• facebook
  • twitter
-A | A+

02/10/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ


                   
                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM/2017 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/10/2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
İlan olunur.    
 
G Ü N D E M :                                                                                                         
 
1-Yoklama ve Açılış.

2-Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında ihtiyaç duyulan bazı memur kadrolarına KPSS ile veya naklen atama yapılabilmesi için hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 2440 sayılı yazısı.

3-Belediyemiz 2018 yılı Taslak Performans Programının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 3360 sayılı yazısı.

4-Belediyemiz 2018 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe tasarısının görüşülmesine ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 3359 sayılı yazısı.

5-Mısır Çarşısı içindeki Bodrum Kat G-0-1 nolu dükkanın Antalya Büyükşehir Belediyesine tahsis işleminin yapılıp yapılamayacağına ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün /09/2017 tarih ve 3358 sayılı yazısı.

6-Antalya Kepez Belediyesi Yardımcı Zabıta Personelinin Teçhizat, Kıyafet, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Zabıta Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 2995 sayılı yazısı.

7-Katı Atık tarifelerinin belirlenmesine konulu; Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 558 sayılı yazısı.

8-Şelale, Habibler, Baraj Mahallelerindeki 46 adet gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6617 sayılı yazısı.

9-Hüsnü Karakaş Mahallesi 27400 adanın kuzey batısında bulunan park alanı içerisindeki trafo alanına, trafo binası yapılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Mülkiyet  Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6616 sayılı yazısı.

10-Şelale, Habibler, Baraj Mahallelerindeki 20 adet gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6618 sayılı yazısı.

11-Altınova Sinan Mahallesinde bulunan 25030 ada 3 nolu parselde Belediyemizce yapılan İmar uygulaması ve Tapu Müdürlüğünce sehven yapılan yolsuz tescil sonrasında oluşan parseldeki Belediyemize ait hisse üzerinde bina yapılması veya yaptırılması hususlarında protokol düzenlemek ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6619 sayılı yazısı.

12-Kültür Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 10251 ada 1 parselinokul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6615 sayılı yazısı.

13-Kültür Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 10256 ada 1 parselin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6614 sayılı yazısı.

14-Sütçüler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 27393 ada 1 parselin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6613 sayılı yazısı.

15-Varsak Ayanoğlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3385 ada 1 parselin okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 6612 sayılı yazısı.

16-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen alanda hazırlanan sözleşme ve bu sözleşmenin hak sahipleri ile imzalanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4221 sayılı yazısı.

17-Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 6862, 6869, 6857 ve 6858 sokakları kapsayan alanda, yol güzergâhının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4216 sayılı yazısı.

18-Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7088 ada 3 ve 7 parselin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4218 sayılı yazısı.

19-Zafer Mahallesi sınırları içerisinde 3187 ada 1 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4217 sayılı yazısı.

20-Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 25919 ada 2 parselin yüksek zemin kat ticaret hakkına sahip konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4211 sayılı yazısı.

21-Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6790 ada 9 ve 10 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4215 sayılı yazısı.

22-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27459 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 4 kat olan yapılaşma hakkının 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4214 sayılı yazısı.

23-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 1862 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4213 sayılı yazısı.

24-Fabrikalar Mahallesi 56, 1196, 1197, 1231, 1240 ve 1245 kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parsele ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4222 sayılı yazısı.

25-Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde Tansu Çiller Caddesine cephe olan parsellerde isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) eklenmesine ilişkin İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4220 sayılı yazısı.

26-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 547 ada içerisinde Merkez Ticaret Gelişme Aksı olarak planlı olan alanda bulunan parsellere yapı yaklaşma mesafesi getirilmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4212 sayılı yazısı.

27-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1202 ada 1,2 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit ve ifrazının yapılabilmesine ilişkin İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2017 tarih ve 4219 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz