• facebook
  • twitter
-A | A+

03/11/2017 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


                                          ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin KASIM/2017 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/11/2017 tarihi Cuma günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
        İlan olunur.    
 
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
1-Yoklama ve Açılış.
2-Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi (25013 ada 12 parsel) No:2'de bulunan Mısır Çarşısı içindeki Bodrum Kat G-0-1 nolu dükkan ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 3758 sayılı yazısı.
3-Tasarrufu Belediyemize ait Yeni Mahalle Karatay Caddesi Şehitler Parkı No:13'te bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 3757 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tüm ATM yerlerinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 3759 sayılı yazısı.
5-Altıayak Mahallesi Varsak tapulamalı 3245 ada 1 parselde 81,26 m² hissesi, 3246 ada 1 parselde 1895,16 m² hissesi ve 3247 ada 1 parselde 1696,47 m² hissesi bulunan Şenel ALTUNKAPAK’a takas işleminin ve hisse satışının yapılıp yapılamayacağına ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7235 sayılı yazısı.
6-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kişilerden, 1995-1999 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 30.09.2017 tarihi itibari ile Denkleştirici Adalet İlkesine göre ilgililerine iade edilip edilemeyeceğine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7236 sayılı yazısı.
7-Varsak Karşıyaka, Demirel, Kanal, Altınova Orta ve Yeni Emek mahallelerinde  bulunan 7 adet taşınmazın değerlendirilmesi ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7237 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz sınırları içerisinde Ünsal Mahallesinde 12 kişilik Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7238 sayılı yazısı.
9-Fevzi Çakmak, Habibler, Güneş, Kazım Karabekir, Kütükçü, Barış ve Yavuz Selim Mahallelerindeki kişilere Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 7239 sayılı yazısı.
10-Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 21, 56, 1196, 1197, 1226, 1227, 1228, 1231, 1234, 1235, 1240, 1241 ve 1245 nolu kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı ve Pazar Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4668 sayılı yazısı.
11-Teomanpaşa ve Sütçüler Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 10304, 11005, 27213 ada ve çevresi ile 26371 ada batısına ilişkin, mahallelinin isteği doğrultusunda ulaşım da dikkate alınarak en çok 2 katlı olmak üzere Pazar Alanı yapılabilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4669 sayılı yazısı.
12-Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 1862 parsel ve çevresinin Orman sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4671 sayılı yazısı.
13-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 547 ada içerisindeki ticari parsellerin yola terkleri bulunduğundan, derinliklerinde azalma olması sebebi ile yapılaşmalarındaki sıkıntıları çözmek amaçlı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4670 sayılı yazısı.
14-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1202 ada 1, 2 ve 4 parsellerdeki Muratpaşa Vakfının hisselerinin ayrılarak, parsellerin tevhit ve ifraz yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4672 sayılı yazısı.
15-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27459 ada 2 parselin yapılaşma hakkının 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4673 sayılı yazısı.
16-Varsak Doğu Bölgesi imar planı revizyonuna yapılan itirazlar doğrultusunda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4667 sayılı yazısı.
17-Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda uygun bulunan projeye ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4666 sayılı yazısı.
18-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1894 ada 1 numaralı taşınmazda bulunan sosyal tesis alanı ile konut alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4676 sayılı yazısı.
19-Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 27579 ada kuzeyinde yer alan pazar, oyun alanı ve çevresi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4675 sayılı yazısı.
20-Baraj, Beşkonaklılar, Habibler ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Tevfik İleri Caddesi, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, 4416 Sokak ve 5834 Sokak ile 26798 ada kuzeyi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4674 sayılı yazısı.
21-Fevzi Çakmak ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri sınırları içerisinde TEİAŞ'ın talebi doğrultusunda pilon yerlerinin plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2017 tarih ve 4677 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz