• facebook
  • twitter
-A | A+

03/03/2016 Tarihli Meclis Tutanağı


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 03/03/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 1.BİRLEŞİMİNE AİT OLAĞAN TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

                 
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında MART/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK,Abdullah BAYRAM, Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Esat GÖYÜK, Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Dilaver TANIK, Durmuş DEMİR,Mahmut TOPAL,Muharrem TUFAN,Süleyman ACAR ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
GÜNDEMİN 1.MADDESİ
KARAR NO:67  
 
Özü: Meclisin 03/03/2016 tarihli (bu günkü) toplantısına katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE           
KARAR NO:68  
 
Özü: Antalya İli Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi sınırları kapsamında 13.10.2014 gün ve 545 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun bulunmuş olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 17.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE           
KARAR NO:69  
 
Özü: Kepez İlçesi Altınova,Sinan,Düden,Orta ve Menderes Mahallelerinin bir bölümünü kapsayacak şekilde Akdeniz Elektrik A.Ş’nin 22.02.2016 tarih ve 5858 sayılı yazısı ile bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yatırım programı dahilinde trafo alanları ayrılması amacıyla hazırlanmış olan plan revizyonu teklifi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 18.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.

GÜNDEMİN 2.MADDESİ
KARAR NO:70  
 
Özü: Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi 2015-2016 yılındaki çalışmalarına dair komisyon raporları okunmak suretiyle Meclise bilgi verilmiş ve Belediye Meclis üyelerimiz bilgilendirildiği hk.                                               
 
GÜNDEMİN 3.MADDESİ
KARAR NO:71  
 
Özü: Kepez Mahallesi 5070 Sokak No:4 Kepez/ANTALYA adresinde ikamet eden Hamdi BULU (T.C.Kimlik No:57013265032) isimli vatandaşımız adına ruhsatlı 07 HT 821 plaka nolu 1978 model Tofaş Fiat marka binek tipi açık yeşil aracını Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmesi hususunun kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.                       
 
GÜNDEMİN 4.MADDESİ
KARAR NO:72  
 
Özü: Belediyemiz norm kadrosunda yer alan ve boş bulunan Avukatlık Hizmetleri Sınıfında kadro karşılığı 2- adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması düşünüldüğünden, söz konusu boş kadrolarda derece değişikliği yapılması için hazırlanan II Sayılı Boş kadro Değişiklik Cetveline ilişkin konu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 5.MADDESİ
KARAR NO:73  
 
Özü: Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğündeki işlerin yoğunluğu ve mevcut personel sayısının yetersiz olması nedeniyle 2015 yılı ikinci altı ayı için 17-adet Mühendis,4-adet Mimar,2-adet Peyzaj Mimarı,1-adet Şehir Plancısı ve 1-adet Avukat’ın Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak İstihdam edilmesi ve bunlara ödenecek olan aylık net ücretlerinin tespit edilmesi konusu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO:74  
 
Özü: Belediyemiz sınırları içerisinde liste halinde  ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı  Varsak-Şelale  ve Erenköy tapulamalı mülkiyeti Belediyemize tam ve hisseli  3 adet parselin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 7.MADDESİ
KARAR NO:75  
 
Özü:Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Odabaşı, Duacı, Karşıyaka(Muratpaşa), Göçerler ve Habibler(Sütçüler) mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 8.MADDESİ
KARAR NO:76  
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Başköy Mevkii sınırları içerisinde kalan yaklaşık 167 ha\' lık alanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 08.08.2014 tarih ve 394 sayılı kararı ile kabul edilen Antalya Başköy Hurdacılar sitesi ve yakın çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 12.11.2015 tarih 964 Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
KARAR NO:77   
 
Özü; Kepez İlçesi, Emek Mahallesi sınırları içerisinde 5103 ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan Sağlık Tesisi Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
KARAR NO:78  
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alana  ilişkin Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların REDDİNE oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 11.MADDESİ
 KARAR NO:79  
 
Özü; Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde O25A-04D-4D nolu imar plan paftasında yer alan, 25521 ada 3 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 12.MADDESİ
 KARAR NO:80  
 
 Özü; Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26650 ada 1 parselin 2500 m2 lik kısmı Konut-Ticaret alanından Akaryakıt LPG, LNG, CNG, Elektrik Şarj ve Servis istasyonuna geriye kalan 1772 m2 lik kısmı da konut-ticaret alanından ticaret alanına dönüştürülmek amacıyla hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 13.MADDESİ
KARAR NO:81  
 
Özü; Kepez Güneş Mahallesi 10144 ve 27566 adalar ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
KARAR NO:82  
 
Özü; Kepez İlçesi, Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8388 ada 1, 2, 11 ve 12 parsellerin tevhit edilerek İBZT kararı getirilmesi ve İkiz Nizam yapılaşma koşulunun Ayrık Nizam yapılaşma koşulu olarak düzenlenmesine ilişkin  hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 15.MADDESİ
 KARAR NO:83  
 
Özü; Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırlarında 994, 995, 997, 1397 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
KARAR NO:84 

Özü;  Gülveren Mahallesi 27807,27808,27809,27810 ve 27811 adalar ve çevresini kapsayan alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında Riskli Alan ilan edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılmasının uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN 17.MADDESİ
KARAR NO:85 
 
Özü;  Gülveren Mahallesi 27807,27808,27809,27810 ve 27811 adalar ve çevresini kapsayan alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında Riskli Alan ilan edilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılmasının uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN 18.MADDESİ
 KARAR NO:86
 
Özü: Kepez İlçesi Altınova,Sinan,Düden,Orta ve Menderes Mahallelerinin bir bölümünü kapsayacak şekilde Akdeniz Elektrik A.Ş’nin 22.02.2016 tarih ve 5858 sayılı yazısı ile bölgenin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yatırım programı dahilinde trafo alanları ayrılması amacıyla hazırlanmış olan plan revizyonu teklifi ile ilgili konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 03/03/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI I:BİRLEŞİM II.OTURUMUNA AİT TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

 
Yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR,İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK,Abdullah BAYRAM, Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Hasan DEMİR,Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, İsmail AFŞAR,Hatice SÜTCÜ,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Dilaver TANIK, Durmuş DEMİR, Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Mahmut TOPAL, Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Süleyman ACAR ve Osman HANEDAN,Ekrem ERSOY ve Erdoğan YARBAŞ’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 16:30’da Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
 
KARAR NO:87
 
Özü: II sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin  uygun olduğuna ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. 
 
KARAR NO:88
 
Özü: 2016 yılı içerisinde 2-adet daha tam zamanlı sözleşmeli personel (Avukat) çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğu ve çalıştırılacak olan 2-adet tam zamanlı sözleşmeli personel (Avukat) için aylık net ücretlerinin 2.367,63 TL olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda arttırılmasının uygun olduğuna  ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
         Başkan;gündemde yazılı Önergelerin ve konuların karara bağlandığını, MART/2016 ayı olağan toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip. Toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 03/03/2016
 
 
 
     Hakan TÜTÜNCÜ                 
     Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı  
       
                              Elif Derya CANBULUT                       Hatice SÜTCÜ          
                                     Divan Kâtibi                                  Divan Kâtibi
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz