• facebook
  • twitter
-A | A+

02/01/2017 Tarihli Meclis Gündemi


                                               ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21.maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin OCAK/2017 ayı olağan toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2017 Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur. 

G Ü N D E M       :                          

1. Yoklama ve açılış.
2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği gizli oy usulü ile Denetim Komisyonu Seçilmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2016 gün ve 3314 sayılı yazısı.
3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; Belediye Meclisinin 2017 yılı içerisindeki bir aylık tatil süresinin belirlenmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2016 gün ve 3315 sayılı yazısı.
4. Belediyemiz 2017 yılı geçici işçi vize teklif cetvellerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/12/2016 gün ve 2995 sayılı yazısı.
5. 2017 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen 24 adet sözleşmeli personelin  2017 yılında da çalıştırılması ve bunlara ödenecek olan aylık net ücretlerin tespit edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/12/2016 gün ve 2994 sayılı yazısı.
6. Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250/1'de (3502 ada 1 parsel) Kepezpark içindeki 180m2 iç 200m2 dış kullanım alanlı Ada Kafeteryanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 4682 sayılı yazısı.
7. Göçerler Mahallesi Antalya Bulvarı No:410/2'de bulunan Kent Ormanı D Tipi Mesire yeri Meşe Kapısı içerisinde bulunan Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 4683 sayılı yazısı.
8. Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi (25044 Ada 1 parselin batısı) No:12’deki park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12/12/2016 tarih ve 4472 sayılı yazısı.
9. 15 Temmuz darbe teşebbüsü esnasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün vurulması sonucu şehit olan hemşerimiz “Polis Memuru Muhammet Oğuz KILINÇ” isminin İlçemizdeki park, cadde veya sokaklardan birisine verilmesi ilişkin İsim Tespit Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili;  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 1175 sayılı yazısı.
10. Kepez Belediyesi ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Antalya'da Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 1183 sayılı yazısı.
11. Ayanoğlu ve Çankaya Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazdaki hissedarlara hisse satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi ile ilgili; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 10458 sayılı yazısı.
12. Belediyemiz sınırları içerisinde, Şafak Mahallesi 2081 ada 8 parseldeki 1706 m2 hisse ile 1893.70 m² lik 3383 ada 2 parsel (Sosyal Tesis Alanı), 271.30 m² lik 27795 ada 2 (ticari alan) parselin takas edilip edilmeyeceğine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 10465 sayılı yazısı.
13. Varsak Karşıyaka mahallesinde bulunan 34 adet taşınmazların değerlendirilmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 10469 sayılı yazısı.
14. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Menderes Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 10470 sayılı yazısı.
15. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Altınova Orta Mahallesinde kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 10471 sayılı yazısı.
16. Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 7323 ada ve doğusuna Koruma Bölge Kurulu'nun 13.06.2016 gün ve 5029 sayılı kararına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6121 sayılı yazısı,
17. Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 6998 ada 7 parselin Akdeniz Belediyeler Birliği Hizmet Binası olarak tesis edilmesine olanak sağlayacak şekilde Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6120 sayılı yazısı,
18. Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 696 ada ve güneyinde park alanına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6117 sayılı yazısı,
19. Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8361 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6114 sayılı yazısı,
20. Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde 10735 ada 3 ve 4 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6118 sayılı yazısı,
21. Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 697 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin tevhit ve ifraz işlemlerinin gerçekleşmesine olanak sağlamaya ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6119 sayılı yazısı,
22. Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7468 ada 3 parselin Yol Boyu Ticaret kullanım hakkına sahip Konut Alanı'ndan Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6116 sayılı yazısı,
23. Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7469 ada 2 parselin Yol Boyu Ticaret kullanım hakkına sahip Konut Alanı'ndan Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6115 sayılı yazısı,
24. Şafak, Sütçüler ve Altınova Sinan Mahalleleri sınırları içerisinde Akdeniz Elektrik dağıtım A.Ş. 'nin talebi üzerine trafo yerlerinin plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/12/2016 tarih ve 6122 sayılı yazısı,
25. Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 208 ada 1 parsel numaralı taşınmaza kütle nizam getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 6113 sayılı yazısı,
26. Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 5404 ada 10 parsel numaralı taşınmazın Yol Boyu Ticaret Kullanım hakkının İsteğe Bağlı Zemin Ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 6112 sayılı yazısı,
27. Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde 26750 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 4 kat kullanım hakkının 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 6111 sayılı yazısı,
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz