• facebook
  • twitter
-A | A+

01/12/2016 Tarihli Meclis Gündemi


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin ARALIK/2016 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/12/2016 Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.

G Ü N D E M

1. Yoklama ve açılış,
2. Belediyemiz adına kayıtlı olan ve kullanılmayan damperli kamyon ve kamyonetin Burdur İli Yeşilova Belediyesine devrine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 18/11/2016 tarih ve 2986 sayılı yazısı.
3. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin hazırlanan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih ve 2697 sayılı yazısı.
4. Geçici İşçi Vizesi konulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih ve 2696 sayılı yazısı.
5. Sayıştay Başkanlığınca 2015 yılı Denetim Raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih ve 4292 sayılı yazısı.
6. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ihtiyacı olan ilgili bütçe tertibine toplam 9.144.000,00.-TL aktarılmasına ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih ve 4294 sayılı yazısı.
7. Göçerler Mahallesi Antalya Bulvarı No:410/2'de bulunan Kent Ormanı D Tipi Mesire yeri Meşe Kapısı içerisinde bulunan Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih ve 4293 sayılı yazısı.
8. Mülkiyeti Belediyemize ait Varsak Demirel Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:250/1'de (3502 ada 1 parsel) Kepez park içindeki 180m2 iç 200m2 dış kullanım alanlı Ada Kafeteryanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih ve 4293 sayılı yazısı.
9. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ait Ayanoğlu ve Çankaya Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/11/2016 gün ve 9479 sayılı yazısı
10. Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 154 ada 2 ve 3 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5405 sayılı yazısı,
11. Göksu-Varsak Enerji İletim Hattı güzergahına ait Düden Çayı ve Çevresi 1. Derece Doğal Sit Alanı içinde ve dışında kalan kısımlara ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5406 sayılı yazısı,
12. Şelale Mahallesi sınırları içerisinde daha önceki Varsak Plan revizyonu kapsamında sehven unutulmuş olan 238 ada 1 parsel ve 239 ada 9 parselde yer alan İBT kullanım kararının eklenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5407 sayılı yazısı,
13. Varsak Bölgesi doğu kısmını kapsayan alan içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5408 sayılı yazısı,
14. Ünsal ve Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5409 sayılı yazısı,
15. Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 10028 ada 1 ve 2 parsellere İBZT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5410 sayılı yazısı,
16. Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 27429 ada 9 parsele İBZT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5411 sayılı yazısı,
17. Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10259 ada 1 parsele İBZT kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi ile ilgili; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5412 sayılı yazısı,
18. Antalya İli, Kepez İlçesi, Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde, 10735 ada 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine olanak sağlayarak 3 parsel numaralı taşınmaza İBT (İsteğe Bağlı Ticaret) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/11/2016 tarih ve 5402 sayılı yazısı,
19. Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, 7323 ada doğusundaki alanda yer alan, Koruma Bölge Kurulu'nun 13.06.2016 gün ve 5029 sayılı kararına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5403 sayılı yazısı,
20. Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 696 ada ve güneyinde bulunan park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5404 sayılı yazısı,
21. Güneş Mahallesi sınırları içerisinde 27571 ada 3 ve 5 parsel numaralı taşınmazın ön cephe yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2016 tarih ve 5413 sayılı yazısı,
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz