• facebook
  • twitter
-A | A+

03/04/2017 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ


                                      ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
     5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin NİSAN/2017 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/04/2017 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
      İlan olunur.  
      
 G Ü N D E M :                                                                                                                                             
1-Yoklama ve açılış,
2-Belediyemiz Encümen Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere 3 kişiden oluşan,  gizli oy usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 636 sayılı yazısı.
3-İmar Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 638 sayılı yazısı.
4-Mülkiyet Değerlendirme Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 640 sayılı yazısı.
5-Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 637 sayılı yazısı.
6-İsim Tespit Komisyon Üyeliğine 1 yılı geçmemek üzere en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 641 sayılı yazısı.
7-Kentsel Gereksinimler Komisyon üyeliğine 1 yıl süre ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan İşaretle oylama usulü ile üye seçimi yapılması hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 639 sayılı yazısı.
8-Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi 25013 ada 9 parselde bulunan Mısır Çarşısındaki dükkanlarla ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1106 sayılı yazısı.
9-Mülkiyeti Belediyemize ait Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak 29357 ada 1 parselde bulunan Pazar yeri ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/03/2017 tarih ve 1041 sayılı yazısı.
10-Tasarrufu Belediyemize ait Düdenbaşı Mahallesi 2363 Sokak 27586 ada 1 parselin güneyinde bulunan Pazar yeri ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21/03/2017 tarih ve 1028 sayılı yazısı.
11-Belediyemiz 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine dair hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/03/2017 gün ve 1108 sayılı yazısı.
12-Belediyemiz 2016 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28//03/2016 gün ve 1107 sayılı yazısı.
13-Belediyemiz sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait 7045 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar planı doğrultusunda kullanılmak ve sağlık tesisi yapılmak üzere Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesi konulu Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporu ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09/03/2017 tarih ve 1651 sayılı yazısı.
14-Baraj, Habibler, Hüsnü Karakaş ve Beşkonaklılar  Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili;  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/03/2017 tarih ve 2125 sayılı yazısı.
15-Düden Çayının Kepez Belediyesi sınırları içinde kalan kısmının düzenleme yetkisi 3 yıl süreyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize verilmesi kararı nedeniyle Sit alanı içerisinde gecekondusu olan ve hak sahipliği bulunan ekli listede belirtilen şahıslara Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan tapu verilmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 2209 sayılı yazısı.
16-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 257 ada 14 parselin yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1470 sayılı yazısı.
17-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 554 ada 1 parsele kütle nizam yapılaşma kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1468 sayılı yazısı.
18-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 208 ada 1 parsele kütle nizam yapılaşma kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1469 sayılı yazısı.
19-Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26756 ada 1 ve 2 parsele ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan 2 adet itirazın değerlendirilmesi konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1478 sayılı yazısı.
20-Güneş Mahallesi sınırları içerisinde 27571 ada 3 ve 5 parselin yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1472 sayılı yazısı.
21-Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 26332 ada 1 ve 2 parselin 3700 m²’lik kısmının akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1467 sayılı yazısı.
22-Gaziler Bölgesi sınırları içerisinde yer alan 550,4 dekarlık alanın Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1473 sayılı yazısı.
23-Gaziler Bölgesi sınırları içerisinde yer alan 28254 adada 459 parselden sırayla 473 parseller ile 4741 parselin Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1471 sayılı yazısı.
24-Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1474 sayılı yazısı.
25-Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde 5027 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit olmasına imkan sağlayacak şekilde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1466 sayılı yazısı.
26-Zafer Mahallesi sınırları içerisinde 3187 ada 1 parsel numaralı taşınmazın İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararı eklenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1482 sayılı yazısı.
27-Varsak Mahallesi sınırları içerisinde 1813 ada 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların tevhidi için İsteğe Bağlı Ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1465 sayılı yazısı.
28-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 10995 ada 19 ve 37 parsel numaralı taşınmazların Cami ve Park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1483 sayılı yazısı.
29-Zafer Mahallesi sınırları içerisinde 3187 ada 1 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararı eklenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1482 sayılı yazısı.
30-Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde 27740 ada 1 parsel numaralı taşınmazda yapılması planlanan Hasta Konuk Evinin toplam inşaat alanının projesine uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1481 sayılı yazısı.
31-Altıayak ve Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde Tarım Dışı Kullanım Kararı bulunan alanlara dair hazırlanmış olan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1480 sayılı yazısı.
32-Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde 29348 ada 1 parsel numaralı taşınmazın uygulama aşamasında oluşan problemlerin çözülmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1479 sayılı yazısı.
33-Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde geçerli olan Plan Notlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1477 sayılı yazısı.
34-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerinin belirlenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1475 sayılı yazısı.
35-Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde Riskli Alan ilan edilen bölgede gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için hak sahiplerinin ön protokol ile belirlenen alan yüzölçümlerine ilaveten talep etmeleri halinde en fazla %10 fazlasını belediyeden satın alma hakkına sahip olabilmesi ve satış fiyatının belirlenmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1476 sayılı yazısı.
36-Şelale Mahallesi sınırları içerisinde 581 ada 18 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin plana işlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1464 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz