• facebook
  • twitter
-A | A+

08/09/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ


                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin Eylül/2017 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 08/09/2017 tarihi Cuma günü saat 14.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.

G Ü N D E M :                             
                                                                        
1- Yoklama ve Açılış
 
2- Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında ihtiyaç duyulan bazı memur kadrolarına atama yapılabilmesi için hazırlanan Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 2169 sayılı yazısı.
 
3- Kepez Belediyesi Yardımcı Zabıta Personelinin Teçhizat, Kıyafet, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili; Zabıta Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 2710 sayılı yazısı.
 
4- Düden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 46 adet gecekondu hak sahibine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilebilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5736 sayılı yazısı.
 
5- Mülkiyeti Belediyemize ait Altınova Orta  Mahallede bulunan 28642 ada 1 parsel üzerinde Kültür Merkezi yapılabilmesi için yirmi beş (25) yıl süreli irtifak hakkının Antalya  Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilebilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5735 sayılı yazısı.
 
6- Hüsnü Karakaş Mahallesi 27400 adanın kuzey batısında bulunan park alanı içerisindeki trafo alanına trafo binası yapılmak üzere yer kullanım hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5737 sayılı yazısı.
 
7- Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerinde 50 kişilik Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5739 sayılı yazısı.
 
8- Gaziler Mahallesinde Kadastro çalışmalarında görevlendirilmek üzere 6 adet Bilirkişi seçilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 5738 sayılı yazısı.
 
9- Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 12180 adanın, Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 89883477-769 sayılı yazısına istinaden emsal ve yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3921 sayılı yazısı.
 
10- Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8637 ada 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3919 sayılı yazısı.
 
11- Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8718 ada 2  parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3915 sayılı yazısı.
 
12- Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27455 ada 5  parselde yer alan Lise Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3916 sayılı yazısı.

13- Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde 25143 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3920 sayılı yazısı.
 
14- Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9206 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3918 sayılı yazısı.
 
15- Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2135 ada batısında yer alan trafo alanının Çocuk Bahçesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3917 sayılı yazısı.
 
16- Santral Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3913 sayılı yazısı.
 
17- Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 25919 ada 2 parselin Yüksek Zemin Ticaretli Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3914 sayılı yazısı.
 
18- Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7088 ada 3 ve 7  numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3912 sayılı yazısı.
 
19- Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 6862, 6869, 6857 ve 6858 nolu sokakları kapsayan alanda yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 3922 sayılı yazısı.
 
20- Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6790 ada 9 ve 10 numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3923 sayılı yazısı.

21- Gülveren Mahallesinde bulunan ve “Riskli Alan” ilan edilen alanın, 2886 sayılı kanun kapsamında Belediyemizce kat karşılığı inşaat yaptırılması, arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, üst kullanım hakkının devri ve inşa edilecek yapıların satışı ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3925 sayılı yazısı.
 
22- Bakanlar Kurulu Kararı ile Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Riskli Alan ilan edilen alandaki Hak Sahipleri ile sözleşmelerin yapılabilmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3924 sayılı yazısı.
 
23- Kültür Mahallesi, 10247 ada 4 parselin İsteğe Bağlı Zemin Ticaret Alanı (İBZT) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/07/2017 tarih ve 3926 sayılı yazısı.
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz