• facebook
  • twitter
-A | A+

02/01/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


                                               ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, Kepez Belediye Meclisinin Ocak/2018 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2018 tarihi Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
        İlan olunur.    
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
 
1-Yoklama ve Açılış
2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, gizli oy usulü ile Denetim Komisyonunun seçilmesi konulu; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 2651 sayılı yazısı.
3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisinin 2018 yılı için bir aylık tatil süresinin belirlenmesi konulu; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 2650 sayılı yazısı.
4-Kepez Belediyesi Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 3308 sayılı yazısı.
5-Kepez Belediyesi 2018 yılı içerisinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve bunlara ödenecek aylık net ücretlerinin tespit edilmesi konulu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 3307 sayılı yazısı.
6-Kepez Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesine ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 3309 sayılı yazısı.
7-Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:210\'da (2940 ada 8 parsel) bulunan 2512 m²\'lik arsa üzerindeki Akaryakıt ve LPG İstasyonunun 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 4771 sayılı yazısı.
8-Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı No:94\'de bulunan Trafik Eğitim Parkının Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Antalya Şubesine tekrar tahsis işleminin yapılıp yapılamayacağı konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 4769 sayılı yazısı.
9-Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi No:258\'de bulunan Tek Sarnıç C Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan Restaurantın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 4770 sayılı yazısı.
10-Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin revize edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 366 sayılı yazısı.
11-Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefkat ve Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 365 sayılı yazısı.
12-Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 364 sayılı yazısı.
13-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak, Barış ve Çamlıbel Mahallelerindeki 30 kişiye arsa tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8659 sayılı yazısı.
14-Belediyemiz sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan ve Düden Çayı Projesi kapsamında Sit alanı içinde kalan 38 adet gecekondu hak sahibine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8658 sayılı yazısı.
15-Kepez İlçesi Ünsal, Baraj ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde bulunan taşınmazlardaki hisselerin kamulaştırması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8676 sayılı yazısı.
16-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak, Barış, Erenköy, Kütükçü, Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Çankaya, Esentepe ve Çamlıbel Mahallelerinde 39 kişilik arsa tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8669 sayılı yazısı.
17-Kepez İlçesi Ünsal Mahallesinde Sanayi Gelişme Alanı olarak ilan edilen alan içerisinde sanayi bölgelerinden nakledilecek ve ilgili kanunlara göre 6 adet gecekondu hak sahibine tapu verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8672 sayılı yazısı.
18-Kepez İlçesi Altınova Orta, Altınova Menderes, Altınova Sinan, Altınova Düden ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 8665 sayılı yazısı.
19-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesindeki Fevzi Çakmak (Kütükçü) tapulamalı 9292 ada 1 parseldeki 7135,75 m²’lik hisse üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı adına okul yeri olarak irtifak (kullanım) hakkı kurulması konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 8660 sayılı yazısı.
20-Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesindeki 29527 ada 1 parseldeki 1694,89 m²’lik hisse üzerinde Diyanet İşleri Başkanlığı adına cami yeri olarak irtifak (kullanım) hakkı kurulması konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 gün ve 8657 sayılı yazısı.
21-Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi sınırlarında kalan, 1375 ada 09 ve 10 parseller ile güneyindeki camii alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5442 sayılı yazısı.
22-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 208 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5441 sayılı yazısı.
23-Kepez İlçesi sınırlarında kalan Göçerler ve Kütükçü Bölgelerinde ve subasman kotu 1.00 m olan alanlarda yönetmelik değişikliğinden kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla subasman kotunun 0.50 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5437 sayılı yazısı.
24-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, Fatih Terim Caddesi ve çevresinde oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yol genişliğinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5436 sayılı yazısı.
25-Kepez İlçesi, Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 2759 ada 1 parselin 1. Derece Arkeolojik Sit ile ilişiğinin kesilmesi amacıyla sit sınırında kalan kısmının yol olarak düzenlenerek terk edilmesi ve parselin kuzeyinde kalan eski yapının ayrı bir parsel olarak düzenlenmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5440 sayılı yazısı.
26-Kepez İlçesi Emek Mahallesinde bulunan 5112 adanın kuzeyinde yer alan camii alanı sınırlarının mevcut kullanımına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5433 sayılı yazısı.
27-Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde 2449 ada 7 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5434 sayılı yazısı.
28-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 490 ada 21 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5430 sayılı yazısı.
29-Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1913 adanın Kadastro Müdürlüğü\'nün yaptığı sayısallaştırma sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5435 sayılı yazısı.
30-Kepez İlçesi Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4 parsel numaralı taşınmazın; özel sağlık tesisi alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5432 sayılı yazısı.
31-Kepez İlçesi Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8427 ada 9 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5431 sayılı yazısı.
32-Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9332 ada 2, 3, 4, 5, 11, 12 ve 13 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlamak ve İsteğe Bağlı Ticaret Kullanımı getirmek amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5429 sayılı yazısı.
33-Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde kat adedi 7 olarak belirlenmiş imar adalarında uygulamada çıkan problemlerin giderilmesi amacıyla max. 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5438 sayılı yazısı.
34-Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 696 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve parsellere yüksek zemin ticaret kullanım hakkı getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5443 sayılı yazısı.
35-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26619 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Okulu Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 5439 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz