• facebook
  • twitter
-A | A+

07/06/2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ


                                   ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Ek Fıkra hükmü kapsamında; Kepez Belediye Meclisi 07/06/2017 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek  üzere olağanüstü toplanacaktır.
İlan olunur.
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                                     
1-Yoklama ve açılış,
2-Belediyemiz sınırları içerisinde Yeni Mahalle 2081 ada 8 parsel sayılı taşınmazda inşaatı devam etmekte olan Çelebi Sultan Mehmet Camiinin çevre düzenlemesinde bir bütünlük sağlanması düşünüldüğünden güneyinde bulunan 26360 ada 6 parselin satın alınması veya Belediyemize ait herhangi bir parselle takas edilmesi ile ilgili;Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3714 sayılı yazısı.
3-Erenköy, Şafak, Ünsal, Göçerler, Sütçüler ve Yeniemek Mahallelerinde bulunan 10 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3715 sayılı yazısı.
4-Belediyemiz sınırları içerisinde Beşkonaklılar mahallesinde bulunan 26990 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi, 2886 sayılı İhale Yasasına göre satılması ya da diğer hissedarlar ile birlikte kat karşılığı inşaat yaptırılması konularında değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3713 sayılı yazısı.
5-Fabrikalar Mahallesi, 1240 ve 1241 nolu parsellere ilişkin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25/04/2017 gün ve 6169 sayılı kararına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 2673 sayılı yazısı.
6-Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 3387 ada doğusundaki park alanında kalan,  Yeşilyurt Mahallesi sınırları içerisinde 5052 ada 2 parselde kalan ve Gündoğdu Mahallesi 27735 ada 1 parselde kalan trafo alanlarının yerinde değişiklik yapılmasına yönelik Tedaş\'ın talebine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 2675 sayılı yazısı.
7-Kepez İlçesi kapsamında ekli haritada sınırları belirlenmiş alana plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 2674 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz