• facebook
  • twitter
-A | A+

01/09/2016 Tarihli Meclis Gündemi


                     ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin Eylül/2016 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/09/2016 Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :                            
 
1. Yoklama ve açılış,

2. Fabrikalar Mahallesi Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdari Binanın Türk Kızılayı Kepez Şubesine tahsisine ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/08/2016 gün ve 3303 sayılı yazısı,

3. 24.06.2016 tarihinde Hakkari-Çukurca kara yolunda el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan “Uzman Çavuş Ali DANİYAR” isminin “Barış Mahallesi 2908 Sokak üzerindeki parka veya Belediyemizin uygun gördüğü parklardan birisine” verilmesine ilişkin İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu;   Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26/08/2016 gün ve 858 sayılı yazısı,

4. 04.09.2015 tarihinde Tunceli Polis Karakolu saldırısında şehit olan “Murat Savaş KALE” isminin İlçemiz “Varsak Karşıyaka Mahallesi 1153 Sokak üzerindeki parka” verilmesine ilişkin İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu;   Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26/08/2016 gün ve 858 sayılı yazısı,

5. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan, mülkiyeti Kepez Belediyesine ait Duacı, Varsak-Karşıyaka ve Güneş Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18/08/2016 gün ve 7158 sayılı yazısı,

6. Antalya İli Kepez İlçesi Baraj, Beşkonaklılar ve Göksu Mahalleleri sınırları içerisinde, 0.40 emsalli yapılaşma koşulunun 0.60 emsale çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3871 sayılı yazısı,

7. Antalya İli Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde, 1240 ve 1241 parsellerde yer alan Pamuklu Dokuma Fabrikasına ilişkin tescilli yapılar ile koruma alan sınırına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3874 sayılı yazısı,

8. Antalya İli Kepez İlçesi Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde, 28254 ada 103 parselin Belediye Hizmet Alanı, 28254 ada 221 ve 222 parselin İlkokul Alanı ve de 28260 ada 16 parselin de Spor Tesisi Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3875 sayılı yazısı,

9. Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi sınırları içerisinde, uygulamaya yönelik sorunun çözülmesi amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3873 sayılı yazısı,

10. Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, 10181 ada 5 parselde yer alan Sağlık Ocağı Alanının, Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Birimlerinin de yer alacağı Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3856 sayılı yazısı,

11. Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Düden Mahallesi sınırları içerisinde, 28534 ada yer alan İbadet Alanı ve 28536 adada yer alan Belediye Hizmet Alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3857 sayılı yazısı,

12. Antalya İli Kepez İlçesi Başköy sınırları içerisinde yer alan bölgenin Toplu İşyeri Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3865 sayılı yazısı,

13. Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde, 26500 ve 26627 adalar içerisinde yer alan ve sehven kaldırılması unutulmuş olan ada omurga çizgisinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3867 sayılı yazısı,

14. Antalya İli Kepez İlçesi Habibler Mahallesi sınırları içerisinde, 26756 ada 1 ve 2 parsel ile 26757 ada 1 parsel sınırları içerisinde kalan Çifte Sarnıçın koruma sınırları ile plana işlenmesi ve 26758 ada güneybatısındaki park alanında yer alan trafonun Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin talebi üzerine 26758 adanın kuzeydoğusunda bulunan park alanına taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3868 sayılı yazısı,

15. Antalya İli Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde, 8687 ada 5 ve 6 parselin PTT ve Polis Karakolu alanından Cami Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3872 sayılı yazısı,

16. Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, Yeşil Antalya Sanayi Sitesini kapsayan alanda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan 2 adet itiraz konusu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3877 sayılı yazısı,

17. Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, 3652 ada 12 ve 13 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3878 sayılı yazısı,

18. Antalya İli Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, 10128 ada 1.2 ve 3 parsellerin 10 metre olan yan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3869 sayılı yazısı,

19. Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde, 27720 ada 4 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3870 sayılı yazısı,

20. Antalya İli Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde, 6681 ada 1 parselin en az cephe genişliği şartını sağlamaması sebebi ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3876 sayılı yazısı,
 
21. Antalya İli Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, 10432 ada 2 parsele isteğe bağlı ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3861 sayılı yazısı,

22. Antalya İli Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 27533 ada 1 parselin emsal aynı kalmak şartı ile en çok 4 kattan en çok 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3858 sayılı yazısı,

23. Antalya İli Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde, 27537 ada 1 parsel ile 27538 ada 1 parselin emsal inşaat alanı aynı kalmak şartı ile birleştirilerek, en çok 4 kattan en çok 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3859 sayılı yazısı,

24. Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 3094 ada 1 parselin Özel Açık Spor Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3862 sayılı yazısı,

25. Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, 239 ada 3 ve 4 parselin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3860 sayılı yazısı,

26. Antalya İli Kepez İlçesi Kültür Mahallesi sınırları içerisinde, 10709 ada 3 ve 4 parsel ile 5 ve 6 parselin tevhit edilerek parsellere isteğe bağlı zemin ticaret kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3863 sayılı yazısı,

27. Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25027 ada 6 parseldeki ticaret alanının ve 8 parselde yer alan akaryakıt lpg ve servis istasyonu alanının yeniden düzenlenerek serbest katlı 0.80 emsalli Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3866 sayılı yazısı,

28. Antalya İli Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 28565 ada 5 parselin Toptan Ticaret Alanından 0.40 emsale sahip Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun; ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3864 sayılı yazısı,

29. Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde Fatih Terim Caddesi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3881 sayılı yazısı,

30. Kepez İlçesi, V. Ayanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde 1394 ada 8, 9, 10 nolu parsellerin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3880 sayılı yazısı,

31. Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi sınırları içerisinde, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin yazılarına istinaden 2 adet trafo alanın belirlenmesine   ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3879 sayılı yazısı,

32. Kepez İlçesi, Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde  onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılmış olan itiraz konulu; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 26/08/2016 tarih ve 3882 sayılı yazısı,
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz