• facebook
  • twitter
-A | A+

01/12/2017 TARİHLİ AYLIK OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


                                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ARALIK/2017 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/12/2017 tarihi Cuma günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.      
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
 
1-Yoklama ve Açılış.
2-Kepez Belediyesi Geçici İşçi Vize Teklif Cetveline ilişkin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 2991 sayılı yazısı.
3-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm ATM yerlerinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 4265 sayılı yazısı.
4-Yeni Mahalle Karatay Caddesi Şehitler Parkı No:13\\\'te bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın  10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 4266 sayılı yazısı
5-Kepez Belediyesi “2016 yılı Sayıştay Denetim Raporu” nun görüşülmesi konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 4268 sayılı yazısı.
6-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği ilgili müdürlüklere Toplam: 5.500.000,00-TL Aktarma yapılması konulu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 4267 sayılı yazısı.
7-Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine verilecek eğitim yardımı ile ilgili esasları belirlemek amacıyla düzenlenen “Eğitim Yardımı Yönetmeliği” taslağı konulu; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 542 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden, ihtiyaç sahiplerine verilecek ayni ve nakdi yardımlarla ilgili esasları belirlemek amacıyla düzenlenen “Muhtaç Kimselere Yardım Yönetmeliği” taslağı konulu; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 541 sayılı yazısı.
9-Kepez Belediyesi Çocuk Meclisinin 5. Dönem Çalışmaları Sonuç Raporu konulu; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 522 sayılı yazısı.
10-Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Revizesine ilişkin; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 331 sayılı yazısı.
11-Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefkat ve Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan Taslak Yönetmelik konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 331 sayılı yazısı.
12-Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında hazırlanan Taslak Yönetmelik konulu; Sağlık İşleri Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 331 sayılı yazısı. 
13-Belediyemiz sınırları içerisinde, çeşitli mahallelerde bulunan ve yol, park gibi kamu alanlarında kalan gecekondu hak sahiplerinin tapu müracaatları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7863 sayılı yazısı.
14-1995-1996 yıllarında gecekondu sahipleri ile işgalciler tarafından Vakıflar İdaresine ait parseller için tapu almak maksadıyla, Belediyemiz veznesine veya banka hesabına ödenen ücretlerin değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7862 sayılı yazısı.
15-Varsak Altıayak Mahallesinde bulunan Belediyemize ait hisse ile Şenel ALTUNKAPAK\\\'a ait hisselerin takas edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7861 sayılı yazısı.
16-Düden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 38 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilebilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/11/2017 tarih ve 7824 sayılı yazısı.
17-Fevzi Çakmak, Barış ve Çamlıbel Mahallelerinde 30 kişilik Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7864 sayılı yazısı.
18-Ünsal, Baraj ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazdaki hisselerin Arsa Tahsis ve Satışları ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7865 sayılı yazısı.
19-5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesi kapsamında, tahsis edilen arsaların 5 yıl kullanılmadan başkasına satılamayacağı ve devredilemeyeceği tapu şerhine ilişkin konunun görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 7869 sayılı yazısı.
20-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10247 ada 4  parselde yer alan ibadet yeri alanına isteğe bağlı ticaret (İBT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5084 sayılı yazısı.
21-Baraj, Beşkonaklılar, Habibler ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Tevfik İleri Caddesi, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, 4416 Sokak ve 2834 Sokak ile 26798 ada kuzeyinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5079 sayılı yazısı.
22-Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 27579 ada kuzeyindeki pazar, oyun alanı ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5076 sayılı yazısı.
23-Varsak Karşıyaka ve Fevzi Çakmak Mahalleleri sınırları içerisinde, ENH pilon yerlerinin altında bulunan yolun kaldırılarak park alanıyla bütünleştirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5077 sayılı yazısı.
24-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1894 ada 1 parselde bulunan sosyal tesis alanı ve konut alanı ile ilgili hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5078 sayılı yazısı.
25-Gülveren Mahallesi 27811 ada 5-6-7-8-9 parselleri kapsayan ve Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen  ve gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Projesinde, güncellenen hak sahipliklerindeki değişikliklere ilişkin Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5087 sayılı yazısı.
26-Gülveren Mahallesi 27811 Ada 5 parsele kayıtlı konut alanı ile 8 parsele kayıtlı ticaret alanında yapılacak olan inşaatlara ilişkin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesi kapsamında ihale edilmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5086 sayılı yazısı.
27-Şafak ve Ünsal Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5080 sayılı yazısı.
28-Göçerler ve Kütükçü bölgelerinde, subasman kotu 1.00 metre olan alanlarda subasman kotunun max. 1.00 metre yapılmasına yönelik plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5081 sayılı yazısı.
29-Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6779 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ikiz nizam yapılaşma koşulunun ayrık nizam olarak yeniden düzenlenmesi ve parselin yapı yaklaşma mesafelerinin belirtilmesine ilişkin hazırlanmış olan İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5075 sayılı yazısı.
30-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1859 ada 8 parsel numaralı taşınmaza İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararının eklenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5074 sayılı yazısı.
31-Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1375 ada 10 parselde bulunan ilkokul alanı ile güneyinde bulunan cami alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5082 sayılı yazısı.
32-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 208 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5083 sayılı yazısı.
33-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 2759 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/11/2017 tarih ve 5085 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz