• facebook
  • twitter
-A | A+

02/05/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ


                                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2017 tarihi Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.        
 
G Ü N D E M :      
                                                                                                                                               
1-Yoklama ve açılış,
2-Tasarrufu Belediyemize ait Düdenbaşı Mahallesi 2363 Sokak 27586 ada 1 parselin güneyinde bulunan Pazar yeri konulu Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporları ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1459 sayılı yazısı.
3-Mülkiyeti Belediyemize ait Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak 29357 ada 1 parselde bulunan Pazar yeri konulu Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporları ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1460 sayılı yazısı.
4-Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi 25013 ada 9 parselde bulunan Mısır Çarşısındaki dükkanlara ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporları ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/04/2017 tarih ve 1476 sayılı yazısı.
5-Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi No:2'de (28285 ada 8 parsel) bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi içindeki Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili;  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1463 sayılı yazısı.
6-Mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250'de (3502 ada 1 parsel) Kepezpark Varsak Kompleksi içerisinde bulunan Sinema Salonlarının 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1461 sayılı yazısı.
7-Duacı Mahallesi 9000 Sokak No:14/1'de bulunan Macera Parkı içindeki Restoranın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili;  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 1462 sayılı yazısı.
8-Belediyemiz 2016 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 gün ve 1465 sayılı yazısı.
9-Belediyemiz 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2017 gün ve 1464 sayılı yazısı. 
10-Yenidoğan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait 6998 ada 7 parselin Akdeniz Belediyeler Birliği lehine yirmi (20) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konulu Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporu ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/04/2017 tarih ve 2888 sayılı yazısı.
11-Belediyemiz sınırları içerisinde Göksu Mahallesi Nene Hatun Caddesi 24/1 nolu adreste bulunan Göksu Kuran Kursu binasının Kepez İlçe Müftülüğüne kullanım hakkı ile tahsis edilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3033 sayılı yazısı.
12-Baraj, Habibler, Ahatlı ve Demirel Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3031 sayılı yazısı.
13-Demirel, Çamlıbel, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi Mahallelerinde 13 adet şahsa Arsa Tahsisi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3032 sayılı yazısı. 
14-Şelale, Habibler ve Baraj Mahallelerinde Sit Alanı içerisinde gecekondusu kalan 63 adet hak sahibine mülkiyeti Belediyemizde bulunan taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 3030 sayılı yazısı.
15-Varsak Altıayak ve Zeytinlik Mahalleleri sınırları içerisinde tarım dışı kullanım kararı bulunan alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2037 sayılı yazısı.
16-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde geçerli olan plan notlarında, yapılaşmaya yönelik sıkıntıların aşılmasına olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili;  Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2038 sayılı yazısı.
17-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 27740 ada 3 parselde yer alan sosyal tesis alanında, içerisine yapılması planlanan Hasta Konuk Evi projesine uygun olarak toplam inşaat alanı miktarında düzenleme yapılmasına ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2048 sayılı yazısı.
18-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 10995 ada 19 ve 37 parselin cami ve park olarak düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2039 sayılı yazısı.
19-Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde 29348 ada 1 parselde uygulama aşamasında oluşan sıkıntının giderilmesine ilişkin, hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2040 sayılı yazısı.
20-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1813 ada 20 ve 21 parselin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2041 sayılı yazısı.
21-Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27495 ada 10 parselin, mevcut Uygulama İmar Planında, TAKS: 0.20 KAKS: 0.80, Ayrık Nizam 4 Kat olan yapılaşma şartlarının, E: 0.80 ve Yençok: 7 Kat olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2042 sayılı yazısı.
22-Barış Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanında bulunan 8387 ada 6 parselin yapılaşma koşullarının korunarak, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2043 sayılı yazısı.
23-Kütükçü Mahallesinde bulunan 27452 ada 4, 5 ve 8 parsellerin tevhit edilerek, parsellerde bulunan yapıların plana işlenerek kütle nizam yapı düzeni getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2044 sayılı yazısı.
24-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 994, 995, 997 ve 1392 parsellere ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2045 sayılı yazısı.
25-Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde 11037 ada 9 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul Alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2046 sayılı yazısı.
26-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde sehven Emsal=0.75 olarak planlanmış ticaret alanlarının eski emsal değerlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/04/2017 tarih ve 2047 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz