• facebook
  • twitter
-A | A+

II. BİRLEŞİM 02/02/2017 MECLİS TOPLANTI KARARLARI

                               ANTALYA KEPEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 02/02/2017 TARİHİNDE
                   YAPTIĞI II. BİRLEŞİMİNİN I. OTURUMUNA AİT OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

                 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Belediye Başkanının başkanlığında ŞUBAT/2017 olağan toplantısını gerçekleştirmek için toplanan Belediye Meclisi; gündemin 1. maddesi gereği yapılan yoklama sonunda; Üye Ali AKDEMİR, Hasan DEMİR, Mehmet YARBAŞ, Bahattin BAYRAKTAR, Ali FİDAN, Hatice SÜTCÜ, Serhat DEMİR, Rüştü PEKER, Murat MENZİLCİOĞLU, Elif Derya CANBULUT, Musa BATU, Durmuş DEMİR, Ali Baki SARICA, Ahmet SABIR, Tevfik ÇETİNEL, Muharrem TUFAN, Kadir ZEYBEK, Ekrem ERSOY, Erdoğan YARBAŞ, Servet YILDIZ, Adnan KABAAĞAÇ’ın hazır bulunduğu; Üye Mesut KOCAGÖZ, Esat GÖYÜK, İsmail AFŞAR, Mustafa Fatih AVŞAROĞLU, Dilaver TANIK, İsa SARPDAĞ, İsmail ULUSOY, Ramazan ÇAKIR, Süleyman ACAR, Mehmet BALIK, Adem ÇELİK, Şahali İNCE, Osman HANEDAN, Mahmut TOPAL, Abdullah BAYRAM ve Osman BULUT’un  bulunmadığı ve çoğunluğun olduğu anlaşılmakla, toplantı saat 14.00’te Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ tarafından açıldı.
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO:55
             
         K A R A R :
         Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce 66 mahallede yürütülen Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli işinin 30.09.2017 tarihinde sona ermesinden dolayı, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların daha verimli kullanılması için 2017 yılı için (3 ay)-(Ekim-Kasım-Aralık), 2018 yılı için (12 ay) ve 2019 yılı için (9ay)-(Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) olmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine göre 24 aylık ihale yapılmasına ve konunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO:56
 
         K A R A R :
         Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde,  12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölgedeki, hak sahipleri ile ön sözleşme ve sözleşmelerin hazırlanması ve yapılmasına ve konunun Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP ve CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO:57
 
        K A R A R :
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Baraj ve Göksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 0.40 emsalli konut alanlarının bölgeye uyumlu olacak şekilde 0.60 emsal olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların uygun olmadığı, değişikliğin bölge emsaline ilişkin bir değişiklik olduğu, itirazların ise ticaret talebi olması sebebi ile ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinden, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile itirazların REDDİNE  (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO:58
 
         K A R A R :
        5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 222 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi kapsamında uygulanmakta olan plan notlarının yoğunluklu yapı düzeni tablosunda sehven 6 metre olarak düzenlenen \"3 kat adedine sahip yapılara ilişkin minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafe ve minimum arka bahçe mesafesinin 8.50 metre olarak düzeltilmesine ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO:59
    
         K A R A R :
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi “İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek” hükmüne istinaden; Antalya İli Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25160 ada 1 parsel üzerinde yer alan Endüstri Meslek Lisesi Alanı ve 3567 ada 1 parselde yer alan PTT Alanı ve 3567 ada 2 parseldeki Polis Tesisi Alanının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun kabulüne ve konunun İmar Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna (AK Parti, MHP, CHP Grubu ve Bağımsız Üyeler Kabul) oy birliği ile karar verildi.
 
         Başkan; gündemde yazılı konuların karara bağlandığını, ŞUBAT/2017 ayı olağan meclis toplantısının sona erdiğini, alınan kararların Kepezimize ve Antalyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür edip, toplantıyı kapattığını üyelere duyurdu. 02/02/2017
 
 
      Hakan TÜTÜNCÜ                
      Belediye Başkanı
  Belediye Meclis Başkanı
                                                        Hasan DEMİR                                         Durmuş DEMİR                                 
                                                         Divan Kâtibi                                               Divan Kâtibi
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz