• facebook
  • twitter
-A | A+

04/04/2016 Tarihli Meclis Tutanağı


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 1.BİRLEŞİMİNE AİT OLAĞAN TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

                 
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında MART/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,Esat GÖYÜK,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Süleyman ACAR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın  hazır bulunduğu Üye Adnan KABAĞAÇ ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
 ÖNERGE
 KARAR NO:89
 
Özü: Çanakkale savaşında 27’inci Alayda savaşan ve sonrasında şehit olan Şehit Yüzbaşı Mustafa ERTUĞRUL’un isminin İlçemizde bulunan bir caddeye verilmek suretiyle hatırasının yaşatılması ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 52.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE
KARAR NO:90
 
Özü: İlçemiz Barış Mahallesi 27687 ada kuzeyinde bulunan Park Alanında Kepez Kent Konseyi tarafından Çanakkale Türküsü Kepez’den yükseliyor projesi kapsamında ağaç dikilerek Türk Bayrağı temalı fidanlık oluşturulmuştur.adı geçen alana “101.Yıl Çanakkale Fidanlığı” isminin verilmesi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 53.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:91
 
Özü: Meclis Divan Katipliği Asil Üyeliğine Üye Hasan DEMİR, Üye Ramazan ÇAKIR’ın Yedek Üyeliklere Üye Dilaver TANIK Üye Durmuş DEMİR’in  seçildiklerini hk.  
 
GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:92
 
Özü: Meclis I. Başkan Vekilliğine 2 yıl süreyle Üye Ali FİDAN, Meclis II. Başkan Vekilliğine 2 yıl süreyle Üye Hatice SÜTCÜ’in Seçildikleri hk.
 
GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:93
 
Özü: Belediye Encümen Üyeliğine Üye Serhat DEMİR, Üye İsa SARPDAĞ ve Üye Rüştü PEKER seçildiler.  
 
GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:94
 
Özü: Belediye İmar Komisyon Üyeliklerine Üye Murat MENZİLCİOĞLU Üye Musa BATU, Üye İsmail ULUSOY, Üye Adem ÇELİK ve Üye Servet YILDIZ’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:95
 
Özü: Belediye İsim Tespit Komisyonu Üyeliklerine Üye Hasan DEMİR, Üye Ramazan ÇAKIR, Üye Dilaver TANIK, Üye Ahmet SABIR ve Üye Kadir ZEYBEK’ in seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 7.MADDESİ
KARAR NO:96
 
Özü: Belediye Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine; Üye Elif Derya CANBULUT, Üye Hatice SÜTCÜ, Üye Dilaver TANIK, Üye Adnan KABAAĞAÇ ve Üye Erdoğan YARBAŞ’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:97
 
Özü: Belediye Kentsel Gereksinimler Komisyonu Üyeliklerine Üye Murat MENZİLCİOĞLU, Üye Musa BATU, Üye Ali AKDEMİR, Üye Adnan KABAAĞAÇ ve Üye Erdoğan YARBAŞ’ ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:98
 
Özü: Belediye Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Üyeliklerine Üye Elif Derya CANBULUT, Üye Drumuş DEMİR, Üye Ali AKDEMİR, Üye Tevfik ÇETİNEL ve Üye Kadir ZEYBEK’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:99
Özü: Belediye Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine Üye Ali FİDAN, Üye Hatice SÜTCÜ, Üye Mehmet YARBAŞ, Üye Muharrem TUFAN ve Üye Ekrem ERSOY’ un seçilmelerine oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 11.MADDESİ
KARAR NO:100
 
Özü: Kepez Belediyesi 2015 yılı gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine ilişkin denetim komisyon raporunun okunup meclise bilgi verildi.
  
GÜNDEMİN 12.MADDESİ
KARAR NO:101
 
Özü: Belediyemiz bünyesinde bulunan Antalya Zeytinpark Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde 1.000.000,00.- TL tutarındaki  hisselerinin Antalya Kepez İnşaat Mühendislik Özel Eğitim Danışmanlık Hizmetleri İhtiyaç Maddeleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'ne devri konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
  
GÜNDEMİN 13.MADDESİ
KARAR NO:102
 
Özü: Kepez Belediyesi 2015 yılı İdari Faaliyet Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
KARAR NO:103
 
Özü: Antalya Kepez Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 15.MADDESİ
KARAR NO:104
 
Özü: Antalya Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
KARAR NO:105
 
Özü: Antalya Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü  Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 17.MADDESİ
KARAR NO:106
  
Özü: Belediyemiz sınırları içerisinde liste halinde ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı  Odabaşı,Duacı, Karşıyaka (Muratpaşa), Göçerler ve Habipler(Sütçüler) tapulamalı mülkiyeti Belediyemize tam ve hisseli  5 adet parselin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
  
GÜNDEMİN 18.MADDESİ
KARAR NO:107
 
Özü: Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Fevzi Çakmak,Ünsal ve Baraj mahallelerinde bulunan 4 (dört) adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
  
GÜNDEMİN 19.MADDESİ
KARAR NO:108
 
Özü: Antalya ili Kepez İlçesi sınırları içerisinde bulunan 6831 sayılı yasanın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına Orman sınırları dışına çıkarılan İmar planında kamu hizmet alanında kalan veya bu amaçla kullanılan 988 adet taşınmaz terkini ve imar planlarında yol,meydan, park, yeşil alan ve otopark gibi Kamu Hizmetlerine ayrılan alanlarda kalan ve  Belediyemiz 6292 sayılı yasa kapsamında Kamuya terki istenen 988 adet taşınmaz üzerinde bulunan  yapı ve eklentilerin hali hazır durumuna göre yıkımın yapılacağı yıla ait Çevre ve Şehircilik bakanlığı yapı birim fiyatları dikkate alınarak,  Milli Emlak Müdürlüğünce  tespit ve takdir edilecek bedellerin,  peşin olarak ödeneceğine  ilişkin Konunun; 5393 sayılı yasaya göre değerlendirilmesi ve  iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
  
GÜNDEMİN 20.MADDESİ
KARAR NO:109
 
Özü: Belediyemiz sınırları içerisinde, Karşıyaka, Emek, Kuzeyyaka, Gündoğdu, Yeniemek ve Yeni Mahallelerinde  bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında trafo alanı olarak ayrılan 22 adet alanın trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yer kullanım hakkının, 5393 sayılı yasa kapsamında verilmesi ile ilgili konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
  
GÜNDEMİN 21.MADDESİ
KARAR NO:110
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde, 994, 995, 997 ve 1397 parseller ile çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak orman sınırlarına göre hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 22.MADDESİ
KARAR NO:111
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, 10144 ve 27566 ada ve çevresine ilişkin Sağlık Tesisi Alanı oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 23.MADDESİ
KARAR NO:112
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, 10144 ada 2 parsele ilişkin uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz konusunda imar planının  değişerek geçersiz kalması sebebi ile karar vermeye yer olmadığına ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 24.MADDESİ
KARAR NO:113
  
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, 12183 ada 16 parsele İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun olmadığına oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 25.MADDESİ
KARAR NO:114
  
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Kanal Mahallesi sınırları içerisinde, 7098 ada 8  parsele  İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kararı getirilmesi ve ayrık nizam yapılaşma hakkı verilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliğinin  İmar Komisyonundan geldiği şekilde uygun olmadığına oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 26.MADDESİ
KARAR NO:115
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde,1786 ada 5 ve 6  parselin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 27.MADDESİ
KARAR NO:116

Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Barış Mahallesi sınırları içerisinde, 8380 ada 4 ve 5 parselin tevhit edilmesine  ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 28.MADDESİ
KARAR NO:117

Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa ve Sütçüler  Mahallesi sınırları içerisinde 10304, 27213 ve 27234 adalarda düzenleme yapılarak pazar alanı ayrılmasına ilişkin  hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 29.MADDESİ
KARAR NO:118

Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde 26944, 26966, 26967 ve 26968 adalar ve çevresinde düzenleme yapılarak pazar alanı ayrılmasına ilişkin  hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 30.MADDESİ
KARAR NO:119

Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Düdenbaşı  Mahallesi sınırları içerisinde 3998, 3999, 4000 ve 27579 adalar ve çevresinde düzenleme yapılarak pazar alanı ayrılmasına ilişkin  hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 31.MADDESİ
KARAR NO:120

Özü; Kepez İlçesi, Kanal ve Erenköy Mahalleleri sınırları içerisinde yapılaşma koşullarına KS (Kat serbestisi)  uygulaması getirilmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 32.MADDESİ
KARAR NO:121

Özü; Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, 10226 ada doğusunda, Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 33.MADDESİ
KARAR NO:122

Özü; Kepez İlçesi, Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde, 1337 ada batısında, Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 34.MADDESİ
KARAR NO:123

Özü; Kepez İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi sınırları içerisinde, 1343 ada kuzeyinde, Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 35.MADDESİ
KARAR NO:124

Özü; Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, 3476 ada doğusunda, Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 36.MADDESİ
KARAR NO:125

Özü; Kepez İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, 27776 ada güneyinde, Doğalgaz yatırımları kapsamında mahalledeki hatlardaki gaz basıncını dengelemek amacıyla Doğalgaz Regülatör Tesisi (Doğalgaz bölge İstasyonu) yapmak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 37.MADDESİ
KARAR NO:126

Özü; Kepez İlçesi, Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde,1071 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilerek, parsellere İBT kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 38.MADDESİ
KARAR NO:127

Özü; Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi, 103, 104, 180 ve 181 adalarda 15m yola cepheli parsellere  İBZT kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 39.MADDESİ
KARAR NO:128

Özü; Kepez İlçesi, Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde,26941 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapılaşma koşullarının yeninden düzenlenmesine ilişikin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 40.MADDESİ
KARAR NO:129

Özü; Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, 10247 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Kepez İlçe Müftülüğü\'nün talebi üzere hazırlanan,  İbadet Yeri kullanım kararına ek olarak \"10247 ada 4 parsel üzerinde İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) yapılabilir.\" ve \" \"10247 ada 4 parsel üzerinde İBT olarak gösterilen alanda gençlik merkezi, anaokulu yapılabilir.\" plan notunun getirilmesine yönelik  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 41.MADDESİ
KARAR NO:130

Özü; Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde,1788 ada 2 ve 3  parsel numaralı taşınmazların tevhit edilerek Yolboyu Ticaret Kullanım kararının getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 42.MADDESİ
KARAR NO:131

Özü; Kepez İlçesi, Baraj Mahallesi sınırları içerisinde, 26840  ada 2, 3 ve 5  parsel numaralı taşınmazların tevhit olarak Yolboyu Ticaret Kullanım kararının getirilmesine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 43.MADDESİ
KARAR NO:132

Özü; Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1857 ada 1 parsel numaralı taşınmazın cami alanından sosyal tesis alanına dönüştürülerek sosyal tesis ve park alanının kuzey güney yönünde konumlandırılmasına ilişkin hazırlanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 08/01/2016 tarihli 23 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu\'na uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 44.MADDESİ
KARAR NO:133

Özü; Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 7307 ve 7308 ada numaralı taşınmazı kapsayana alanda yapılan Kepez Belediye Meclisi\'nin 04/05/2015 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 11/09/2015 tarih ve 742 sayılı kararı onanarak 31.12.2015-31.01.2016 tarihleri arasında askıya çıkarmış olduğumuz  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itiraz konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 45.MADDESİ
KARAR NO:134

Özü; Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 27440  ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 46.MADDESİ
KARAR NO:135

Özü; Kepez İlçesi sınırları dahilinde, sağlıklı yapılaşmanın tesis edilebilmesi, daha nitelikli ada bazında yapılaşmaların oluşabilmesi ve kentsel dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilebilmesi amacıyla \"parsel büyüklüğü 5000 m ile 10000 m arasında %5, 10000 m ve üstünde %10 arttırılarak yapılaşma hakkı verilebilir.\" şeklinde plan  notunun uygulama imar planlarına işlenmesi hususundaki çalışmanın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 47.MADDESİ
KARAR NO:136

Özü; Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları kapsamında mülkiyeti Kepez Belediyesine ait 10181 ada 05 parsel nolu taşınmaz üzerinde Sağlık Ocağı Alanının, bünyesinde bölgeye hitap edecek Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği birimlerinin de yer alacağı Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
  
GÜNDEMİN 48.MADDESİ
KARAR NO:137

Özü; Kepez İlçesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde,27059 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Sağlık Tesisi Alanının batısındaki park alanına 0.00 kotu altında otopark alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 49.MADDESİ
KARAR NO:138

Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde Kent Meydanı yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 50.MADDESİ
KARAR NO:139

Özü; Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25072 ada 4 parsel numaralı taşınmazda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 51.MADDESİ
KARAR NO:140

Özü; Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7469 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan Kepez Belediye Meclisi\'nin 04/12/2015 gün 321 sayılı kararı ile Kentsel Tasarım Müdürlüğü\'ne havale edilmiş olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 52.MADDESİ
KARAR NO:141

Özü; Çanakkale savaşında 27’inci Alayda savaşan ve sonrasında şehit olan Şehit Yüzbaşı Mustafa ERTUĞRUL’un isminin İlçemizde bulunan bir caddeye verilmek suretiyle hatırasının yaşatılması ile ilgili Önergenin görüşülmek üzere İsim Tespit Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 53.MADDESİ
KARAR NO:142
 
Özü; İlçemiz Barış Mahallesi 27687 ada kuzeyinde bulunan Park Alanında Kepez Kent Konseyi tarafından Çanakkale Türküsü Kepez’den yükseliyor projesi kapsamında ağaç dikilerek Türk Bayrağı temalı fidanlık oluşturulmuştur.adı geçen alana “101.Yıl Çanakkale Fidanlığı” isminin verilmesine ve konu ile ilgili Önergenin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz