• facebook
  • twitter
-A | A+

01/11/2016 Tarihli Meclis Gündemi


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin KASIM/2016 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/11/2016  Salı günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.    

G Ü N D E M     

1.    Yoklama ve açılış,
2.    Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün bütçesinde ihtiyaç fazlası olan tertipten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ihtiyacı olan tertibine toplam 4.000.000,00 TL aktarılmasına ilişkin; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/10/2016 tarih ve 3947 sayılı yazısı,
3.    Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, 9206 ada 1 parsele kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih ve 4831 sayılı yazısı,
4.    Gazi Mahallesi sınırları içerisinde, 27090 ada 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih ve 4830 sayılı yazısı,
5.    Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 28546 ada doğusu otopark alanının toptan ticaret alanına 28539 ve 28542 adalarda otopark alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih ve 4829 sayılı yazısı,
6.    Çamlıbel Mahallesi sınırları içerisinde 7509 ada 1 ve 2 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih ve 4828 sayılı yazısı,
7.    Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde, 28254 ada 502 ve 503 parseller üzerindeki kalıntı eserlerin korunmasına yönelik 1. derece arkeolojik sit sınırlarının işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih ve 4827 sayılı yazısı,
8.    Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 1033, 1035, 1036 ve 1037 adalara 1.20 emsal kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih ve 4826 sayılı yazısı,
9.    Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 27452 ada 2, 3, 9 ve 10 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak ve Yençok: 17.50m, Emsal: 0.80 olacak şekilde kütle işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27/10/2016 tarih ve 4832 sayılı yazısı,
10.    Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 697 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların tevhidi ve ifrazına olanak sağlamak ve YZT (Yol Boyu Zemin Ticaret) kullanım kararını eklemek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/10/2016 tarih ve 4825 sayılı yazısı, 
11.    Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 7307 ada ve çevresinde orman mülkiyetinin dikkate alınarak uygulama imar planının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlana 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/10/2016 tarih ve 4824 sayılı yazısı, 
12.    Şelale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 238 ada 1 parsel ve 239 ada 9 parsel numaralı taşınmazlarda İBT kullanım kararının plana işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün  25/10/2016 tarih ve 4823 sayılı yazısı,
13.    Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 27429 ada 9 parsel numaralı taşınmazda İBZT kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün  25/10/2016 tarih ve 4817 sayılı yazısı,
14.    Barış Mahallesi sınırları içerisinde 8361 ada 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi, taşınmazlar üzerindeki İBZT kullanım kararının kaldırılması ve TİA=677,28 m² kararının getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün  25/10/2016 tarih ve 4816 sayılı yazısı,
15.    Odabaşı Mahallesi sınırları içerisinde 28230 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin konut alanı olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25/10/2016 tarih ve 4818 sayılı yazısı, 
16.    Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7468 ada 3 parsel numaralı taşınmazın konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün  25/10/2016 tarih ve 4819 sayılı yazısı, 
17.    Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 7469 ada 2 parsel numaralı taşınmazın konut alnından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün  25/10/2016 tarih ve 4820 sayılı yazısı, 
18.    Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10259 ada 1 parsel numaralı taşınmazın konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün  25/10/2016 tarih ve 4821 sayılı yazısı, 
19.    Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 10028 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkan sağlanması ve İBT kullanım kararının getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 25 /10/2016 tarih ve 4822 sayılı yazısı, 
20.    Göksu-Varsak İletim Hattı güzergahına ait, Düden Çayı ve Çevresi I. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan kısımlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27 /10/2016 tarih ve 4833 sayılı yazısı, 
21.    Varsak Doğu Bölgesi'nde üst ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27 /10/2016 tarih ve 4834 sayılı yazısı, 
22.    Şafak-Ünsal Mahalleri sınırlarında üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27 /10/2016 tarih ve 4835 sayılı yazısı, 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz