ve 4 nolu fıkralarında, (d) bendinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu fıkralarında ve (g) bendinde yer alan plan notlarına askı süreci içerisinde yapılmış olan itirazlardan (c) bendinin 2 nolu fıkrasında yer alan çıkmalarla ilgili itirazın kabulü ile bu maddenin plan notları içerisinden çıkarılmasına, diğer 1,3 ve 4 nolu maddeler ile (d) bendinin 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu fıkralarında yer alan kapıcı dairesi ve (g) bendinde yer alan asansörlerle ilgili itirazların ise Reddinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
  
Başkan; gündemde yazılı  konuların ve Önergelerin karara bağlandığını, MAYIS/2016 ayı olağan toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip.toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 04/05/2016
 
 
       Hakan TÜTÜNCÜ                
       Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
                                                              Hasan DEMİR                            Ramazan ÇAKIR         
                                                                Divan Kâtibi                                 Divan Kâtibi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz