• facebook
  • twitter
-A | A+

04/12/2015 Tarihli Meclis Tutanağı


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 04/12/2015 TARİHİNDE
YAPTIĞI 1. BİRLEŞİMİNE AİT OLAĞAN TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

                 
 
  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında ARALIK/2015 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1.maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Mesut KOCAGÖZ,Ali AKDEMİR,Hasan DEMİR,Mehmet YARBAŞ,Bahattin BAYRAKTAR, Ali FİDAN, İsmail AFŞAR, Rüştü PEKER, Murat MENZİLCİOĞLU,Dilaver TANIK,Elif Derya CANBULUT,İsa SARPDAĞ,İsmail ULUSOY,Musa BATU,Ramazan ÇAKIR,Durmuş DEMİR,Ali Baki SARICA,Adnan KABAAĞAÇ,Adem ÇELİK,Abdullah BAYRAM,Osman BULUT,Ahmet SABIR,Tevfik ÇETİNEL,Muharrem TUFAN, Süleyman ACAR,Şahali İNCE, Kadir ZEYBEK,Ekrem ERSOY,Erdoğan YARBAŞ ve Servet YILDIZ’ın hazır bulunduğu Üye Esat GÖYÜK, Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Hatice SÜTCÜ, Serhat DEMİR,Mehmet BALIK, ,Mahmut TOPAL ve Osman HANEDAN’ın bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’de Belediye Başkan V.Rüştü PEKER; tarafından açıldı.
 
 GÜNDEMİN 1.MADDESİ
 Karar No:311
 
Özü: Meclisin 04/12/2015 tarihli (bu günkü) toplantısına katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildiği hk.
   
ÖNERGE     
Karar No:312
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi içinde tapunun 27777 ada 5 parsel numaralı taşın mazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 28.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
     
ÖNERGE
Karar No:313
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Kepez Mahallesi sınırları içerisinde Yeşil Antalya Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 29.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE
Karar No:314
 
Özü: Kepez İlçesi Atatürk Mahallesi sınırları kapsamında 883 ada 56 sayılı parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Hüseyin Ak İlkokulunun yer aldığı alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda çekme mesafelerinin 10 metreden 5 metreye indirilmesine ilişkin hazırlanmış olan plan değişikliği teklifi ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 30.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
ÖNERGE
Karar No:315
 
Özü: Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 27807-27808-27809-27810 ve 27811 adalar kapsamında Eğitim Alanı,Ticaret Alanı,Konut Alanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı revizyonu ile ilgili Önergenin Meclis gündemine alınıp; gündemin 31.maddesi olarak görüşülmesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 2.MADDESİ
Karar No:316
 
Özü: Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfındaki 16 adet kadroda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan bu hususta hazırlanan (II) Sayılı Boş kadro Değişiklik Cetveline ilişkin konu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
 GÜNDEMİN 3.MADDESİ
 Karar No:317
 
Özü Belediyemizin 2016 yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
     
 GÜNDEMİN 4.MADDESİ
 Karar No:318
 
       Özü:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesine göre Fen İşleri Müdürlüğün ihtiyacı olan bütçe tertibine aktarma yapılmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. 
          
GÜNDEMİN 5.MADDESİ
Karar No:319
 
Özü: 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına, Antalya Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm Okul ve Kurumlardaki öğretmen, şef, memur ve diğer personelin ile Kepez İlçesi dahilinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığında görevli tüm subay ve astsubaylarımızın Belediyemize ait olan Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzundan eşleriyle birlikte (1) bir yıl süreyle %50 indirimli olarak yararlanmalarının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. 
 
GÜNDEMİN 6.MADDESİ
Karar No:320
 
Özü: Varsak Belediye Meclisinin 07/11/2008 tarih ve 10 sayılı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü adına yapılan  tahsisinin iptal edilmesine, parselde bulunan 107.00 m2 lik hissenin de 2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedelinin ödenmesi veya hisseye karşılık belediye hisselerinden yer verilebilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ve konusunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporu  doğrultusunda uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
    
GÜNDEMİN 7.MADDESİ
 Karar No:321
 
Özü: Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7469 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği konusunun tekrar incelenmek üzere ilgili müdürlüğe İADESİNE oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 8.MADDESİ
 Karar No:322
 
Özü: Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1244 ada 11 ve 12 nolu parsellerde İsteğe Bağlı Ticaret Kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
       
GÜNDEMİN 9.MADDESİ
Karar No:323
  
Özü: Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 1899 nolu kadastro parseli kapsayan alanda parselasyon işleminde zayiatın düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk  
 
GÜNDEMİN 10.MADDESİ
Karar No:324
 
      Özü: Kepez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 2378 ada 3 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 11.MADDESİ
Karar No:325
 
Özü: Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde, 2449 ada 1 ve 6 nolu parselleri Özel Yurt Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
    
GÜNDEMİN 12.MADDESİ
Karar No:326

Özü: Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 3098 ada 2 nolu parselin parsel uygulama sınırına göre imar planının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 13.MADDESİ
Karar No:327
 
Özü: Kepez İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, 7426 adanın güneyinde bulunan meydanın kenarına Doğalgaz Regülatörü işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 14.MADDESİ
Karar No:328
 
Özü: Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26650 ada 1 parselin akaryakıt,LPG,LNG,CNG elektrik şarj ve servis istasyonu ve ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 15.MADDESİ
Karar No:329
 
Özü: Kepez İlçesi, Kanal Mahallesi sınırları içerisinde, 28999 ada 1 nolu parseldeki Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanında \\\\\\\"Servis\\\\\\\" ibaresinin çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin CHP Grubu çekimser Ak Parti ve MHP Grubunun uygun olduğu yönünde oylarıyla kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 16.MADDESİ
Karar No:330
 
Özü: Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, O25A-08C-3B ve O25A-09D-4A  nolu imar plan paftalarında yer alan 10170 ada 13 nolu parseldeki Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanında \\\\\\\"Servis\\\\\\\" ibaresinin çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliğinin CHP Grubu çekimser, Ak Parti ve MHP Grubunun uygun olduğu yönündeki oylarıyla kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar  verildiği hk

GÜNDEMİN 17.MADDESİ
Karar No:331
 

Özü: Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 12175 ada 12-13 parsele ilişkin hazırlanmış İmar Planı Değişikliğinin MHP Grubu olumsuz olmak üzere Ak Parti ve CHP Grubunun uygun olduğu yönündeki oylarıyla kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy çokluğu ile karar verildiği hk

GÜNDEMİN 18.MADDESİ
Karar No:332

Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 25031 ada 57 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu kullanım kararının Ticaret Alanı\\\\\\\'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan plan değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 19.MADDESİ
Karar No:333
 

Özü: Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27310 ada 3 parselin yan bahçe mesafelerinin 8.50 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 20.MADDESİ
Karar No:334
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi genelinde yol boyu yüksek zemin ticaret, isteğe bağlı ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanımı getirilmesine ilişkin uygun bulunmuş olan plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların kabul edilmesine ve imar plan revizyonunun bu doğrultuda düzenlenmesinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 21.MADDESİ
Karar No:335
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde, O25B-06B-4D nolu imar plan paftasında yer alan 25112 ada 6 parseli için uygun bulunmuş olan imar plan değişikliğine askı süresi içinde yapılmış olan itirazların MHP Grubu ve CHP Grubu Kabulü yönünde olmak üzere Ak Parti Grubunun Ret yönündeki oyları ile REDDİNE oy çokluğu ile karar verildiği hk.  
     
GÜNDEMİN 22.MADDESİ
Karar No:336
 
Özü: Kepez İlçesi, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 27449 ada 3 nolu parselin yapılaşma koşullarının Yençok=7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış imar planı değişikliğinin kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
      
 GÜNDEMİN 23.MADDESİ
 Karar No:337
 
Özü; Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 9484 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit edilmesi amacıyla hazırlanmış olan İmar Planı değişikliği konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
  
GÜNDEMİN 24.MADDESİ
Karar No:338
 
Özü; Kepez İlçesi, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 25521 ada 3 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı değişikliği konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 25.MADDESİ
Karar No:339
 
Özü;Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 27694 ada 4 parsele ait  parselasyon planı iptal edildiğinden mahkeme kararına istinaden parselin konut alanından park alanına dönüştürülmesi ve mezarlık alanının batısında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin  hazırlanmış olan İmar Planı değişikliği konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 26.MADDESİ
Karar No:340
 
Özü; Kepez İlçesi,  Varsak Odabaşı tapulamalı 28230 ada 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ve 28248 ada 14 parsel numaralı taşınmazlardan oluşan toplam 4.185 Ha \\\\\\\'Kuru Mutlak Tarım Arazisine\\\\\\\' tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığından kamu yararı kararının alınması yönünde Belediyemizce başvuru yapılmasının uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.
 
GÜNDEMİN 27.MADDESİ
Karar No:341
 
Özü; Antalya İli, Kepez İlçesi Habibler ve Şelale Mahalleleri sınırlarında Varsak Eğitim Kampüsü Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve uygun bulunmuş olan plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz ile ilgili konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
 GÜNDEMİN 28.MADDESİ
 Karar No:342
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi içinde tapunun 27777 ada 5 parsel numaralı taşın mazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Önergenin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 29.MADDESİ
Karar No:343
 
Özü:Antalya İli Kepez İlçesi Kepez Mahallesi sınırları içerisinde Yeşil Antalya Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Önergenin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 30.MADDESİ
Karar No:344
 
Özü: Kepez İlçesi Atatürk Mahallesi sınırları kapsamında 883 ada 56 sayılı parsele kayıtlı taşınmaz üzerindeki Hüseyin Ak İlkokulunun yer aldığı alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda çekme mesafelerinin 10 metreden 5 metreye indirilmesine ilişkin hazırlanmış olan plan değişikliği teklifi ile ilgili Önergenin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk
 
GÜNDEMİN 31.MADDESİ
Karar No:345
 
Özü: Antalya İli Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 27807-27808-27809-27810 ve 27811 adalar kapsamında Eğitim Alanı,Ticaret Alanı,Konut Alanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildiği hk.               
 
        Başkan; gündemde yazılı Önergelerin ve konuların karara bağlandığını, ARALIK/2015 ayı olağan meclis toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepez’imize ve Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip. Toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 04/12/2015
          
 
 
            Rüştü PEKER
       Belediye Başkan Vekili
 
                                                    Dilaver TANIK                     Elif Derya CANBULUT                                 
                                                       Divan Kâtibi                               Divan Kâtibi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz