• facebook
  • twitter
-A | A+

04/02/2016 Tarihli Meclis Tutanağı


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 1.BİRLEŞİM VE 1.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

                 

AN
 
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında OCAK/2016 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR,Ali FİDAN,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Mehmet BALIK,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Esat GÖYÜK,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Ramazan ÇAKIR,Osman BULUT,Süleyman ACAR ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkanı Av. Hakan TÜTÜNCÜ; tarafından açıldı.
 
        
ÖNERGE 
Karar No:42                                                       
 
Özü:İlçemiz Yenidoğan Mahallesinde yaşamakta iken ve vatani görevi sırasında Afyonkarahisar’da 05 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada şehit olan Hüseyin Gökhan ERİÇ’in isminin Belediyemizce yapılmış olan Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi üzerinde bulunan 8741 ada da ki parka verilmesi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 20.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. 
 
ÖNERGE 
Karar No:43                                                 
  
Özü: Antalya Sanat hayatının önemli isimlerinden olan ve 12 Aralık 2015 tarihinde hayatını kaybeden Necip NUGAY’ın isminin İlçemiz Fabrikalar Mahallesi 3051 Sokağa verilerek Necip NUGAY Caddesi olması ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 21.Maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE 
Karar No:44                                                       
  
Özü: Antalya ili Kepez İlçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi sınırları içerisinde 3554 ada 1 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 22.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 2.MADDESİ         
Karar No:45                                                       
  
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Çamlıbel, Esentepe, Erenköy, Kazımkarabekir, Çankaya (Göçerler-Kütükçü), Gazi, Güneş (Sütçüler), Fatih (Göçerler) ve Şafak (Duraliler) Mahallelerine ait 60 kişiye arsa tahsisinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.                                                
 
GÜNDEMİN 3.MADDESİ         
Karar No:46                                                       
 
Özü: Belediyemiz sınırları içerisinde liste halinde  ada parsel noları ile miktar ve hisseleri yazılı  Varsak-Karşıyaka,Kütükçü, Barış ve Ahatlı tapulamalı mülkiyeti Belediyemize tam ve hisseli  104 adet parselin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4.MADDESİ         
Karar No:47                                                       
                             
Özü: Atatürk mahallesinde bulunan 11141 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının da Belediye Sosyal Tesis alanında kaldığı ve mülkiyetinin özel şahıslara ait olduğu tapu kayıtlarından görülmüş olup,bu taşınmazın İmar Plan amacına uygun Belediyemizce Kamu hizmetinde kullanılması için veya ilgililerinin talepleri halinde,bu parselin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre satın alma usulü veya trampa yolu ile Belediyemiz Mülkiyetine alınması le ilgili konunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 5.MADDESİ         
Karar No:48                                                       
  
Özü:Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yapılaşmalarda; yol güzergahında ve kaldırımlarda görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmesi, kentimize görsel kimlik kazandırılabilmesi, kışın yağmurdan yazın güneşten korunmak amacıyla gölgelik yapımı ile ilgili olarak standartlar belirlenmesi gereği duyulmuştur.Bu ihtiyaç ve estetik gereksinimin bir disiplin oluşturması adına belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanmış ve ekte sunulmakta olan 11 maddelik yapılaşma şartları  konusunun uygun bulunduğuna ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.                                                
  
GÜNDEMİN 6.MADDESİ         
Karar No:49                                                       
                                       
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde, 14 ada 1-9 ve 10 parsellerin birleştirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunda MHP Grubu Ret Ak Parti ve CHP Grubunun Uygun olduğu yönündeki oylarıyla kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 7.MADDESİ         
Karar No:50                                                       
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde, 7167 ada 8 parsele, Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezi olarak planlanmasına ilişkin askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazın uygun bulunarak parselin tekrar ticaret alanı olarak planlanmasının kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 8.MADDESİ         
 Karar No:51                                                       
  
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde 25088 ada 5 parsele İBZT kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin MHP ve CHP Grubu Ret Ak Parti Grubunun uygun olduğu yönünde oylarıyla kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 9.MADDESİ         
Karar No:52                                                       
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27740 ada 1-2 parselin asma katlı ticaret hakkına sahip konut alanından Belediye Sosyal Tesis Alanına ve Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7026 ada 1 parselin de Sosyal Tesis alanından İBZT hakkına sahip konut alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 10.MADDESİ         
Karar No:53                                                       
  
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde O25A-05D-3A nolu imar plan paftasında yer alan 3044 ada 19-20 parsellerin birleştirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 11.MADDESİ         
Karar No:54                                                       
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28539 ada 5 parselin sınırlarında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 12.MADDESİ         
Karar No:55      
  
Özü; Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi sınırlarında 27720 ada 4 parselin toplu konut alanından özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 13.MADDESİ         
Karar No:56      
 
Özü; Emek Mahallesi sınırları içerisinde 5103 ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan Sağlık Tesisi Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ         
Karar No:57      
 
Özü; Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi sınırlarında 438 ada 11 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 15.MADDESİ         
Karar No:58      
 
Özü; Erenköy Mahallesi sınırlarında 6646 ada 1 ve 2 no'lu parseli kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 16.MADDESİ         
Karar No:59      
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alana  ilişkin Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 17.MADDESİ         
Karar No:60      
 
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Başköy Mevkii  sınırları içerisinde kalan yaklaşık 167 ha' lık alanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.08.2014 tarih ve 394 sayılı kararı ile kabul edilen Antalya Başköy Hurdacılar sitesi ve yakın çevresi 1/5000 ölçekli Naızm İmar Planı ile 12.11.2015 tarih 964 Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine Uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 18.MADDESİ         
Karar No:61      
 
Özü; Kepez İlçesi Kanal Mahallesi 7098 ada 8 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 19.MADDESİ         
Karar No:62      
 
Özü: Kepez Belediyesi sınırları içinde konut ve kamu alanında bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ve özel şahıslara ait Erenköy ve Şelale (Varsak) mahallelerinde bulunan 3 adet taşınmazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmek üzere Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.                                                  
  
GÜNDEMİN 20.MADDESİ         
Karar No:63      
 
Özü: İlçemiz Yenidoğan Mahallesinde yaşamakta iken ve vatani görevi sırasında Afyonkarahisar’da 05 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada şehit olan Hüseyin Gökhan ERİÇ’in isminin Belediyemizce yapılmış olan Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi üzerinde bulunan 8741 ada da ki parka verilmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
  
GÜNDEMİN 21.MADDESİ         
Karar No:64      
 
Özü: Antalya Sanat hayatının önemli isimlerinden olan ve 12 Aralık 2015 tarihinde hayatını kaybeden Necip NUGAY’ın isminin İlçemiz Fabrikalar Mahallesi 3051 Sokağa verilerek Necip NUGAY  Caddesi olmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar  verildiği hk.
  
GÜNDEMİN 22.MADDESİ         
Karar No:65      
Özü: Antalya ili Kepez İlçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi sınırları içerisinde 3554 ada 1 parsel hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 
              Başkan; ŞUBAT/2016 ayı olağan toplantısının devam edeceğini ve II.oturumun aynı gün  saat:15:05’de başlayacağını meclis üyelerine duyurdu.ve 1. Oturumu kapattı. 04/02/2016
          
  
   Av. Hakan TÜTÜNCÜ                
      Belediye Başkanı
   Belediye Meclis Başkanı
                                                         Dilaver TANIK                           Elif Derya CANBULUT                                                                   Divan Kâtibi                                    Divan Kâtibi
 
 
 
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2016 TARİHİNDE
YAPTIĞI 1.BİRLEŞİM VE II.OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

 
Yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR, Ali FİDAN,Hatice SÜTCÜ,Serhat DEMİR,Rüştü PEKER,Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Durmuş DEMİR,Mehmet BALIK, Adem ÇELİK,Mahmut TOPAL,Abdullah BAYRAM,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN,Şahali İNCE,Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Mesut KOCAGÖZ, İsmail AFŞAR, Esat GÖYÜK,Mustafa Fatih AVŞAROĞLU,Ramazan ÇAKIR,Osman BULUT,Süleyman ACAR,  Osman HANEDAN, Adnan KABAAĞAÇ ve Ali Baki SARICA’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 16:05’de Meclis I.Başkan Vekili Rüştü PEKER; tarafından açıldı.
 
KARAR NO:66
  
Özü; Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3554 ada 1 parseldeki Cami ibaresinin kaldırılarak, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak parsele İbadet Yeri ibaresinin eklenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
         Meclis I:Başkan Vekili Rüştü PEKER; gündemde yazılı Önergelerin ve konuların karara bağlandığını, ŞUBAT/2016 ayı olağan toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip. Toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 04/02/2016
 
      Rüştü PEKER 
       Meclis Üyesi              
 Meclis I. Başkan Vekili
                                                         Dilaver TANIK                Elif Derya CANBULUT                                 
                                                           Divan Kâtibi                        Divan Kâtibi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz