• facebook
  • twitter
-A | A+

01/08/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ


                                          ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin AĞUSTOS/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2017 tarihi Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.        
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                   
 
1-Yoklama ve açılış,
2-Belediyemiz Bağımsız Meclis Üyesi Osman HANEDAN’ın Başkanlık Makamınca alınan savunmasının görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 1575 sayılı yazısı,
3-Antalya Semt Pazarcılar Odası ile birlikte İmar Planında Pazar yeri olarak planlanan Şafak Mahallesi 3384 ada 1 parselde bulunan 3.486 m²\'lik yere, Kapalı Pazar yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 2744 sayılı yazısı,
4-Kazım Karabekir, Kütükçü, Yavuz Selim, Altıayak ve Barış Mahallelerindeki 8 adet taşınmazın hak sahipliği bulunan şahıslara Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 5038 sayılı yazısı,
5-Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3387 ada doğusunda bulunan park alanındaki trafo alanının aynı adanın güneyine taşınması, Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 5052 ada 1 parselde bulunan trafo alanının 5052 ada 1 parselin güneyinde bulunan otopark alanının batı köşesine taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/07/2017 tarih ve 3549 sayılı yazısı,
6-Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde Kent Meydanı yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3541 sayılı yazısı,
7-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1961 ada 2 ve 9 parselin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3542 sayılı yazısı,
8-Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28552 ada 6 parsel ve 26331 ada 4 parsele plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3543 sayılı yazısı,
9-Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 8 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) plan kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3544 sayılı yazısı,
10-Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3545 sayılı yazısı,
11-Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5203 ada 10 parselde bulunan İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3547 sayılı yazısı,
12-Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 numaralı adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3548 sayılı yazısı,
13-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8718 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3540 sayılı yazısı,
14-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27455 ada 5 parsel numaralı taşınmazda bulunan Lise Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3539 sayılı yazısı,
15-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 8637 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3538 sayılı yazısı,
16-Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9206 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3537 sayılı yazısı,
17-Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2135 ada batısında bulunan Trafo Alanının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin talebi doğrultusunda başka bir yere taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3536 sayılı yazısı,
18-Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 25143 ada 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve (İBZT) İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/07/2017 tarih ve 3546 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz