• facebook
  • twitter
-A | A+

02/02/2017 II.BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ


                                      ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ŞUBAT/2017 ayı olağan toplantısı II.Birleşimine ait aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/02/2017 Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
        İlan olunur.          
 
G Ü N D E M       :                                                                                                                                            
 
1-Yoklama ve açılış.
2-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli İşi İhalesi ile ilgili; Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun  görüşülmesi.
3-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile  Komisyona havale edilen 12.12.2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alandaki hak sahipleri ile yapılacak olan ön sözleşme ve sözleşmelerin hazırlanarak yapılmasına ilişkin; Mülkiyeti Değerlendirme ve Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.
4-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Baraj ve Göksu Mahalleleri sınırları içerisindeki konut alanlarının 0,40 emsalli inşaat haklarının çevreye uyumlu olacak şekilde 0,60 olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin; İmar Komisyonu raporunun  görüşülmesi.
5-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 gün ve 222 sayılı kararı ile onaylanan yoğunluklu yapı düzeni tablosunda sehven 6 m olarak düzenlenen "3 kat adedine sahip yapılara ilişkin minimum. yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafe ve minimum. arka bahçe mesafesi" nin 8,50 m olarak düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6-Belediye Meclisimizin 01.02.2017 tarih ve 51 sayılı kararı ile Komisyona havale edilen Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25160 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Endüstri Meslek Lisesi alanı ve 3567 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan PTT alanı ve 3567 ada 2 parselde bulunan Polis Tesisi alanının sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyonu raporunun  görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz