• facebook
  • twitter
-A | A+

03/10/2016 Tarihli Meclis Gündemi


ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM/2016 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/10/2016 Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.
 
G Ü N D E M :                                           
 
1.  Yoklama ve açılış,
2.  Kütükçü Mahallesi 2979 Sokak Osman Ece Apt. No:69/4 Kepez/ANTALYA adresinde ikamet eden Halil ECE isimli vatandaşımız adına ruhsatlı 07 HT 211 plakalı ve 1977 modelli, Renault marka M1 sınıfı sedan cinsi aracın Belediyemize hibe edilmek istendiğine ilişkin; Özel Kalem Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 215 sayılı yazısı,
3.  Belediyemiz 2017 yılı Taslak Performans Programının görüşülmesine ilişkin; Özel Kalem Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 214 sayılı yazısı,
4.  Belediyemiz 2017 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe tasarısının görüşülmesine ilişkin; Özel Kalem Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve 213 sayılı yazısı,
5.  Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri Taslak Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/09/2016 tarih ve 432 sayılı yazısı,
6.  Duacı, Varsak Karşıyaka, Sinan ve Güneş mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/09/2016 tarih ve 7859 sayılı yazısı,
7.  1996-2001 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 30.04.2016 tarihi itibari ile Denkleştirici Adalet İlkesine göre her bir makbuzun parasal güncelleme değerini gösteren bedellerin ilgililerine iade edilip edilemeyeceğine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 7953 sayılı yazısı,
8.  Antalya İli Kepez İlçesi Demirel Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2940 ada içerisindeki yeşil alan ile Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 645 adanın batısında bulunan yeşil alanda trafo yapılabilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4259 sayılı yazısı,
9.  Antalya İli Kepez İlçesi Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde,1394 ada 8-9 ve 10 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4263 sayılı yazısı,
10.  Antalya İli Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde, 1788 ada 2 ve 3 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4260 sayılı yazısı,
11.  Antalya İli Kepez İlçesi Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde, 1770 ada 1, 2, 3, 4, 12 ve 13 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak ve İsteğe Bağlı Ticaret kullanım kararı getirilebilecek şekilde düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4261 sayılı yazısı,
12.  Antalya İli Kepez İlçesi Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde,171 ada 3 ve 4 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak ve İsteğe Bağlı Ticaret kullanım kararı getirilebilecek şekilde düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4262 sayılı yazısı,
13.  Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde,154  ada 2 ve 3 numaralı parselin tevhit edilmesine imkan  sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4264 sayılı yazısı,
14.  Kepez İlçesi, Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde,11237 ada 17 ve 18 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4265 sayılı yazısı,
15.  Kepez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, 9206 ada 1 parsel numaralı taşınmaza kütle işlenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4266 sayılı yazısı,
16.  Kepez İlçesi, Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde, 28254 ada 502 ve 503 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde tespit edilen kalıntı ve eserlerin korunmasına yönelik Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\\\'nun 17.05.2016 gün 4991 sayılı kararı ile belirlenmiş 1. derece arkeolojik sit sınırlarının plana aktarılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4267 sayılı yazısı,
17.  Kepez İlçesi, Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 1033, 1035, 1036 ve 1037 ada numaralı taşınmazların yapılaşma koşullarının itirazlar doğrultusunda eski haline getirilmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4268 sayılı yazısı,
18.  Kepez İlçesi, Altınova Sinan  Mahallesi sınırları içerisinde 28539, 28542, 28546 adaları kapsayan alanda  onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği\\\'ne uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 4269 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz